Fremskrittspartiets vekst – ikke bare gjerdesittere

I dag var jeg på Politisk kvarter for å diskutere Frps vekst på meningsmålingene i lys av flyktningkrisen og hvilken påvirkning denne veksten kan tenkes å ha på samarbeidet innad i Regjeringen og i Regjeringens samarbeid med Venstre og KrF.

Aftenposten viser i dag hvordan migrasjonskrisen får de innvandringskritiske partiene i hele Europa til å vokse, og det virker veldig sannsynlig at dette også er en viktig forklaring på Frps vekst. Frp har det såkalte sakseierskapet til innvandringspolitikken, dvs. at Frp er det partiet som har høyest tillit blant velgerne når det gjelder å føre en restriktiv innvandringspolitikk. Og når en mer restriktiv innvandringspolitikk blir viktigere for velgerne, er det naturlig at det gir seg utslag i høyere oppslutning om Frp.

I programmet kom jeg til å si at Frps vekst primært skyldtes at “gjerdesittere” kommer tilbake. Men det viser seg å være en sannhet med modifikasjoner. Ifølge nettstedet Pollofpolls , som oppdaterte sine sider i går etter at det hadde kommet en ny, landsomfattende meningsmåling fra Respons,  dreier det seg om fire bølger:

(i) Utvekslingen av velgere mellom Ap og Høyre er endret.

(ii) Utvekslingen av velgere mellom Ap og Frp er endret.

(iii) Utvekslingen av velgere mellom Høyre og  Frp er endret.

(iv) Ap henter færre hjemmesittere. 

Og poenget er: Selv om Høyre er svekket i forhold til Frp, er Høyre kompensert, fordi partiet har styrket seg i forhold til Arbeiderpartiet. Nettoeffekten er at Høyre holder seg ganske stabilt, mens Frp vokser og Ap svekkes – hvilket endrer stillingen mellom blokkene ganske mye. Ved utgangen av 2015 er vi tilbake omtrent der de fire borgerlige partiene var da de vant valget i 2013. 

Dette kommer i liten grad frem i mediene (og altså heller ikke på Politisk kvarter i dag)  – men Arbeiderpartiets bytteforhold mot Høyre er svekket, og dette er en vesentlig årsak til endringene på målingene. At Arbeiderpartiets svekkelse begynte før sommerferien, dvs. lenge før flyktningstrømmen satte inn i høst, kan også tyde på at Fremskrittspartiets vekst ikke bare skyldes innvandringsbølgen. 

I Politisk kvarter var et av spørsmålene hvilken påvirkning endringene på meningsmålingene kan tenkes å ha på samarbeidet mellom de fire ikke-sosialistiske partiene. I etterpåklokskapens klare lys ser jeg at jeg kanskje burde nevnt at samarbeidet neppe kan bli vanskeligere enn det var etter valget i 2013, ettersom størrelsesforholdet nå altså ligner ganske mye.