Bjarne Håkon Hanssen og norsk presse

Bjarne Håkon Hanssen-saken er i ferd med å nå nye og latterlige høyder.  Det siste nå, ifølge NRK, er at Hanssen risikerer en bot på 500.000 kroner (!) fordi han ikke har informert Karanteneutvalget i tide. Ifølge Dagens Næringsliv skal Karanteneutvalget ha beskjed senest tre uker før en eventuell tiltredelse i ny jobb.

Bevare meg vel. Det som startet med en helt legitim debatt om sentrale politikeres overgang fra regjering til arbeidslivet, er nå i ferd med å gå helt av skaftet. I hovedrollen er skinnhellige journalister som oppfører seg som om Hanssen er en slags kjeltring, mens de selv er rene og ordentlige mennesker, med kofferten full av integritet. Hanssen får gransket sine mulige motiver med lupe, men som vanlig er det ingen som spør om pressens motiver.

Så la oss bare rekapitulere: Bjarne Håkon Hanssen har ikke startet i sin nye jobb. Hans fremtidige kolleger har, i Hanssens reisefravær, sagt at han selvsagt er forberedt både på å bli ilagt karantene og saksforbud. Vi vet også at han har tatt kontakt med Karanteneutvalgets leder og varslet at han vil ta nærmere kontakt.

Kritikerne henger seg nå opp i to ting: Det ene er at det er blitt kjent hvor Hanssen skal begynne å jobbe, og at noen på hans fremtidige arbeidsplass har falt for fristelsen til å skryte av dette, bl.a. på selskapets hjemmeside. Er det en stor synd? Er det ikke bedre at vi vet hvor han skal begynne enn at vi ikke vet det?

Andre mener at den såkalte pr-bransjen burde vært forbudt område for en tidligere statsråd – eller i hvert fall at han burde vente mye lenger med å tiltre enn karantenereglene tilsier. I praksis betyr dette at vi må få nye regler, der eks-politikere gis yrkesforbud i visse, nærmere bestemte deler av arbeidslivet – eller at karantenereglene gjøres mye mer omfattende enn de er i dag.

Arne Strand, som alltid vet svaret på alt, mener at Hanssens oppførsel leder til politikerforakt. Jeg tror snarere at Strands oppfatninger leder til politikerflukt. Bjarne Håkon Hanssen har vært en populær og avholdt statsråd. Hvorfor er det ingen som nå kommer på den tanke at Hanssen simpelthen er et ordentlig menneske som er i stand til å håndtere overgangen til arbeidslivet på en god måte?

Selv er jeg ingen stor beundrer av kommunikasjonsbransjen. Den tar seg svært godt betalt for mange ganske alminnelige råd. Samtidig forstår jeg at mange etter hvert kan være livredde for å nærme seg pressen og det offentlige rom på egen hånd. Hanssen-saken er i seg selv en god illustrasjon på det, for hvem kan tenke seg å få den behandlingen Hanssen nå får – for det som så langt bare er synserier fra pressens side?

Men mange i pressen fremmer også myter og misforståelser om hva disse byråene gjør. De driver ikke primært med lobbying, og det er ikke sikkert at det er så stor etterspørsel etter innside-informasjon som pressen innbiller seg. Mange har antagelig behov for elementær samfunnskunnskap, som f.eks. å forstå saksgangen i forvaltningen – og for enkle råd om hvordan man kan presentere et budskap og/eller nærme seg pressen. Å hevde at Hanssen ikke har kompetanse til å gjøre en eventuell jobb i kommunikasjonsbransjen, slik Arne Strand prøver seg på, er rett og slett bare smålig og utroverdig.

For selvsagt har Hanssen masse kompetanse som kan være til nytte i kommunikasjonsbransjen. Problemet for politikere er snarere ofte at det bare er denne kompetansen som blir etterspurt: Politisk virksomhet er så lite verdsatt og ofte så lite forstått, at det ikke alltid, eller med en gang, er så store muligheter i arbeidslivet for en statsråd som går av. Så skal han eller hun skape sin egen arbeidsplass, kanskje i stedet for å heve langvarig ventelønn, er derfor kommunikasjonsbransjen et helt naturlig alternativ.

Så ærlig talt: Stopp jakten på Bjarne Håkon Hanssen. La han komme hjem og snakke med Karanteneutvalget og få sine instrukser der. Deretter kan han heve sin lønn mens han går tur i skogen – til han får lov til å begynne i ny jobb og tjene sine egne penger.

Men treffer han en i skogen som spør han om et råd, f.eks. om hva en stortingsinnstilling er, om hva som kjennetegner en god tale eller hvordan man kontakter en journalist – ja, så er det fritt frem for Hanssen å gi sine råd.

Det er faktisk helt lovlig.

Politikk som virker – eller ikke virker

I løpet av noen få dager har det kommet to interessante nyheter som har vært forbausende lite debattert. 

Den første nyheten dreide seg om kvoteringsloven. Av de 100 største selskapene i Norge er 35 såkalte ASA'er, dvs. allmennaksje- selskaper, som er underlagt loven som skal sikre minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene. 

Ett viktig mål med loven var at den økte kvinneandelen i styrene også skulle smitte over på ledelsen i selskapene. Man så altså for seg at flere kvinner i styrene ville føre til at man også ansatte flere kvinner i ledelsen. Men så har ikke skjedd. 

Kvinneandelen i ledelsen i disse selskapene har riktig nok økt – fra 12 prosent i 2004 til 16,6 prosent i dag. Men andelen kvinner i toppledelsen i de selskapene som ikke er underlagt kvoteringsloven, er enda høyere, nemlig 17,2 prosent. Og enda mer merkelig: Tallene viser at det er nesten dobbelt så mange kvinnelige styreledere i de store selskapene som ikke er underlagt loven som i de selskapene som er underlagt loven. Det er også flere "kvoteringsbedrifter" enn andre bedrifter som ikke har noen kvinner i toppledelsen overhodet.

Marit Hoel, som er leder i Center for Corporate Diversity og har gjennomført undersøkelsen, uttaler at hun er veldig overrasket over tallene.

Den andre nyheten dreide seg om noe helt annet , nemlig prostitusjonsloven. For ca ett år siden ble det forbudt å kjøpe sex i Norge.

Men nå viser det seg at det er like mange prostituerte på gatene som det var for to år siden. Pro-senteret, som har undersøkt saken, sier at tallet på gateprostituerte nå tilsvarer nivået i 2007, før sexkjøploven kom. Ved én opptelling registrerte senteret nesten 140 prostituerte bare på én natt. Og Oslo-politiet, som stoler på tallene fra Pro-senteret, sier at de bare hittil i år har arrestert 96 personer på grunn av kjøp av sex.

Liv Jessen, som leder Pro-senteret og har gjennomført opptellingen, uttaler at hun er veldig overrasket over tallene.

De to nyhetene minner meg om at politikk ikke alltid virker, og at den ikke alltid virker slik vi tror. Begge disse lovene var gjenstand for voldsom debatt da de kom, men når disse overraskende tallene kommer, er det ingen som debatterer. Siste ord om de to lovenes virkning er sikkert ikke sagt, men likevel: Når tallene overrasker fagfolkene, bør det være interessant.

Selv er jeg blant dem som har vært skeptisk både til kvoteringsloven og sexkjøploven, selv om de kunne gi resultater. Også veien til helvete kan være brolagt med gode intensjoner, og derfor kan ikke den gode hensikt forsvare et hvilket som helst virkemiddel. 

Men i disse tilfellene ser det ikke ut til at man er opptatt av resultatene en gang. Det holder tydeligvis med den gode hensikt.

Politikk som virker – eller ikke virker

I løpet av noen få dager har det kommet to interessante nyheter som har vært forbausende lite debattert. 

Den første nyheten dreide seg om kvoteringsloven. Av de 100 største selskapene i Norge er 35 såkalte ASA'er, dvs. allmennaksje- selskaper, som er underlagt loven som skal sikre minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene. 

Ett viktig mål med loven var at den økte kvinneandelen i styrene også skulle smitte over på ledelsen i selskapene. Man så altså for seg at flere kvinner i styrene ville føre til at man også ansatte flere kvinner i ledelsen. Men så har ikke skjedd. 

Kvinneandelen i ledelsen i disse selskapene har riktig nok økt – fra 12 prosent i 2004 til 16,6 prosent i dag. Men andelen kvinner i toppledelsen i de selskapene som ikke er underlagt kvoteringsloven, er enda høyere, nemlig 17,2 prosent. Og enda mer merkelig: Tallene viser at det er nesten dobbelt så mange kvinnelige styreledere i de store selskapene som ikke er underlagt loven som i de selskapene som er underlagt loven. Det er også flere "kvoteringsbedrifter" enn andre bedrifter som ikke har noen kvinner i toppledelsen overhodet.

Marit Hoel, som er leder i Center for Corporate Diversity og har gjennomført undersøkelsen, uttaler at hun er veldig overrasket over tallene.

Den andre nyheten dreide seg om noe helt annet , nemlig prostitusjonsloven. For ca ett år siden ble det forbudt å kjøpe sex i Norge.

Men nå viser det seg at det er like mange prostituerte på gatene som det var for to år siden. Pro-senteret, som har undersøkt saken, sier at tallet på gateprostituerte nå tilsvarer nivået i 2007, før sexkjøploven kom. Ved én opptelling registrerte senteret nesten 140 prostituerte bare på én natt. Og Oslo-politiet, som stoler på tallene fra Pro-senteret, sier at de bare hittil i år har arrestert 96 personer på grunn av kjøp av sex.

Liv Jessen, som leder Pro-senteret og har gjennomført opptellingen, uttaler at hun er veldig overrasket over tallene.

De to nyhetene minner meg om at politikk ikke alltid virker, og at den ikke alltid virker slik vi tror. Begge disse lovene var gjenstand for voldsom debatt da de kom, men når disse overraskende tallene kommer, er det ingen som debatterer. Siste ord om de to lovenes virkning er sikkert ikke sagt, men likevel: Når tallene overrasker fagfolkene, bør det være interessant.

Selv er jeg blant dem som har vært skeptisk både til kvoteringsloven og sexkjøploven, selv om de kunne gi resultater. Også veien til helvete kan være brolagt med gode intensjoner, og derfor kan ikke den gode hensikt forsvare et hvilket som helst virkemiddel. 

Men i disse tilfellene ser det ikke ut til at man er opptatt av resultatene en gang. Det holder tydeligvis med den gode hensikt.

Urimelig kritikk av Regjeringen

Av og til får man inntrykk av at partiene kritiserer hverandre bare for å kritisere. Etter valget har det vært borgfred, men nå begynner de politiske diskusjonene – eller "kranglingen",  som mange journalister sier.

Selv syns jeg det er respektløst å kalle politisk debatt for "krangling". At det av og til høres ut som krangling, må mediene selv ta mye av ansvaret for. Den politiske debatten, i Stortinget og i andre fora, er som regel mye mer dannet enn som så.

Men enkelte ganger kan nok politikerne likevel etterlate inntrykk av at de krangler – fordi sakene virker så små eller smålige. Jeg syns f.eks. det er ganske smålig å kritisere statsministeren og Regjeringen for at ikke Hanne Bjurstrøm tiltrer som arbeidsminister med en gang, fordi det visstnok skal føre til at arbeidsmarkedspolitikken og NAV kommer til å gå for lut og kaldt vann frem til jul.  Det er særlig Høyre, og i dag også DN, som har fremmet denne kritikken. DN mener på lederplass i dag at fornyingsministeren, som inntil videre også har fått ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, får en altfor stor arbeidsbelastning til å makte oppgaven – og at Bjurstrøm kan være for fersk til å håndtere problemene i NAV.

Dette er etter min mening en helt urimelig og ubegrunnet kritikk. Fornyingsministeren, Rigmor Aasrud, har ikke fått ansvaret for hele Arbeids- og inkluderingsdepartementet – kun deler av det. Hun har pr i dag omtrent samme arbeidsbelastning som Victor Norman og Jørgen Kosmo hadde,  og som andre tidligere arbeids- og administrasjonsministre har hatt. Arbeidsdelen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet er dessuten godt vant med å rapportere til administrasjons- eller fornyingsministeren, siden det har vært modellen mange ganger før.

Om Bjurstrøm er for uerfaren til å greie oppgaven, gjenstår å se. Med den utdannelsen og erfaringen hun har, bør det være mulig. Hvis hun ikke greier det, er det ikke sikkert det er noe galt med henne – men kanskje snarere med vårt politiske system, som har blitt for innadvendt og selvrekrutterende og for lite åpent for mennesker utenfra.

Jeg tror dessuten vi skal være glade for at Bjurstrøm, med sin statsrådsposisjon, styrker den norske delegasjonen foran klimatoppmøtet i København. For er det én minister som har mye å gjøre i Regjeringen, er det Erik Solheim. Ikke slik å forstå at han ikke kan ha kapasitet til å sette seg inn i både utvilklings- og miljøpolitikken, for det er nok mulig. Men det er vanskelig å være to steder på en gang, og det er nok for tiden et helt reelt problem for en minister som bekler to ombud som hver for seg forutsettes å være meget aktive på den internasjonale scene.

Urimelig kritikk av Regjeringen

Av og til får man inntrykk av at partiene kritiserer hverandre bare for å kritisere. Etter valget har det vært borgfred, men nå begynner de politiske diskusjonene – eller "kranglingen",  som mange journalister sier.

Selv syns jeg det er respektløst å kalle politisk debatt for "krangling". At det av og til høres ut som krangling, må mediene selv ta mye av ansvaret for. Den politiske debatten, i Stortinget og i andre fora, er som regel mye mer dannet enn som så.

Men enkelte ganger kan nok politikerne likevel etterlate inntrykk av at de krangler – fordi sakene virker så små eller smålige. Jeg syns f.eks. det er ganske smålig å kritisere statsministeren og Regjeringen for at ikke Hanne Bjurstrøm tiltrer som arbeidsminister med en gang, fordi det visstnok skal føre til at arbeidsmarkedspolitikken og NAV kommer til å gå for lut og kaldt vann frem til jul.  Det er særlig Høyre, og i dag også DN, som har fremmet denne kritikken. DN mener på lederplass i dag at fornyingsministeren, som inntil videre også har fått ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, får en altfor stor arbeidsbelastning til å makte oppgaven – og at Bjurstrøm kan være for fersk til å håndtere problemene i NAV.

Dette er etter min mening en helt urimelig og ubegrunnet kritikk. Fornyingsministeren, Rigmor Aasrud, har ikke fått ansvaret for hele Arbeids- og inkluderingsdepartementet – kun deler av det. Hun har pr i dag omtrent samme arbeidsbelastning som Victor Norman og Jørgen Kosmo hadde,  og som andre tidligere arbeids- og administrasjonsministre har hatt. Arbeidsdelen av Arbeids- og inkluderingsdepartementet er dessuten godt vant med å rapportere til administrasjons- eller fornyingsministeren, siden det har vært modellen mange ganger før.

Om Bjurstrøm er for uerfaren til å greie oppgaven, gjenstår å se. Med den utdannelsen og erfaringen hun har, bør det være mulig. Hvis hun ikke greier det, er det ikke sikkert det er noe galt med henne – men kanskje snarere med vårt politiske system, som har blitt for innadvendt og selvrekrutterende og for lite åpent for mennesker utenfra.

Jeg tror dessuten vi skal være glade for at Bjurstrøm, med sin statsrådsposisjon, styrker den norske delegasjonen foran klimatoppmøtet i København. For er det én minister som har mye å gjøre i Regjeringen, er det Erik Solheim. Ikke slik å forstå at han ikke kan ha kapasitet til å sette seg inn i både utvilklings- og miljøpolitikken, for det er nok mulig. Men det er vanskelig å være to steder på en gang, og det er nok for tiden et helt reelt problem for en minister som bekler to ombud som hver for seg forutsettes å være meget aktive på den internasjonale scene.

Klaus vs Solheim: Hvem venter på hvem?

For tiden er det Sverige som har formannskapet i EU. Det har vært nok å gripe fatt i – med håndteringen av finanskrisen, forberedelsene til klimatoppmøtet i København og en endelig ratifikasjon av Lisboa-traktaten.

Etter at Irland stemte ja, er det bare Tsjekkia som mangler før traktaten kan settes i kraft. Når det er skjedd, kan EU iverksette sine planer om bl.a. å skaffe seg en fast EU-formann og en egen, felles utenriksminister.

Tsjekkias president, Vaclav Klaus, har nølt lenge. Men nå meldes det at det er håp om en løsning. Etter forhandlinger mellom det svenske formannskapet og den tjekkiske regjering er det muligheter for at man på EUs toppmøte i neste uke kan inngå en avtale som også tilfredsstiller Tsjekkias behov for unntak.

Tsjekkia ble medlem av EU allerede i 2004. Dersom landet nå også underskriver den nye Lisboa-traktaten, er landet fullt ut integrert i et enda mer omfattende europeisk samarbeid. EU vil få større tyngde og bli stadig viktigere, både i møte med globale utfordringer som klimaet – og for lille Norge. Likevel er det ingenting som tyder på at det får noen som helst virkning for vår hjemlige debatt, ettersom EU-saken her, nærmest av hensyn til partiene, er en ikke-sak.

Noen ganger lurer jeg på hva som egentlig skal til for å bevege norske politikere til å interessere seg mer for EU og løfte debatten frem i lyset. En utvidelse av EU fra 15 til 27 land, innføring av euro, finanskrise, klimakrise og et eventuelt medlemskap for Island er visst alt sammen helt uten betydning for Norges situasjon.

Og det er igrunnen rart, for i 1994 var det mange som uttalte at saken ville stille seg helt annerledes dersom sånn eller slik inntraff. Den daværende SV-lederen Erik Solheim, for eksempel, kunne tenke seg å revurdere sitt standpunkt og gå inn i EU hvis og når de østeuropeiske statene ble medlemmer.  Og som det het i et debattinnlegg i Aftenposten for nokså nøyaktig 15 år siden: "SV-lederen venter (..) på Den tsjekkiske republikk, representert ved statsminister Vaclav Klaus".

10 år senere var ventetiden over, og Tsjekkia ble medlem. Men jeg tror ikke vi hørte noe fra Erik Solheim da. Nå er det gått 15 år, og Tsjekkia blir enda mer med, men kommer vi til å høre fra Solheim nå?

Jeg tror ikke det.

Jeg tror konklusjonen i debattinnlegget i Aftenposten fra den gang står seg godt den dag i dag. For der heter det om Solheim: "Mon det ikke er Klaus og tsjekkerne som kan måtte vente på ham?"

Klaus vs Solheim: Hvem venter på hvem?

For tiden er det Sverige som har formannskapet i EU. Det har vært nok å gripe fatt i – med håndteringen av finanskrisen, forberedelsene til klimatoppmøtet i København og en endelig ratifikasjon av Lisboa-traktaten.

Etter at Irland stemte ja, er det bare Tsjekkia som mangler før traktaten kan settes i kraft. Når det er skjedd, kan EU iverksette sine planer om bl.a. å skaffe seg en fast EU-formann og en egen, felles utenriksminister.

Tsjekkias president, Vaclav Klaus, har nølt lenge. Men nå meldes det at det er håp om en løsning. Etter forhandlinger mellom det svenske formannskapet og den tjekkiske regjering er det muligheter for at man på EUs toppmøte i neste uke kan inngå en avtale som også tilfredsstiller Tsjekkias behov for unntak.

Tsjekkia ble medlem av EU allerede i 2004. Dersom landet nå også underskriver den nye Lisboa-traktaten, er landet fullt ut integrert i et enda mer omfattende europeisk samarbeid. EU vil få større tyngde og bli stadig viktigere, både i møte med globale utfordringer som klimaet – og for lille Norge. Likevel er det ingenting som tyder på at det får noen som helst virkning for vår hjemlige debatt, ettersom EU-saken her, nærmest av hensyn til partiene, er en ikke-sak.

Noen ganger lurer jeg på hva som egentlig skal til for å bevege norske politikere til å interessere seg mer for EU og løfte debatten frem i lyset. En utvidelse av EU fra 15 til 27 land, innføring av euro, finanskrise, klimakrise og et eventuelt medlemskap for Island er visst alt sammen helt uten betydning for Norges situasjon.

Og det er igrunnen rart, for i 1994 var det mange som uttalte at saken ville stille seg helt annerledes dersom sånn eller slik inntraff. Den daværende SV-lederen Erik Solheim, for eksempel, kunne tenke seg å revurdere sitt standpunkt og gå inn i EU hvis og når de østeuropeiske statene ble medlemmer.  Og som det het i et debattinnlegg i Aftenposten for nokså nøyaktig 15 år siden: "SV-lederen venter (..) på Den tsjekkiske republikk, representert ved statsminister Vaclav Klaus".

10 år senere var ventetiden over, og Tsjekkia ble medlem. Men jeg tror ikke vi hørte noe fra Erik Solheim da. Nå er det gått 15 år, og Tsjekkia blir enda mer med, men kommer vi til å høre fra Solheim nå?

Jeg tror ikke det.

Jeg tror konklusjonen i debattinnlegget i Aftenposten fra den gang står seg godt den dag i dag. For der heter det om Solheim: "Mon det ikke er Klaus og tsjekkerne som kan måtte vente på ham?"

Dagbladet og skattelistene

Pressen skriver aldri så bra som når den skriver om behovet for ytringsfrihet, informasjon og åpenhet. I disse dager svinger den seg til de riktig store høyder for å forklare oss hvor viktig det er å offentliggjøre skattelistene – nærmest i demokratiets navn. I Dagbladet, for eksempel, har til og med redaktøren tatt turen ut av kontoret for å la seg intervjue. Så viktig er altså saken.

Redaktør Aasheim forsvarer Dagbladets dypdykk i skattelistene med at det er en "lang tradisjon for åpenhet i dette landet", og at "innsyn er viktig". Hun mener vi vil se "masse god journalistikk rundt skattelistene" i dagene som kommer. Hun ser muligens noen ulemper ved åpenheten, men mener likevel at det er helt feil å holde listene skjult. Hun kan ikke erindre at noen journalister har begått overtramp rundt skattelistene og mener at vi bare med leve med at listene inneholder mange feil.

Også baksiden av Dagbladet handler om skattelistene. Der skriver Marie Simonsen. Også hun mener – surprise, surprise! – at det er veldig sunt for demokratiet at listene er offentlige.  Hun tillater seg dessuten litt harselas med Datatilsynet og Georg Apenes, som visstnok ikke begrunner sine standpunkter godt nok når han ønsker å være føre vâr i forhold til personvernet.

Intet kunne forbause mindre enn at Aasheim og Simonsen mener det de mener. Det jeg er mer forbauset over, er mangelen på prinsipper. Jeg har nemlig ikke sett noen journalister i Dagbladet (og knapt nok noen journalister overhodet) som skriver like høystemt om behovet for åpenhet om skolen. Snarere tvert om: Marie Simonsen er blant dem som aktivt har uttalt, i likhet med SV, at hun syns det er betenkelig å offentliggjøre skolenes faglige resultater.

Men hva er den prinsipielle forskjellen mellom åpenhet om skatten og om skolen? Er skatten vi betaler viktigere enn kvaliteten på skolen?

Selvsagt kan det ikke argumenteres prinsipielt for at det bør være åpenhet om skatten og ikke om skolen. Derimot kan det kanskje argumenteres for det motsatte: Skattelistene inneholder nemlig (ofte feilaktige) opplysninger om individer, mens skolelistene bare inneholder opplysninger om skoler – som nettopp ikke kan henføres til bestemte individer. Det er altså en grunn til at Datatilsynet og Georg Apenes klager på offentliggjøringen av opplysningene om skatten, men ikke om skolen.

Aasheims og Simonsens forsvar for offentliggjøringen av skattelistene ville etterlatt respekt hvis vi virkelig trodde at det var alvorlig ment, og at de ikke hadde noen vikarierende motiver. Men det er det nok dessverre veldig få som tror.

Til Simonsens forsvar må det likevel sies at dagens bakside er bedre enn forsiden.

Dagbladet og skattelistene

Pressen skriver aldri så bra som når den skriver om behovet for ytringsfrihet, informasjon og åpenhet. I disse dager svinger den seg til de riktig store høyder for å forklare oss hvor viktig det er å offentliggjøre skattelistene – nærmest i demokratiets navn. I Dagbladet, for eksempel, har til og med redaktøren tatt turen ut av kontoret for å la seg intervjue. Så viktig er altså saken.

Redaktør Aasheim forsvarer Dagbladets dypdykk i skattelistene med at det er en "lang tradisjon for åpenhet i dette landet", og at "innsyn er viktig". Hun mener vi vil se "masse god journalistikk rundt skattelistene" i dagene som kommer. Hun ser muligens noen ulemper ved åpenheten, men mener likevel at det er helt feil å holde listene skjult. Hun kan ikke erindre at noen journalister har begått overtramp rundt skattelistene og mener at vi bare med leve med at listene inneholder mange feil.

Også baksiden av Dagbladet handler om skattelistene. Der skriver Marie Simonsen. Også hun mener – surprise, surprise! – at det er veldig sunt for demokratiet at listene er offentlige.  Hun tillater seg dessuten litt harselas med Datatilsynet og Georg Apenes, som visstnok ikke begrunner sine standpunkter godt nok når han ønsker å være føre vâr i forhold til personvernet.

Intet kunne forbause mindre enn at Aasheim og Simonsen mener det de mener. Det jeg er mer forbauset over, er mangelen på prinsipper. Jeg har nemlig ikke sett noen journalister i Dagbladet (og knapt nok noen journalister overhodet) som skriver like høystemt om behovet for åpenhet om skolen. Snarere tvert om: Marie Simonsen er blant dem som aktivt har uttalt, i likhet med SV, at hun syns det er betenkelig å offentliggjøre skolenes faglige resultater.

Men hva er den prinsipielle forskjellen mellom åpenhet om skatten og om skolen? Er skatten vi betaler viktigere enn kvaliteten på skolen?

Selvsagt kan det ikke argumenteres prinsipielt for at det bør være åpenhet om skatten og ikke om skolen. Derimot kan det kanskje argumenteres for det motsatte: Skattelistene inneholder nemlig (ofte feilaktige) opplysninger om individer, mens skolelistene bare inneholder opplysninger om skoler – som nettopp ikke kan henføres til bestemte individer. Det er altså en grunn til at Datatilsynet og Georg Apenes klager på offentliggjøringen av opplysningene om skatten, men ikke om skolen.

Aasheims og Simonsens forsvar for offentliggjøringen av skattelistene ville etterlatt respekt hvis vi virkelig trodde at det var alvorlig ment, og at de ikke hadde noen vikarierende motiver. Men det er det nok dessverre veldig få som tror.

Til Simonsens forsvar må det likevel sies at dagens bakside er bedre enn forsiden.

Alle skal med

Den nye regjeringen er stolt av at den er så representativ for Norges befolkning.

Flere regjeringsmedlemmer mener at det er et mål at regjeringen i størst mulig grad er et speilbilde av befolkningen for øvrig. Enkelte kommentatorer har riktig nok bemerket at det mangler en innvandrer i Regjeringen, men la nå det fare. Det er tross alt både unge og gamle i Regjeringen, det er kvinner og menn, og det er folk fra hele landet. Ifølge statsministeren er det til og med bra at regjeringsmedlemmene kommer fra tre forskjellige partier.

Men hvorfor ikke ta med alle partiene? Da ville jo regjeringen bli enda mer representativ.