Politiske psykoser og politisk panikk

Av og til inntreffer det noe som ligner politiske psykoser ellerpolitisk panikk. Noen eller noe setter en kraftfull dagsorden, hvoretter "alle" begynner å konkurrere om å mene (mer av) det samme. Dekjedelige konsekvensutredningene og fornuften settes på vent, og har vi en mindretallsregjering, risikerer den å bli overkjørt. Selve skoleeksemplet er "eldremilliarden" i 1990, da daværende helseminister Wenche Frogn Sellæg (H) ble drevet fra skanse til skanse - inntil regjeringen bevilget den m...

Problemformuleringsprivilegiet

I dag falt øynene mine på en ny artikkel i Agenda Magasin, denne gangen skrevet av Wegard Harsvik, som er veldig opptatt av politisk retorikk. I det andre avsnittet skriver han: "Den politiske debatten handler ikke bare om hvem som har de beste løsningene. Den handler også om hvem som får bestemme hva utfordringen er - problemformuleringsprivilegiet som det noen ganger kalles. Den som har problemformuleringsprivilegiet i den offentlige debatt, får også makt over løsningen. Hvis du kommer inn...

Venstrevridningen i pressen

De siste par dagene har vi kunnet lese to interessante saker som har med presse og politikk å gjøre. Den ene saken er en mediekommentar skrevet av Sven Egil Omdal, der poenget er at den påståtte venstrevrien i norsk politisk journalistikk er en myte. Omdal kritiserer først og fremst meg, som har "fremført det samme budskapet i 10 år", men som ikke forstår at det jeg sier er feil - ettersom journalistene stort sett stemmer som befolkningen generelt gjør, mens det blant de politiske journalist...

"Norge er en skoletaper! Nå er det solid dokumentert".

"Norge er en skoletaper! Nå er det solid dokumentert". Dette utsagnet slo imot megda jeg for første gang skulle ta en kikk på det nye Agenda Magasin. Det var første setning i en artikkel skrevet av Simon Malkenes. Ogdet overraskende var at det tilsynelatende var jeg som hadde sagt det, for som det sto: ""Norge er en skoletaper! Nå er det solid dokumentert",var utdannings- og forskingsminister Kristin Clemets kommentar til resultata frå den første PISA-undersøkinga.[1] Fotnoten viste til Ma...
hits