Godt år for Civita, og godt nytt år!

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle mine lesere godt nytt år! Det har vært morsomt å blogge og hyggelig med mye respons! For Civita har det vært et spennende år. Vi er "all time high", både når det gjelder ressurser og aktiviteter. I 2010 har vi hatt syv - åtte årsverk å "rutte med", men vi har vært langt flere mennesker. I Civita er det alltid flere studenter og akademikere som jobber deltid med prosjekter, og det skaper et spennende miljø. I løpet av 2010 har vi gjennomført nærme...

Glemsomt og historieløst i SV

Jeg har tidligere skrevet om SV som landets mest glemsomme parti. Både SV og mange på venstresiden generelt har en lei tendens til å "glemme" hva de selv har stått for historisk og hva andre har stått for og gjort. Noen gjør det helt bevisst. Andre, litt yngre krefter blir antagelig forledet til å tro på det de sier. De tror, for eksempel, at partiet Høyre, som har eksistert i nesten 130 år,har vært mot velferdsstaten og derfor også er en trussel mot dagens velferdssamfunn. Og de tror at par...

SV og trepartssamarbeidet

Torsdag i forrige uke hadde kirke-, utdannings- og forskningskomiteen budsjettdebatt i Stortinget. Da representanten Aksel Hagen fra SV ble utfordret av Tord Lien i Frp om SVs historiske holdning til den nordiske modellen, svarte Hagen at han la "merke til at Tord Lien har lest bloggen til Kristin Clemet, der hun påstår at vi har vært imot den nordiske modellen. Jeg legger merke til at Tord Lien definerer den som en markedsmodell. Det er en orginal definisjon. Den nordiske modellen bygger fø...

SVs finest hour

I dag har Regjeringen fremmet forslag om å implementere datalagringsdirektivet i norsk rett. Senterpartiet og SV har tatt dissens, og den fortjener å bli gjengitt i sin helhet: «Etter en samlet vurdering har vi kommet til at vi ikke kan gi vår tilslutning til tilrådingen om gjennomføring av direktiv 2006/24/EF av 15. mars 2006 om lagring av data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon (datalagringsdirektivet) i norsk rett. Vi legger særlig vekt på at datalagringsdirektivet etter vå...

Norges frekkeste parti

SV må være Norges frekkeste eller mest glemsomme parti. Det foregår utrolige hamskifter i partiet, men det virker nesten som om de ikke merker det selv. La meg bare ta tre eksempler: SV har blitt en varm forsvarer av den nordiske modellen. Ifølge SV er modellen truet av bl.a. Høyre og Civita, mens SV vil trygge modellen og nærmest påberoper seg æren for at modellen fremstår slik den gjør i dag. Påstanden er komisk når man tar i betraktning at SV ikke så dagens lys før på 1970-tallet og ikk...

Om forskjeller og skyld

Det er åpenbart at de rødgrønne partienegjerne vil ta æren for velferdsstaten, og at mange avpolitikerne deresblir veldig sinte, hvis noen andre antyder at de også syns at velferdsstaten er en god idé. Nå er det riktig nok ikke alt i velferdsstaten som virker slik det var ment. Men når det blir snakk om å fordele skyld, er ikke partiene like ivrige på å få eierskapet. Da skylder man ofte på hverandre. Men i Kveldsnytt i går fikk vi høreen ny vri. Da presenterte NRK et problem, altså noe som...
hits