Kvinner og matematikk

Jeg har alltid vært motstander av lovfestet kjønnskvotering til ASA-styrene. Mine argumenter er primært prinsipelle, og de kommer jeg ikke nærmere inn på her. Jeghar imidlertid også enkelte andre argumenter. Ett slikt argument er at jeg syns det er feigt av politikere å konsentrere likestillingsarbeidet om et så lettvint og, etter min mening, lite viktig tiltak - fremfor å gjøre noe med det som virkelig er vanskelig og betyr noe. Det er lettvint bare å vedta en lov om hva som skal gjelde ...

Aktiv dødshjelp

På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema. Det var president iLegeforeningen, Hege Gjessing, som kom inn på temaet da hun skulle fortelle hvordan foreningen resonnerer rundt slike spørsmål. De behandler spørsmålene ett for ett - etter hvert som utfordringene melder seg - bl.a. fordi det er vanskelig i dag å overskue alle de spørsmål so...

Om å si det man mener om Europa

I dag er det lett å snakke seg varm om Europas og EUs problemer: Det er økonomisk krise, eurokrise og samarbeidsproblemer i EU. Stadig flere sier nei til norsk medlemsskap i EU, og Nei til EU smir mens jernet er varmt. Nei til EU er nemlig ikke bare en nei til EU-organisasjon- det er også en nei til EØS-organisasjon, som vil gjøre sitt beste for å undergrave EØS-avtalen som Norge har med EU. Uroen i LO, som kan forplante seg inn i LO-kongressen og til Arbeiderpartiets nominasjonsprosess, unde...

Permisjon fra politikk

Det har oppstått en debatt i mediene om hvorvidt det er riktig av Audun Lysbakken å ta pappapermisjon mens han er leder i SV og partiet har store problemer. Blant dem som ser ut til å mene at det er litt underlig, er Elin Ørjasæter, mens Lysbakken selv, naturlig nok, er uenig. Etter min mening omhandler denne debatten så ulike forhold at man må presisere: At Audun Lysbakken tar permisjon fra vervet som partileder i SV er egentlig ingen sak for offentligheten. Selvsagt står det enhver fritt ...
hits