Pissing og hetsing

Det er mulig jeg begynner å bli gammel. Kanskje det bare er jeg som ikke forstår at det er tøft når Anette Trettebergstuen kaster seg over PC'en for å diskutere med sine meningsmotstandere. "Klam klem fra Clemet" var en av overskriftenepå en artikkel avTrettebergstuen forleden. Ikke så elegant, kanskje, men heller ikke støtende. Men i VG, noen dager senere, blir hun litt friskere: "Clemet hetser de sjuke",heter det nå - uten at Trettebergstuen kan fremlegge et eneste sitat av noe jeg har sag...

Danske pappaer

Et klart flertall av dem som ble spurt i en meningsmåling utført for Aftenposten, mener at foreldrene selv må få velge hvordan de vil dele fødselspermisjonen. De er altså motstandere av at politikerne fastsetter en egen pappakvote. For meg, som alltid har ment at foreldrene selv burde få velge, er det interessant lesning. Kan hende bærer det bud om mer dyptgående politiske endringer, og at høyresidens fremgang p.t. ikke bare skyldes at de rødgrønne gjør det dårlig. Men tilhengerne av fedrek...

Språkrådet

Kjell Lars Berge er opprørt over den behandlingen han har fått som søker til stillingen som direktør i Språkrådet. Aftenposten, med redaktør Per Anders Madsen i spissen, svarer at det kanskje ikke er så rart at Berge ikke blir ansatt. Det behøver ikke å være Huitfeldts "hevnlyst" som har fått henne til å ville utlyse stillingen påny (Berge har tidligere uttalt seg meget krasst om hennes kultursyn og -politikk). Det kan like gjerne være at Berge ikke har de rette kvalifikasjonene. Kanskje skyl...

Skattelistene

I dag er SVs lykkedag. I dag er skattelistene lagt frem, og det er en åpenhet SV er veldig begeistret for. Ingen er varmere forsvarere av åpenheten om skattelistene enn nettopp SV. Høyre, derimot, er blant de skarpeste kritikerne. Høyre har derfor i dag lagt frem et forslag i Stortinget, som skal bidra til litt mindre åpenhet om skatten. På et annet området er det helt omvendt: Når det gjelder åpenhet om skolene, er SV veldig restriktivt. Høyre, derimot, vil gjerne at det er mest mulig åpen...

Lotto eller pyramidespill?

Etter min mening trengs det reformer i den nordiske velferdsmodellen for at den skal være bærekraftig på sikt. Også i fremtiden må modellen ha legitimitet, og den må kunne finansieres. Statistisk sentralbyrå er inne på noe av det samme. I en analyse konkluderes det med at det er "grunnlag for å hevde at Norge har et uløst langsiktig problem med å finansiere velferdsordningene". Ingen partier demonstrerer stort mot i denne debatten. Det er for eksempel ingen (les: ingen) partier på St...

Mer igjen for pengene

"Altfor sjelden spør vi hvordan vi kan få mer igjen for pengene", skriver Erik Solheim i Dagens Næringsliv, og mener at "det er en veldig viktig debatt". Gjenbruk er ofte god ressursutnyttelse. Så kanskje SV skal kjøpe Høyres gamle slagord "Mer igjen for pengene"? Høyre bruker det jo ikke lenger.

Alenepappa-perm

For en stund siden skrev jeg om Kvinnepanelets forslag til utvidet fødselspermisjon. Jeg viste bl.a. hvordan fødselspermisjonen stadig har fått nye begrunnelser, etter hvert som den er blitt utvidet. Først var den helsemessig begrunnet, så ble den omsorgsmessig begrunnet, og nå er den likestillingsmessig begrunnet. Litt ironisk foreslo jeg at permisjonen kunne utvides enda mer, og at den kunne bli familiemessig begrunnet. Av Aftenposten i dag forstår jeg at jeg var forut for min tid. Familie...

Fredspris til kapitalismen?

Det var veldig spesielt å høre professor Arnulf Kolstad uttale seg om fredsprisen i går. Ifølge Kolstad er det en "typisk vestlig tankegang" (som riktig nok deles av svært mange undertrykte mennesker også i ikke-vestlige land) at ytringsfrihet er en viktig menneskerett og en betingelse for en fredelig verden. Han mener, som Galtung, at kineserne må gjøre det på sin egen måte, at de økonomiske og materielle rettighetene er de viktigste, og at Kina i så måte har oppnådd imponerende resultater. ...

Trettebergstuen og den nordiske modellen

2.oktober skrev jeg et innlegg i Dagens Næringsliv om den nordiske modellen og veien videre. 6. oktober fikk jeg svar fra LOs sjeføkonom Stein Reegård. Siden innlegget hans ikke inneholdt noen argumenter, skal jeg forbigå det i stillhet. 8. oktober fikk jeg også svar fra Arbeiderpartiets arbeids- og sosialpolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, og dette innlegget fortjener en kommentar: En styrke ved den nordiske modellen er at den ved viktige korsveier har vist seg omstillingsdyktig...
hits