NRK og det svenske valget

I går deltok Mona Sahlin og Fredrik Reinfeldt i den siste lange TV-duellen på svensk fjernsyn før valget 19. september. Ifølge opinionsinstiuttet Demoskop, som har gjort en undersøkelse for den svenske avisen Expressen, vant Fredrik Reinfeldt debatten. Avisen skriver at det ble en “storseger” til Reinfeldt, som fikk en snittkarakter av svenske velgere på 3,57 mot Mona Sahlins 3,33.

Reinfeldt vant debatten i alle grupper. Det var altså et flertall både blant mennene, kvinnene, ungdommene, pensjonistene, bybeboerne og folk på landsbygda, som mente at Reinfeldt var best.

Undersøkelsen står i en viss kontrast til det vi norske velgere fikk vite i dag morges. Da var nemlig NRKs korrespondent på lufta, og hun kunne fortelle oss at det var Mona Sahlin som gjorde det best.

Som min kollega Marius Doksheim har påpekt tidligere, virker det nærmest uforklarlig for NRK at de borgerlige partiene ligger an til å vinne valg nummer to i Sverige. Derfor var kanskje NRKs kommentar i dag morges et uttrykk for ønsketenkning?

Det minner i så fall sterkt om NRKs dekning av de seneste valgkampene i enkelte andre land, som f.eks. Frankrike og Danmark. Også da syntes NRK at sosialdemokratene var best, og at det virket nesten utenkelig og helt uforståelig at de borgerlige virkelig kunne vinne.

Men det gjorde de altså, og det håper jeg de gjør i Sverige også!

14 kommentarer
  1. Dette med NRK har undret men en del. Det synes som om NRK skulle mene at alle som ikke er sosialdemokrater er avvikere. Likeledes undrer jeg meg over begrepsbruken i NRK. Svært ofte hører vi at SV representerer “det liberale”.

  2. Dette er en sak som jeg synes er veldig viktig og er derfor glad for at du tar opp dette.
   Nå skal det i rettferdighetens navn sies at Pihlstrøm i dag ikke sa at Sahlin hadde vært best i gårsdagens debatt, men at hun gjorde en av sine bedre debatter i denne valgkampen, noe som jeg kan være enig med han i. Han sa også at Reinfeldt som vanlig gjorde det bra i debatt.
   Men når det er sagt så mener jeg at NRK sin dekning av Val 2010 har vært utrolig svak. Mangel på dybde og meget vridd dekning i favør rødgrønt. Jeg har gått igjennom alle Dagsrevyens sendinger fra 14/8 og funnet 12 reportasjer om det svenske valget. Av disse 12 innslagene så har 6 rødgrønt fokus, 3 om Sverigedemokratene, 2 om alliansen og 1 reportasje om lokalpolitikk på vestkysten.
   Her er listen:
   12/9: Sverigedemokratene (SD)
   7/9: Jens stoltenberg hjelper de rødgrønne i Sverige (rødgrønt)
   5/9: Strandsonen og allemannsretten på vestkysten (nøytral)
   4/9: Oslo – moderatarna (alliansen)
   31/8: Sverige – de rød grønne presenterte regjeringsplattform (rødgrønt)
   30/8: I Sverige sliter de rødgrøna før valget i september (rødgrønt)
   30/8: Sverigedemokratene (SD)
   27/8: De rødgrønne i Sverige ønsker troppene ut av Afghanistan (rødgrønt)
   26/8: Sverigedemokratene ligger an til å komme inn i riksdagen (SD)
   22/8: En halv million svensker uten arbeid (rødgrønt)
   15/8: I sverige sliter Sahlin for å vinne valget (rødgrønt)
   14/8: Reinfelt lover 20 mill i skattelette (alliansen)
   Disse sakene finnes tilgjengelig som videoklipp på: http://www.nrk.no/nett-tv/prosjekt/31/
   Av de to reportasjene som har hatt fokus på Alliansen var den ene hovedsaklig om hva partysvensker i Norge mente om valget og den andre reportasjen hadde en veldig negativ skattevinkling, overskriften og fokuset var at Reinfeldt lover milliarder i skattelette selvom arbeidsløsheten er veldig høy.
   Dagsrevyen har ikke i en eneste reportasje snakket om hva Alliansen faktisk har fått til, man har ikke gått i dybden eller vist noen av reformene eller tiltakene som har blitt gjort de seneste fire årene. Man har heller ikke prøvd å analysere hvorfor det svenske folket faktisk ser ut til å ønske fortsatt borgerlig regjering. Alt fokus har vært på å forklare hvorfor i all verden ikke Mona Sahlin får høyere oppslutning. Fokuset har naturlig nok vært mye på arbeidsløshet og økonomisk politikk. NRK har her fokusert på at arbeidsløsheten fortsat er høy og har ikke nevnt at Alliansen faktisk har skapt over 100000 nye arbeidsplasser og fått mange mennesker fra arbeidsuføre tilbake i arbeid. Man har heller ikke nevnt at svensk økonomi har høy vekst og meget gode makrotall.
   Den politiske situasjon i vårt naboland Sverige er meget viktig for Norge, både gjennom direkte politisk samarbeid, men også som en inspirasjon til hva som er mulig å få til med borgerlig politikk i et land som ligner på Norge. Jeg synes derfor det er sterkt beklagelig at vår statskanal ikke dekker dette viktige valget på en mer nøytral, nyansert og grundigere måte.

  3. Det STORE problemet er at AKP-ml, Rødt og SV tydeligvis ikke er i mindretall i pressen, og da spesielt ikke i NRK.
   NRKs propagandamaskin er formidabel ? og farlig. Hvem husker ikke det famøse innslaget om FrP i Dagsrevyen bare dager før valget sist høst? Statskanalen viste et forvridd bilde av ?hvordan Norge vil bli med FrP ved makten?, totalt blottet for motforestillinger og balanse. Det var en beinhard, politisk agitasjon som knapt noen i Nord-Korea kunne overgått. (På den annen side: det skulle bare mangle, gitt ressursene! I NRK jobber litt under 4 000 personer; nesten en liten by. Legg til at inntektene ikke er noe problem, siden landets nasjonalforsamling tvinger befolkningen til å finansiere denne – for norske forhold – mastodonten av en presseaktør.)
   Og de gir seg aldri: i skrivende stund kan vi høre på nyhetene at Stoltenberg og hans folk er de skinnende stjernene på konferansen om økonomiske problemer som avholdes i Oslo. Europa, ja hele verden, har mye å lære av hvordan AP og co. taklet finanskrisen! Ikke ett ord om vår gigantiske skjulte ledighet med uføretrygdede og at en absurd forvokst offentlig sektor er blitt brukt til å ?skape arbeidsplasser?. (Denne køpenickiaden vil likevel snart bli avslørt, og ?etter oss kommer syndefloden?. Oljeinntektene, Jens, se på oljeinntektene?)
   Hvorfor er virksomheten ?farlig?? Fordi den skader demokratiet. Fortsatt er det slik at mange har sin viktigste kilde til informasjon fra NRK, og fortsatt er det dessverre slik at denne institusjonen nyter tillit. NRKs løgner og fordreininger bidrar helt sikkert til å avgjøre hva mange stemmer. NRK er talerør for venstrepartiene, men nesten aldri for deres politiske motstandere.

  4. Jeg er veldig glad du tar opp dette temaet.
   Når det var valg i Frankrike hørte vi kun om Segolene Royal. Sarkozy var knapt nevnt før han vant.
   Og dette gjøres så klart i stor skala for norsk politikk også.
   Denne trenden med å idolisere/hylle sosialistene og skjule og latterliggjøre høyresiden gjelder dessverre for svært mange aviser også.
   Akkurat nå er aviser og media svært positive til Høyre og Frp samtidig som regjeringen får gjennomgå. Dette vil snu gradvis frem mot kommunevalget slik at høyresiden vil få stadig mer kritikk og sosialisten stadig mer skryt frem mot valgdagen. Dette skjedde også ca 1 til 1,5 år før forrige Stortingsvalg.
   Det er tydelig at Jens har “Mektige venna”.
   Jeg mener NRK og pressestøtten er en fare for demokratiet, men hva kan vi gjøre med dette, annet enn å stemme blått?

  5. Jeg reagerte også på reportasjen fra denne TV-duellen, men spesielt på klippingen. Den var nemlig utformet slik at det virket som om Mona Sahlin brakte Fredrik Reinfeldt i forlegenhet, uten at det kan ha vært hold i det i det hele tatt.
   Klippet viste først Sahlin slenge ut noen polemiske beskyldninger om Alliansens politikk, som Reinfeldt fikk presentert sitt svar på. Men så kom det en ny tirade fra Sahlin hvor Reinfeldt var klippet med halvåpen munn og et litt fåret ansiktsuttrykk som om han ikke visste hva han skulle svare på dette. Jeg er imidlertid ganske sikker på at Sahlin fikk svar på tiltale, men det fikk vi altså ikke se. I stedet fikk Reinfeldt avslutte (“for balansens skyld” – sic) med en replikk om Sverigedemokraterna som var helt irrelevant for den forutgående replikkvekslingen.
   Om denne tendensiøse klippingen skyldes kynisk manipulasjon eller rett og slett uprofesjonell dumskap fra NRKs side synes jeg er uinteressant så lenge resultatet er reinspikka desinformasjon. Jeg syntes Carl I Hagens “ARK”-betegnelse for noen år siden var billig retorikk, men nå er jeg ikke så sikker lenger.
   NRK må i hvert fall være seg sitt ansvar bevisst i tiden fremover hvis de mener at de skal gjøre seg fortjent til å inkassere lisenspenger fra hele den TV-seende norske befolkning. Jeg er dypt provosert av å bli tvunget til å finansiere en udemokratisk propagandakanal på tvers av min personlige politiske overbevisning. La oss slippe ensporede propagandakanaler i Norge à la Chavez, Mugabe og Putin!
   Ja – og Berlusconi også da, for balansens skyld…

  6. Dette er bevisst fra NRK. De vet at NRK kan ses av mange svensker og häper de kan pävirke valget i Sverige. Tabben er at de latterliggjör svenske velgere “hvordan kan Alliansen lede när arbeidsledigheten er 9 %”. NRKs kampanje fremstär derfor som utilbörlig innblanding utenfra

  7. Dette er mitt glanstema! Jeg har da også gått til det skritt å si opp min TV-lisens og sette apparatet i bua! (…og gått ned noen kilo rundt midien).
   For flere ti-år siden begynte jeg å lure på hvorfor det alltid ble hentet inn faste “eksperter” til å kommentere saker på NRK nyhetene. Det var aldri rotasjon blant ekspertene. De samme kommentarene mer eller mindre hver gang. Etter hvert ble det klart for meg at dette var systematisk hjernevasking! Alle skulle inn i det samme tenkemønster og alt utenfor var samfunnsfientlig. De hadde monopol på sannheten! I debatter vi har hatt gjennom tidene om konsesjoner o.l. for å slippe inn andre aktører på informasjonsformidling, kommer de samme faresignalen fram: Tenk om du lærer noe jeg ikke ville lært deg! Jeg ser derfor fram til den dagen at både “sandkassa” og “lekegrinda” kan bli solgt eller avviklet – til glede og nytte for folk som kan tenke selv.

  8. NRK har veldig mange dyktige journalister. Politiske kommentatorer som jeg har problemer med å knytte til noen politisk retning. Det er bra. Likevel er det dessverre fortsatt enkelte korrespondenter og programledere som fremtrer ubalanserte – og av en eller annen grunn; alltid til venstre. Personlig synes jeg f eks dekningen av Midt-Østen ofte er svak fordi vi skjelden hører hvilke motiv Israel har. Forskjellen til BBC er her slående.

  9. NRK har INGEN dyktige journalister eller kommentatorer. De er ansatt i NRK pga sin tilhørighet til venstresiden, og det er denne kvalifikasjonen de bruker aktivt i alle sammenhenger. De bestemme dagsorden, de bestemmer hva som til enhver tid skal være politisk korrekt, og de har full kontroll over valgsendinger og debatter.
   Forleden så hadde de et eget program med kosesnakk med Aslak Sira Myre, som er kommunist og tidligere leder av AKP, nå partiet rødt. Han fikk ALDRI noe spørsmål om kommunist-politikk i praksis, bare kosespørsmål om forskjellen på kommunistpartiet nå og da han var leder.
   Det samme fenomenet er tilfelle i TV2.
   Dette er så sykt at man kan rive av seg håret i fortvilelse over NRK`s kommunistpropaganda, men man kan lite gjøre enn å aktivt minne folk om det i alle mulige fora, slik at NRK`s troverdighet til slutt blir null. I dag så er det dessverre slik at mange lar seg inndoktrinere, pga at de aller fleste ikke er interessert i politikk, og den politiske hukommelsen strekker seg tilbake til siste dagsrevyen.
   Stå på, vi må avsløre alle mulige manipuleringer fra venstresiden for å få disse ned fra podiet. Snart er 68-generasjonen pensjonister, og da har vi igjen kun fanatiske ungdommer. Disse klarer vi å takle.

  10. Det eneste vi kan gjøre for å fjerne sosialistene/kommunistene fra mediamakten er å fjerne all pressestøtte og commersialisere NRK.
   Da må vi stemme enten FrP eller til nød Høyre. Høyre har en venstrefløy som er mer AP-vennlig.

  11. Nrk’s propagandamaskin er ganske skremmende. Allerede som barn skal vi inn i den sosialdemokratiske modell. Noen som husker barneTV på 70- og 80-tallet? Leikestue, med runde, firkantede eller ovale vinduer, der vi alltid fikk besøke en fabrikk, eller M’bobo som spiller fotball i Kenya? Eller 2 hus tett i tett? Er det ingen som, etter å ha vokset opp, tenker litt på hva vi egentlig ble foret med som barn? Det var ekte sosialopplæring fra barnsben…

  12. Jeg er enig at nyhetsredaksjonene i såvel NRK radio og tv har en klar venstrevridning. Men ser man på tilsvarende nyhetsdekning i våre nabolands rikskanaler, så er disse faktisk flere hakk mer venstrevridde. Jeg har derfor sluttet å irritere meg over dette siden jeg mener meg oppvakt nok til å kunne korrigere for venstrevridningen. For tross alt bringer jo selv NRK nyheter til torgs.
   Det som bekymrer meg mer er korrespondentene og spesielt denne dama som dekker midt-østen. For hennes dekning er jo så pro-palestinsk at jeg faktisk har begynt å lure på om hun kan være kjøpt og betalt av Hamas?
   En annen sak i nyhetsbildet som nå irriterer meg kraftig, er omtalen av mordsaken i Ungarn der fokus nå er flyttet langt vekk fra offeret og hennes familie og over til om studentens morder kan risikere å få dødstraff eller ei i Kina. NRK med en samlet norsk presse på slep har nå satt full fokus på om to relative mikroland som Norge og Ungarn kan legge press på verdens største land for å forhindre at dødsstraff blir idømt. De av dere som lyttet til “Dagsnytt 18 i dag kunne høre en jusprofessor som frekt sa at det eneste som kunne hjelpe var om offerets familie selv ba den kinesiske retten om ikke å idømme dødsstraff. Han sa det var praksis i Kina å legge vekt på ønsker fra offerets familie. På meg virket det som han ønsket at UD skulle få offerets familie “på banen”. Og da ble jeg riktig kvalm.

  13. Ikke tvil om at NRK ofte er venstrevridde, og at de ofte fremstiller nyhenete som om den slemme høyresiden kjemper mot den snille venstresiden. Men jeg undres på om dette ikke har mer å gjøre med at de vil skape spenning enn at de heier på venstresiden. Det hadde vært interessant å vite om det fungerer slik omvendt også…. Er det noen som har fulgt med på en valgkamp der venstresiden leder klart, men som NRK likevel fremstiller som skremmende?

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg