Fjern ombudene

For nesten 20 år siden foreslo jeg å nedlegge barneombudet og likestillingsombudet. Det ble det debatt av, men ingenting skjedde. Det var ikke politisk korrekt å mene det jeg mente. Kvinner og barn ble fremstilt som stakkarslige ofre, som trengte ombudenes beskyttelse – og hvem kan være mot det?

Siden har debatten om ombudenes rolle dukket opp med jevne mellomrom. Noen, som jeg, mener at ombudene er altfor politiske og aktivistiske, og at det ikke er forenelig med rollen som statlig nøytralt ombud. De som mener det, har typisk vært folk på den politiske høyresiden. Andre mener det motsatte; at f.eks. likestillingsombudet bør bli mye mer aktivistisk og politisk – og det er et synspunkt som typisk har vært fremmet av folk på venstresiden.

Men nå blir det kanskje bevegelse i debatten, for nå har sosiolog, forsker og påtroppende redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, Cahtrine Holst, meldt seg på i debatten. Hun er erklært sosialist og aktiv i SV, men betrakter seg samtidig som liberal. Og det er kanskje dette som har ført til at hun har inntatt "høyresidens" standpunkt i debatten.

Til Klassekampen 4.november sier hun: "Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha den type statlige mene- og synseombud som skal gi enkelte synspunkter godkjentstempel og andre ikke. (….) Jeg reagerer på at vi har et ombud som blander seg inn i debatten og forsøker å definere hva det egentlig vil si å være for likestilling (…) Den politiske diskusjonen skal først og fremst foregå mellom borgerne, de folkevalgte, og demokratiske organisasjoner".

Stort bedre kan det vel neppe sies. Holst kommer med en større artikkel om temaet i neste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift. La oss håpe at den kan få fart i en seriøs debatt om ombudenes rolle. Enten bør de fjernes – eller så må mandatet eller praktiseringen av ombudsrollen endres.

1 kommentar
    1. Hva med de funksjonshemmede og barna? De har tross alt ikke noen som kan snakke for dem, og som representerer dem i det offentlige ordskiftet. Er det ikke en fare for at disse vil miste den stemmen de har, selv om den ikke alltid er så god?

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg