NRK og FrP

I dag var det et ganske overraskende innslag på Dagsrevyen.

Det viser seg at FrP går inn for ganske omfattende endringer i Arbeidsmiljøloven, og dette fikk naturlig nok bred dekning. Dagsrevyen brukte de fem første minuttene på saken – hvorav litt tid gikk med til et intervju med stortingsrepresentant Robert Eriksson fra FrP, mens mesteparten av tiden gikk med til et innslag med kritiske bilmekanikere, fordømmende kommentarer fra LO-leder Roar Flåthen og et lengre intervju med Martin Kolberg (Ap), som selvsagt også var svært kritisk.

Grunnen til at jeg ble overrasket, var ikke substansen i forslaget. Det har jeg ikke hatt tid til å vurdere i detalj. Men selv uten å vurdere det, vet jo de fleste at slike forslag er kontroversielle. Jeg var derfor mest overrasket over at jeg ikke før hadde fått med meg at Frp hadde vedtatt denne politikken.

På slutten av innslaget ble det reklamert med at Kolberg skulle videre til Aktuelt. Der var også Robert Eriksson, og for første gang ble det klart at dette ikke er vedtatt FrP-politikk. Eriksson sier at det er et forslag han har fremmet sammen med sitt fylkesparti Nord-Trøndelag i en resolusjon til landsmøtet. Men igjen får Kolberg svinge seg til de store retoriske høyder i sin fordømmelse av både forslaget, FrP og alt annet som kan kalles “høyrepartier”  og høyrepolitikk i Europa.

Dette fikk meg til å twitre litt. Jeg syns, ærlig talt, det er ganske utrolig at NRK vier så mye og så sentral plass til et resolusjonsforslag som ikke er vedtatt uten at NRK opplyser om det, og at Kolberg – enten forslaget var vedtatt eller ikke  – får uforholdsmessig mye plass til å slakte forslaget.

Det var flere på twitter som var enig med meg, men ikke NRK. De twitret tilbake at “forslaget kommer ikke fra fylkeslag, men fra arb.komiteleder Eriksson på vegne av Stortingsgruppen” og “Er eit forslag frå Stortingsgruppa til FrP. Ikkje frå eit fylkeslag. Sjekk på www.frp.no” .

Jeg bestemte meg igrunnen først for å sjekke Dagsrevy-innslaget en gang til. For enten det er Nord-Trøndelag FrP og/eller stortingsgruppen som har fremmet et resolusjonsforslag, så er og blir det et resolusjonsforslag som skal behandles på FrPs landsmøte. Det er altså p.t. ikke FrPs politikk.

Men hvordan blir det presentert i Dagsrevyen?

“Fremskrittspartiet vil ha…”.    “FrP krever omfattende endringer…”    “Partiet vil at…”.    “FrP mener…”.   “FrP sine forslag…”. osv. Ikke en eneste gang i innslaget – som altså varte i fem minutter – greier NRK å få frem at dette er et resolusjonsforslag til landsmøtet, og at det altså ikke er vedtatt politikk. De ganger Dagsrevyen omtaler det som “forslaget”, må en vanlig seer få det inntrykk at det dreier seg om et forslag fra FrP overfor Stortinget/andre partier/velgerne – mens det altså i virkeligheten er et forslag fra noen i FrP til FrPs landsmøte. En eneste gang i innslaget sier reporteren “FrP sine stortingsrepresentanter vil..”, men dette endrer overhodet ikke inntrykket av at forslaget er vedtatt av FrP.

I Aktuelt fortsetter det. Der heter det at “Det er FrPs visjon for arbeidslivet”, “Hvis FrP får viljen sin…” osv – mens det først er når Eriksson kommer til ordet på direkten at misforståelsen blir oppklart.

www.frp.no har Robert Eriksson nå gitt en uttalelse. Eriksson og de som twitrer i NRK har forskjellig fremstilling av hvem som er forslagsstillere. Uansett har Dagsrevyen laget et innslag som etterlot et helt galt inntrykk hos seerne om dette forslagets status, samtidig som de ga en motstander av FrP rikelig tid til å argumentere mot forslaget uten at seerne kunne forstå at det ikke var FrPs vedtatte politikk og uten at seerne fikk en god beskrivelse av hva forslaget gikk ut på. Og Aktuelt fortsatte på samme måte – til Eriksson forsøkte å oppklare det hele.

Kyrre Nakkim har også twitret. Han spør “Hvorfor skyte på budbringeren? Diskuter saken, ikke det faktum at vi bringer et forslag fra Frp-gruppa frem for off debatt.”

Til Kyrre Nakkim vil jeg si: Jeg diskuterer naturligvis hva jeg vil. Arbeidsmiljøloven er viktig, og den kommer jeg nok til å engasjere meg mer i. Men NRK – en lisensfinansiert allmennkringkaster – og NRKs politiske journalistikk er også meget viktig å diskutere, og det tror jeg det er viktig at også NRK anerkjenner. NRK er dessuten ikke bare en budbringer – NRK er også en aktør. Og for å gjenta: NRK bragte ikke frem “et forslag fra Frp-gruppa” til landsmøtet. At det var et resolusjonsforslag fra Frp-gruppa (og/eller Nord-Trøndelag FrP) til landsmøtet kom overhodet ikke frem i Dagsrevyens lange innslag.

Det kan være gode grunner for å dekke forslag som fremmes til partienes landsmøter. Men da bør det fremkomme at det er forslag, og man bør vurdere å la forslagsstillerne komme til orde på en minst like god og grundig måte som kritikerne fra andre partier kommer til orde.

9 kommentarer
  1. Dette var da voldsomt til engasjement helt på siden av sakens realiteter. Det er ikke sjelden at klare landsmøteforslag fra viktige aktører får omtale i forkant av landsmøter.
   FrPs stortingsgruppe er nettopp en slik viktig aktør. Det mest sentrale er at forslaget tar opp igjen og viderefører tidligere FrP politikk, som har vært løftete vekk fra offentlighetens søkelys en stund. Det sentrale poenget er at FrP og FrPs politikkutøvere på Stortinget står for en politikk som på et bredt spekter av arbeidslivspolitikk svekker arbeidstakeres rettigheter og lønnsforhold.
   Det er dessverre sånn at når fagbevegelsen har påpekt konkrete foreslåtte tiltak (eller vedtatt FrP politikk), blir en beskyldt for å drive ondsinnet propaganda mot “det nye arbeiderpartiet” Jeg syns det er greitt at det drives litt folkeopplysning fra media.
   Det er jo i tillegg et faktum at også Høyre og Venstre har konkret politikk som svekker vanlige folks rettigheter. Det argumenterer alle de borgerlige partiene helt greitfor. Med min bakgrunn i fagbevegelsen syns jeg det er svært viktig at medlemmene får kunnskap om hva de ulike partienes politikk vil bety for arbeidslivet. Det er for mange et svært viktig grunnlag for hva slags parti man vil stemme på. Det er vel kjempeflott at dere på høyresiden får søkelys på den politikken dere har kjempet for lenge – og som dere gjerne vil videreføre etter 2013?

  2. Meget godt sagt. Det var den oppfatningen jeg også satt meg og det irriterte meg at Kolberg fikk sitte på sin høye hest og jamre over høyresiden uten at representant fra FrP var representert. Tror det er på høy tid å debattere statskanalens journalistikk. Rett skal være rett, også når det kommer til FrP.

  3. Takk for innlegget Clement. Det var på sin plass. NRK har for lengst startet valgkampen. Det er en god ting, men er det rett av NRK å vri på sannheten for å bistå de partier journalistene sogner til? Denne saken føyer seg inn i rekken av mange. Forleden dag hadde NRK bred dekning av barnetrygden. Da lot man uvitende lyttere sitte igjen med det inntrykk at AP og Brofoss innførte barnetrygden i 1946. Ikke et eneste ord ble sagt om at barnetrygden kom etter et framlegg fra Venstre på 30-tallet og allerede var innført. AP kunne kort og godt ikke fjerne den selv om det kuriøst nok var Quisling som innførte den. Men det passer vel ikke inn i valgkampdekningen til NRK og da så.

  4. Jeg så også dette innslaget, og reagerte meget sterkt på vinklingen. Hvis NRK skal formidle dette som en nyhetssak ville det jo være av interesse at man fikk mest søkelys på substansen i forslaget og begrunnelsen for det, og ikke på lettkjøpt og forutsigbar retorikk fra Martin Kolberg og fagforeningsrepresentanter.
   Med dene typen journalistikk tråkker NRK langt over streken for hva som bør være akseptabelt av for propagandavinkling i en lisensfinansiert kanal. Jeg føler meg utnyttet som pålagt betaler av dette.
   Jeg ser faktisk også en god del på nyhetsprogrammene på russisk Kanal 1 (Pjervyj Kanal), som er den “offisielle” TV-kanalen i Russland. Denne kanalen er et notorisk mikrofonstativ for Putin, Medvedev og deres politikk. Men jeg må innrømme at jeg synes NRKs nyhetskanaler mer og mer ligner en propagandakanal for rødgrønn politikk som Pjervyj Kanal er det for Putins politikk. Dette er en utvikling som jeg synes er dypt forstemmende.
   For ordens skyld: jeg stemmer selv ikke FrP. Men jeg ser et sårt behov for å endre på en størknet arbeidsmiljølov som ikke speiler virkeligheten i dagens arbeidsliv og den internasjonale konkurransesituasjonen.

  5. At NRKs politiske redaksjon er utidig og dertil kraftig venstrevridd, er jo ikke akkurat noen nyhet. Men tross NRKs vinkling av saken, så tror jeg faktisk arbeidstakere flest klarer å gjennomskue Kolberg og NRK i denne saken. Det er jo nemlig så at de fleste norske arbeidstakere ønsker seg en mer fleksibel arbeidstid.
   Det undertegnede synes er sjokkerende med forslaget fra FRP Nord-Trøndelag, er at næringslivet tydeligvis ikke er rådført. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette kan få, spesielt for SMB-bedriftene våre. For det er vel heller usikkert om disse bedriftene ser på mer fleksibel arbeidstid, som noe gode?
   Det kan noen ganger virke som om høyresidens representanter, inkludert FRP, Civita og Kristin C. ikke klarer å se at det faktisk er næringslivet som skaper alle verdier hele det norske fellesskapet nyter godt av. Regjeringen, politikerne og byråkratene er lovgivere, regulanter og skatteinndrivere som selv bare forbruker penger. De akkumulerer ikke en eneste krone til norges felleskasse.
   Dagens arbeidstakere er viktige for bedriftene siden de har kunnskap, erfaring og kan jobben sin. De selger altså sin kunnskap og tid til bedriften og får god lønn og sosial sikkerhet tilbake. Er de misfornøyd eller kanskje tror de kan få bedre betalt andre steder, så bare slutter de. Og ingen bedriftsleder kan forhindre dem fra å gjøre dette. Men for en bedriftsleder å få sagt opp en ansatt, er en helt annen sak uansett hvor godt oppsigelsen er begrunnet.
   Kanskje det er på tide at Norge nå tenker mer på å legge forholdene tilrette for de bedriftene som enda ikke er flagget ut, enn å sy nye puter under armene folket?

  6. Dette blogginnlegget satte jeg virkelig pris på. Du går ikke bare dine politiske motstandere etter i sømmene. Du sjekker saken grundig. Og det du påpeker om NRKs presentasjon av saken (jeg så det selv!), er helt på sin plass.
   Lykke til videre.

  7. Kristin Clemet sin kommentar “NRK og FRP” er heilt korrekt og på sin plass, men på same tid litt overflødig. Dei aller fleste har vel oppdaga at NRK er eit talerøyr for AP og deira allierte. Aller mest gjeld dette føre val. Utan den massive støtta frå NRK, hadde nok AP vore eit mindre parti.

  8. Takk for godt innlegg Kristin! Av naturlige årsaker fikk jeg ikke med meg ARK’s trakasering, jeg har nemlig levert inn min lisens siden jeg er for gammel til å la meg indoktorinere av dette mikrofonstativet til Ap. S.k. nøytrale kommentatorer har alltid kommet fra venstresidens Norge, så hvorfor bruke tid på dem, eller TV2 for den saks skyld. Utviklingen i mediaverden med Twitter, FB og annet gjør oss ganske frie ved valg av nyhetsformidler, så det satser jeg på!
   Jeg er også ganske lei av å bli behandlet som et lite barn når jeg skal jobbe. Jeg vet selv hva jeg vil og hva jeg kan klare, og trenger ikke LO og Ap til å holde meg i handa! Jeg gjør mine avtaler og forholder meg til dem enten jeg kjøper eller selger arbeidskraft.

  9. Carl I Hagen kalte i sin tid kanalen ARK og det med rette, og gang på gang viser det seg fortsatt at rikskanalen fungerer som propagandamedium for et AP og rødgrønn politikk på vikende front. På denne bakgrunn er det faktisk imponerende at de borgelige partiene over tid samlet har vokst i styrke.
   Dette var således helt klart et betimelig fokus av Kristin Clemet og det forbauser meg at ingen kan ta et hensiktsmessig politisk initiativ for å få slutt på uvesenet.

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg