Får vi en ny Osloskole nå?

Osloskolen har lenge hatt ry på seg for å være en "testskole" med vanvittig mange tester og prøver - til stor irritasjon for foreldre, elever og lærere. Jeg er ikke så sikker på at det er sant. Både trivselsundersøkelser blant lærerne, søkningen til stillinger i Osloskolen, brukerundersøkelser blant foreldrene og elevundersøkelser etterlater et helt motsatt inntrykk: Det store flertallet av dem som har med Osloskolen å gjøre, er meget fornøyd. Motsatt kan man si at den såkalte foreldreaksj...
hits