Den norske modell - en kritikkløs sone

Debatten om den danske modellen, som av forskere ofteregnes sommer "ur-nordisk" enn den norske modellen, ligner mye på den norske debatten. I Danmark snakker man riktig nok ikke så mye om at det er en sosialdemokratisk modell, ettersom sosialdemokratiet har hatt langt mindre innflytelse i dansk politikk enn i norsk politikk. I dansk debatt snakker man derfor like mye om en "sosialliberal" modell. I Danmark er det heller ingen som påstår at det (bare)er sosialdemokratiet som "eier" eller har ...

Nattåpent

LO er skeptisk til nattåpne butikker, men vil gjerne ha nattåpnebarnehager. Nattåpne barnehager trengs til barna, bl.a. fordi vi har nattåpne restauranter for de voksne. KrF er som vanlig skeptisk til det meste. De er redde for nattåpne restauranter, fordi det kan føre til fyll - og de er redde for nattåpne barnehager, fordi det ikke er bra for barna. Om ti år er nok alle problemene løst. Da har vi sikkert både nattåpne restauranter, nattåpne butikker og nattåpne barnehager. Da kan de rød...

For små forskjeller i norsk politikk

I Civita abonnerer vi på en medieovervåkningstjeneste. Mitt navn dukker stadig oftere opp i en helt spesiell forbindelse. Det dreier seg om rødgrønne politikere som forsøker å angripe Høyre eller en såkalt blå-blå regjering ved å "skremme" med meg. Sist ute var Bård Vegar Solhjell og Raymond Johansen. 1.mai var det Roar Flåthen, og i går var det Trine Lise Sundnes i LO. For et par uker siden var det Helga Pedersen. Budskapet fra alle sammen er det samme: Jeg er egentlig Høyre sjefsideolog. J...

Stakkars Stoltenberg

Jeg har akkurat kommet hjem fra en av verdens raskest voksende økonomier, nemlig India. I 2010 er det snakk om en tosifret vekst i BNP. Markedsmulighetene er enorme, og det vet bl.a. Telenor. Men fortsatt er halvparten av befolkningen lutfattig, og forskjellene er groteske. Det innføresnye - og spede, vil vi si - velferdstiltak, men veien frem er lang.Utenmarkedsøkonomi og kraftig økonomisk vekst blir den imidlertid enda lenger. Også i Norge vokste velstanden som følge av at vi åpnet opp øk...
hits