Drømmen om status quo

Statsministeren har den siste tiden talt og skrevet mye om hvordan "den norske modellen" lykkes bedre enn USA når det gjelder sosial mobilitet, og at det derfor er lettere å realisere «den amerikanske drømmen» i Norge enn i USA. Han forsøker samtidig, som mange andre på venstresiden, å etterlate inntrykk av at bare rødgrønn politikk kan skape større likhet, mens borgerlig politikk fører til større ulikhet. Men slik er det ikke. I Norge er den økonomiske ulikheten redusert de senere år, ...

22.juli-høringen: Spill eller alvor?

Alle vet at politikk ikke bare er ideer, prinsipper og saker. Politikk er også taktikk og "spill". Partier posisjonerer seg, bruker retoriske knep og kommer med utspill for å tiltrekke seg oppmerksomhet og velgere - og for å få gjennomslag for politikk. Likevel er det en ting som tjener norske politikere til ære -og som også preger norsk politikk generelt:Når det er alvorsetter våre politiske ledere landets interesser foran partiets interesser. De kan innta standpunkter de tror partiet kan ...

Mister vi tilliten til staten?

Vi lever i et av verdens mest velfungerende samfunn. Tilliten til staten er høy. Den norske sentralforvaltningen er, i motsetning til forvaltningen i mange andre land, kjent for å være både ukorrupt, transparent, effektiv og kompetent. Men i det siste har det skjedd noe, som i verste fall kan rokke ved statens legitimitet: § Vi har, gjennom 22.julikommisjonens rapport, fått avslørt en nesten total svikt i evnen til å gjennomføre beslutninger som er truffet. § Vi har, gjennom intervjuer so...

Innvandring: NHO og SU vs. Civita, Venstre og Virke

Det er interessant å se hvordan posisjonene i innvandringspolitikken er i bevegelse. Lenge var det Fremskrittspartiet "mot" resten. FrP ville ha en strengere innvandrings- og integreringspolitikk - og ble nærmest demonisert av de øvrige partiene, mediene og forskerne. Senere har de andre partiene nærmet seg FrP, og med Brochmann-utvalget opplevde vi nærmest en "game changer": Fagbevegelsen, politikere og forskere begynte å advare mot at Norge skulle bli "verdens sosialkontor" og mot at innv...

KrF i offerrollen eller i en offensiv rolle?

I Aftenposten i dag er det en stort oppslått artikkel om KrF. Det viser seg at både Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland ogEinar Steensnæshar advart Knut Arild Hareide mot at KrF går i regjering med Høyre og sikkert også FrP. Resonnementet er at det vil gå utover partiet, fordi KrF er et lite parti, mens Høyre er stort og dermed vil overkjøre lille KrF. Dette mener de, fordi de har erfaring fra Bondevik II-regjeringen som satt fra 2001 til 2005. Dette er ingen nyhet for oss som er...

Lettvint leder i Dagbladet

Forleden skrev jeg en blogg om kvinner og matematikk. I dag har jeg fått svar av Dagbladet i en leder med tittelen "Mor Nille tar matte" - som jeg imidlertid ikke finner på nett. Dagbladet har mange kvaliteter. Lederartiklene er ikke en av dem. De er ofte preget av lavt presisjonsnivå og liten indre sammenheng. Det gjelder ikke alltid - John Olav Egeland (tipper jeg) skriver ofte svært godt om personvern - men litt for ofte er lederartiklene i Dagbladet bare ugjennomtenkt synsing. I dagens...

Om å love å gjøre ingenting

"Hvordan kan velferdsstaten gjøres bærekraftig i en ny økonomisk virkelighet", spurtehelseminister Jonas Gahr Størei DN forleden - hvoretter han la til at såvidt han hadde sett og hørt, hadde "ingen toneangivende politisk retning (i Europa) lagt frem det komplette svar på den utfordringen". Støre kan nok ha rett i at det ikke foreligger noe komplett svar på de utfordringer velferdsstaten står overfor. Det finnes sjelden - heldigvis! - komplette svar på store samfunnsutfordringer som strekker...

Kunnskapsløftet - virker det?

I går ble den forskningsbaserte evalueringen av Kunnskapsløftet presentert. Det har fått enkelte kommentatorer til å gå av litt av skaftet.PåDagsavisens forsidefår skolereformen "stryk", og i Ukeavisen ledelse mener Magne Lerø at "Høyre-skolen" har fått en "kilevink". Også Aftenposten fremhever primært de dårlige nyhetene. Men gir dette et riktig bilde av evalueringen? Densom er interessert i hvordan og hvorfor Kunnskapsløftet ble til, kan f.eks. lese her og her. Reformen er nå evaluert fo...
hits