Det nye høyredreide språket, liksom

LO har laget en høyreordlistesom, liksom, skal forklare oss hva de nye politiske "høyreordene" egentlig betyr.Gjort med kompetanse og vidd kan slike analyser av språket være veldig interessante, slik som f.eks. Eirik Vatnøys retorikkanalyse av velferdsdebattenvar. Jeg ville lyve, hvis jeg sa at jeg syns LO-lederens "analyse" er like interessant. Men noen syns kanskje den er morsom. Uansett har den fåttutviklingsredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land til å skrive en kommentar om hvordan nye po...

Ja til åpenhet om skolen

I Sundvollen-plattformen heter det at Regjeringen vil "kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå". I Politisk kvartermandagsådde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tvil om hvorvidt dette er et løfte han ønsker å holde. Han ønsket å vurdere det nærmere, fordi han ikke ønsker at mediene skal presentere "meningsløse" sammenligninger og rangeringer av skoler. Debatten om åpenhet om skolen er interessant. Jeg husker en radiodebatt f...

SVs overvåkningskommisjon

SV har foreslått å opprette en ny overvåkningskommisjon. Målet er å "undersøke, kartlegge og vurdere den samlede overvåkningen norske innbyggere utsettes for" - og danne seg "et bilde av summen av overvåkning som norske innbyggere utsettes for, hvordan overvåkningen foregår, og hvordan den har utviklet seg over tid." SV ønsker at kommisjonen skal være fremtidsrettet - og ikke tilbakeskuende, slik Lundkommisjonen var - og særlig ta for seg fire områder, nemlig omfanget av overvåkning, driv...

Listhaug-saken - og behovet for likebehandling og konsekvens

I går skrev jeg - litt ubetenksomt - en twittermelding der jeg anmodet First House om å"hjelpe Listhaugut av problemet" ved å spørre kundene sine om det, i dette enkeltstående tilfellet, ville være greit å offentliggjøre kundelisten til Listhaug. Det er minst to grunner til at meldingen var litt ubetenksom: For det første er det åpenbart at First House allerede har vurdert denne muligheten. First House har vært i kontakt med Sylvi Listhaugs tidligere kunder i og med at det foreligger en kun...

Privatskoleråd til @konservativ

I dag bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overforAftenpostenatHøyre og Frp vil innføre en ny privatskolelov, der det ikke lenger skal stilles krav til at skolene skal utgjøre et religiøst eller pedagogisk alternativ. Men, legger han til, det blir ikke noe frislipp. - Vi legger opp til en strengere praksis for godkjenning av nye friskoler enn det som var tilfellet under Bondevik II-regjeringen, sier Røe Isaksen. Han vil nemlig "legge inn en formulering om at private skoler skal f...

Verdidebattene og NRK Debatten

I kveldskal NRK Debatten diskutereom fastleger bør haadgang til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Det er ikke første gang dette er tema i Debatten. Sist temaet ble diskutert, var frontene klare: Det var bare KrF som tydelig støttet en videreføring av den praksisen som, helt uproblematisk,hadde eksistert i mange år, og som altså innebar at fastleger kunne reservere seg mot å henvise til abort. I dag er frontene endret: Høyre og Fremskrittspartiet har, i forbindelse med regjer...

Arven etter Stoltenberg: En svekket Europapolitikk

I dag taler Norges første Europaminister i Stortinget. Det er jeg veldig glad for. Jeg har tidligere tatt til orde for at Norge burde få en egen Europaminister, og nå har vi altså fått det. Jeg så for meg at vedkommende burde være plassert i UD, men det er også en viss logikk i at han har tilhold på Statsministerens kontor (SMK). Oppgaven er tross alt ikke bare å lede Utenriksdepartementets Europaavdeling, men også koordinere alle fagdepartementenes Europapolitikk. Vidar Helgesen har dessute...

Politikk for både mindre og større forskjeller

I ukene, månedene og årene som kommer, vil vi få høre det om og om igjen: Venstresiden vil anklage Høyre/FrP-regjeringen for å ønske seg et samfunn med større forskjeller - mens det vi trenger, er en politikk for mindre forskjeller. Hva slags forskjeller det er snakk om, er ikke alltid klart. Audun Lysbakken snakker blant annet om at vi vil se økte "sosiale forskjeller", dersom politikken i Sundvolden-plattformen blir gjennomført. Det de primært tenker på, er nok økte økonomiske forskjeller...

Om løftebrudd og friskoler i Politisk kvarter

I dag var deler av Politisk kvarter ryddet til han som antagelig blir Arbeiderpartiets nye utdanningspolitiske talsmann, Trond Giske. Han kunne nemlig "avsløre" at Sundvollen-plattformen legger opp til en helt annen og, som programlederen uttrykte det, "enda verre" friskolepolitikk enn Høyre og FrP lovet før valget. Påstanden ble tatt for god fisk og utgjorde nærmest et premiss for debatten med Høyres Elisabeth Aspaker. Men er dette sant? Er Høyre og FrP i ferd med å begå et løftebrudd? I H...

Sosial dumping og sosial jumping: Om fordeler og ulemper ved arbeidsinnvandring.

I forgårs holdt jeg foredrag på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse. Temaet for konferansen var"Økt innvandring - hvordan endres norsk økonomi?" - og mitt tema var "Sosial dumping og sosial jumping: Om fordeler og ulemper ved arbeidsinnvandring". I DN.no har det stått et referat av noe av det jeg sa, men siden det ikke er dekkende for alt jeg sa, og det har ført til noen spørsmål, kommer hele innlegget her: Frem til 1970 var Norge et utvandringsland. Men da Christiania Spigerverk i 1971 mangl...
hits