Abort - og det liberale

Forleden kommenterte jeg de forslagene Venstres programkomite har lagt frem når det gjelder en del vanskelige etiske spørsmål knyttet til moderne gen- og bioteknologi - som f.eks. surrogati, eggdonasjon og senaborter. Mitt anliggende var å vise at også et restriktivt syn i slike spørsmål kan begrunnes liberalt. Sagt på en annen måte: Å tillate surrogati, eggdonasjon, senaborter og, for den sakens skyld,aktiv dødshjelp kan nok begrunnes med liberale resonnementer - men et forbud kan, etter mi...

Stortingspresidentens prinsipper - er det prinsipper?

Jeg har i en tidligere bloggskrevet om stortingspresident Dag Terje Andersens synspunkter på vararepresentanter til Stortinget som har sitt virke i kommunikasjonsbransjen, sist eksemplifisert med FrPs representant Sylvi Listhaug, som for tiden er ansatt i First House. I går deltok jeg i en Dagsnytt 18-debatt med Andersen om saken, og siden denne debattenble litt kaotisk,utdyper jegmine synspunkter her. Mitt anliggende er dette: I Norge kan alle (med noen få unntak) velges til Stortinget, o...

Vil teknologien eller verdiene styre Støre?

I gårfikk vivite hvordan Venstresin programkomitehar forsøkt å finne frem til konsekvent liberale standpunkter i de nye gen- og bioteknologiske spørsmålene som nå reises, bl.a. om surrogati ogeggdonasjon. Venstres resonnement er, slik jeg forstår det,som følger: Hvorvidt et menneske vil gjøre bruk av f.eks. eggdonasjon eller surrogati er et etisk spørsmål som ikke lovgiver kan ta stilling til, men som må være opp til den enkelte, bl.a. ut fra tanken om at vi alle har rett til å bestemme over...

Det har skjedd før II

24.07.1992 skrev Bente Engesland denne artikkelen i Aftenposten: MAKTELITEN Politikerne er makttaperne Politikerne har mistet makt, men tapte skanser kan gjenvinnes. - Politikerne har en klar oppgave i få ned arbeidsledigheten, mener Jens Stoltenberg og Kristin Clemet. I ren avmakt synes stadig flere å tro at arbeidsmarkedet er overlatt til de frie markedskreftene. - Men politikere har virkemidler som ikke brukes, hevder både den liberalkonservative Clemet og sosialdemokraten Stolten...

Det har skjedd før

Kjetil Solvik-Olsen og Ola Borten Moe har takket nei til gjenvalg. Det har ledet til en debatt om rekrutteringen til politikk og om arbeidsvilkårene for stortingsrepresentantene, bl.a. i Klassekampen i dag. Det har skjedd før. I VG 13.09.1992, altså for 20 år siden, skrevHanne Skartveit denne reportasjen: FLUKTEN FRA POLITIKKEN Da AUF-lederen Turid Birkeland takket nei til det som for mange politikere fortoner seg som selve drømmen, en plass ved Kongens bord, føyde hun seg pent ...

Giske vs Utdanningsforbundet om lærertettheten i norsk skole

Trond Giske er ofte en imponerende og effektiv debattant. Han kan sno seg ut av de mest håpløse situasjoner og snu en krevende politisk duell til sin fordel. Giskes meningsmotstandere syns nok ofte at han bruker "sleipe" debattriks, men det hjelper jo ikke så mye, hvis han likevel vinner debatten. Men idag møtte han sin overmann i Dagsnytt 18. Det var Steffen Handal - et sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, som jeg selv har hatt flere "basketak" med på twitter. I Dagsnytt 18 lot han seg...

Stortingspresidenten vs. Sylvi Listhaug

Det er ubegripelig at ikke noen reagerer på stortingspresident Dag Terje Andersens uttalelser om den snart møtende varareprepresentanten til Stortinget, Sylvi Listhaug fra FrP. Ifølge Andersen representerer Listhaug et "demokratisk problem", og han "liker dårlig" at Stortinget har fått en folkevalgt som henne. Bakgrunnen er at Listhaug er ansatt i First House, som tilhører en bransje stortingspresidenten åpenbart finner veldig problematisk. Etter min mening er det helt uhørt at en stortings...

Tankesmien Civita og Anniken Huitfeldt

I dag deltok jeg i en litt pussig debatt med kulturminister Anniken Huitfeldt på Dagsnytt 18. NRK tok initiativ til debatten etter at Huitfeldt hadde sendt ut en del twittermeldinger om Civita. Der skrev Huitfeldt at Civita ikke er en tankesmie, men en "bankesmie", fordi Civita "banker for Høyre", viser "mangel på nye tanker", og bare "banker og banker inn gammel høyrepolitikk derde kommer til", og, underforstått, at Civita bare består av "høyrefolk". Bare en konkret sak ble nevnt, og det v...

Ikke mer styring, men bedre styring av staten

22.julikommisjonens rapport har utløst en fornyet debatt om styring av og i staten. Mange, som arbeider i offentlig sektor, mener at kravene til rapportering og kontroll har gått helt av skaftet. Erik Solheim sa til Klassekampen i går at de mange reglene som forvaltningen må følge, nærmest kan lamme et departement og skape så mye risikoaversjon at ambisiøse politikere ikke får gjort det de vil. I dag får han delvis støtte av meg og andre tidligere statsråder. Selv har jeg - sammen med Mort...

There's something rotten in Denmark

Man kan ikke annet enn synes synd på Helle Thorning-Schmidt. Hun er midtpunkt i den ene dårlige nyheten etter den andre. Hun kan trøste seg med at hun antagelig kan bli sittende en stund til, fordi Venstre vil stemme for statsbudsjettet, men både partiet og regjeringen hennes gjør det dårlig på meningsmålingene. I tillegg synker hennes egen popularitet i rekordfart. Årsakene til at det går så dårlig er flere. En av dem handler om politikk og løftebrudd, som jeg har skrevet om før. En ann...

Friskolene - nok en gang

I et blogginnlegg forleden skrev jeg at SVs standpunkt i friskolepolitikken ikke kan begrunnes prinsipielt eller på noen fornuftig pragmatisk måte. Jeg skrev dette i forbindelse med en forestående debatt om frihet i Stavanger, men en av debattantene, Svein Tuastad, menteat det var en"primitiv måte å argumentere på", preget av at Civita "meir og meir (blir) ein banal idelologiprodusent utan substans". Jeg er uenig i at debatten om friskolene - og mine argumenter - er primitive eller banale. ...

Merkelappklistring

I en pussig leder i Dagbladet i dag går avisen til angrep på Aftenposten, som visstnok er en "merkelappklistrer". En "merkelappklistrer" er, slik jeg forstår Dagbladet, en somargumenterer mot stråmenn, som klistrer (belastende) merkelapper på meningsmotstandere,og som bruker enkle stemplingsteknikker fremfor å argumentere reelt. Avisen er opptatt av å forsvare sin "dyktige debattansvarlige" Marte Michelet, som visstnok tidligere har blitt utsatt for slik merkelappklistring fra Aftenpostens s...
hits