Sterke klima-meldinger

For et par år siden skrev jeg en artikkel i Morgenbladet om det dårlige debattklimaet i klimadebatten. Det var ment som en liten refleksjon, men selv en liten refleksjon førte til at jeg fikk kjeft fra den daværende miljøvernministeren.Siden er det vel nesten bare blitt verre. Nå blir den som bare antyder den minste skepsis omtalt som "klimafornekter", og det er nesten umulig å føre en nogenlunde saklig debatt. I Politisk kvarter for en stund siden snakket Hans Henrik Ramm om at fro...

Obamas sanne ansikt

Obamas tale var usedvanlig - og usedvanlig god. Men den var ikke slik jeg haddetrodd på forhånd. Den beveget ikke, og den rørte ikke, slik mange av Obamas tidligere taler har gjort. Det var snarere en intellektuell og akademisk tale - en Nobelforelesning i ordets rette forstand. Han gjorde det mange trodde og håpet. Han hjalp så å si Nobelkomiteen til å fremstå med litt større ære og autoritet enn den ellers ville gjort. Men talen hans var nok ikke slik komiteen hadde tenkt den skulle være. F...

Amatørenes inntogsmarsj - i fredens tjeneste

I dag fikk jeg en mail fra Barack Obama."Let's win this together",skriver han,men det er ikke freden han tenker på. Det er helsen. Han er rett og slett, dagen før dagen,opptatt av helt andre ting enn Nobels fredspris.I skrivende stund er det to timer til Barack Obama setter seg på flyettil Oslo. Det vet jeg, fordi det er en halv time siden hovedoppslaget i Kveldsnytt var at det var to og en halv time til han skulle sette seg på flyet til Oslo. Deretter sendte Kveldsnytt et langt...

Offentlig ansvar - privat arbeid

På NRK i morges fikk vi atter en gang vite at folk stort sett er like fornøyd med tjenestene de får, enten de som utfører tjenestene, er ansatt i det offentlige eller i det private. Det er, med respekt å melde, ikke særlig overraskende, men i et land med så mye angst for private løsninger, er det kanskje en god nyhet likevel.Det er analyseselskapet Epsi Norge som har undersøkt hvor fornøyd borgerne og brukerne er med en rekke offentlige tjenester, herunder barnehager, helsetjenester, skole, p...

Sykefravær og arbeidsmoral

I en kronikk i Aftenposten på torsdag skrev Kjetil van der Wel, Espen Dahl og Knut Halvorssen, som holder til ved Høgskolen i Oslo, at jeg og andre mener at økt bruk av trygdeytelser skyldes fallende arbeidsmoral, og at det er et uttrykk for "moralsk panikk". De mener dessuten at vi tar feil. Trygdebruken øker ikke, arbeidsmoralen faller ikke, og det er heller ikke et mål å endre trygdeadferden, mener de.Det er flere problemer med dette innlegget.For det første: Mine synspunkter gje...

Sykelønnssaken: Et snedig argument om tillit

Sykelønnsdebatten ruller videre. I dag skriver bl.a. Per Fugelli innlegg iVG, Einar Øverenget i DN og jeg i Aftenposten - mens Torbjørn Røe Isaksen har vært i Dagsnytt 18 for å forsvare og forklare Høyres og statsministerens forslag om såkalt normert sykemelding, slik man har i Sverige.Bortsett fra Civita, enkelte forskere og DN på lederplass er det ingen som lenger snakker om økonomiske innstramninger i sykelønnsordningen. Det er heller ingen journalister som stiller kritiske spørsmål om det...
hits