Forskjellsdebatten fortsetter: Lysbakken vs. Clemet

For en stund siden inviterte Audun Lysbakken meg til en bloggdebatt om forskjeller. Bakgrunnen var et blogginnlegg jeg hadde skrevet om at det er behov for en politikk for både større og mindre forskjeller i fremtiden. Detførte til at Lysbakken utfordret meg til debatt.Jeg svarte Lysbakken med dette innlegget, og han har deretter svart meg med innlegget Hvem tåler større forskjeller? I sitt siste innlegg skriver Lysbakken mye om skolepolitikk. Jeg mener det han skriver er veldig anekdotisk ...

Ad hoc-etikken i Dagens Nyheter

I forgårs ba Journalisten om å få korrespondansen jeg har hatt med Dagens Nyheter vedrørende innlegget fra Raknes, Strømmen og meg, som vi - i løpet av fire uker - ikke fikk på trykk i Dagens Nyheter, og som jeg har skrevet mer om her. Korrespondansen er interessant, fordi den - sammen med uttalelser som har kommet fra Dagens Nyheter siden- viser hvordan denne avisen holder seg med en form for ad hoc-etikk - og ikke en presseetikk som er fundert på prinsipper og generelle retningslinjer som ...

Om svensk debattkultur, sensur og Dagens Nyheter

14.oktober publiserte den svenske avisen Dagens Nyheter (DN) en artikkel av forfatter og DN-medarbeider Henrik Arnstad. Her ble Norge presentert som et land med sterke rasistiske trekk. Hele det politiske spekteret, fra SV til FrP, fikk gjennomgå. Den norske nasjonale selvforståelsen ble beskrevet som en slags fascisme. Arnstads artikkel kan leses her. Også Civita ble rammet av Arnstads kritikk. Dagen etter varslet jeg derfor DN om at jeg, sammen med et par medforfattere, ville svare på krit...

Pappaperm, likestilling og valgfrihet

I en debatt forleden om Regjeringens forslag til redusert pappaperm sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens opplegg, syns jeg Audun Lysbakken hadde et godt poeng. Bakgrunnen for debatten er at samarbeidspartiene på borgerlig side gjør som de har lovet, nemlig å redusere den kvoten i fødselspermisjonen som er avsatt tilfar med fire uker og i stedet omgjøre disse ukene til en del av den valgfrie kvoten, der foreldrene selv bestemmer hvem som skal være hjemme med barnet. Endringen er ideo...

Nærsyntjournalistikk om bistand

I Dagsavisen fredag sto det å lese et fascinerende stykke journalistikk. Dagsavisens journalist Heidi Taksdal Skjeseth rapporterte fra utenriksminister Børge Brendes første besøk til USA, der han bl.a. møtte utenriksminister John Kerry og FNs generalsekretær Ban Ki-moon. "I sitt første møte med FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, diskuterte Børge Brende (H) flyktningkrisen i Syria og nødhjelp og gjenoppbygging i Filippinene, klimaendringer og Midt-Østen", skrev Skjeseth- før hun brukte resten...

Myter om statsbudsjettet

De siste ukene har vi hørt det gjentatte ganger: Det er begrenset hva en regjering kan få til på bare tre uker eller - reelt sett - på bare noen dager, som Siv Jensen har sagt. Resonnementet går slik: Stoltenberg II-regjeringen har arbeidet med sitt budsjettforslag i nesten ett år. Da er de fleste av kortene lagt, og det er begrenset hva en ny regjering rekker eller har muligheten til å endre. Dette er litt sant, men det er også en myte. Det må jobbes hardt og fort - det skal sies. Det bl...

Tåler vi større forskjeller?

I et blogginnlegg utfordrer Audun Lysbakkenmeg til debatt. Bakgrunnen er mitt blogginnlegg om behovet for en politikk for både større og mindre forskjeller. Lysbakken spør: Hvorfor skal det ikke være et mål å redusere de økonomiske forskjellene i Norge? Hvor mye har vi "å gå på"? Og hva betyr det konkret å tilpasse velferdstjenestene til noen av innbyggernes økte kunnskaps- og velstandsnivå? La meg startemed å svare på det siste spørsmålet først. Når jeg sier at det må "designes" systemer so...
hits