Behold NRK-lisensen

Høyre vil “avskaffe TV-lisensen og la NRKs allmennkringkasterrolle finansieres over statsbudsjettet”.

Venstre vil “avvikle NRK-lisensen til fordel for annen offentlig finansiering”.

Fremskrittspartiet vil “fjerne lisensavgiften og privatisere NRK”.

Hva KrF mener vet jeg ikke, men Knut Arild Hareide har i alle fall uttalt at KrF “sier takk og farvel til hele kringkastingsavgiften” , og at skattefinansering av NRK bl.a. vil være mer rettferdig og mindre byråkratisk.

Jeg er uenig med alle disse partiene og mener at vi bør beholde lisensen, eller “kringskastingsavgiften”, som den egentlig heter.

Det kan nok argumenteres prinsipielt for at det er mest ryddig å finansiere NRK direkte over statsbudsjettet, slik det stort sett skjer med andre institusjoner som er eid av staten eller som mottar betydelig støtte fra staten.

Men det finnes også gode grunner til å beholde lisensen.

I Norge har staten altfor mye makt over viktige institusjoner som skal og må være uavhengige. Forskningen og akademia, pressen og partiene, kirken og kulturen, næringslivet og de frivillige organisasjonene – alle er de i stor grad avhengige av staten som eier og/eller som kilde til finansiering. Denne ensidigheten er uheldig.

Det er mange grunner til at staten har så stor innflytelse i Norge.

Én grunn er at staten er rik, og at skattesystemet er innrettet slik at det nesten bare er staten som sparer i Norge, og at det er få incentiver for å få private til å investere på de områdene jeg har nevnt.

En annen grunn er en utbredt tro på at staten er god og snill, og at det ikke er farlig å være avhengig av staten – mens private er skumle, og at det er veldig farlig å være avhengige av private. Mediene er veldig raske til å problematisere mulige uheldige virkninger av at f.eks. partiene eller forskningen blir finansiert privat, mens man sjelden ser noen problematisere de potensielt uheldige virkningene av å være finansiert av staten. Noen unntak er det dog – som f.eks. da Aftenposten satte søkelyset på oppdragsforskningen som departementene betaler.

Da Torbjørn Røe Isaksen og Anniken Huitfeldt forleden diskuterte pressestøtten og lisensen på Dagsnytt 18, hevdet Huitfeldt at pressestøtten skapte mer mangfold. Men at det er mye av noe, betyr ikke at det samtidig er mye mangfold. Mitt inntrykk er riktig nok at vi har mange aviser i Norge, men rent meningsmessig er de vel mer preget av enfold enn mangfold.

Jeg er imidlertid enig med Huitfeldt, og uenig med Røe Isaksen, når det gjelder lisensen – i hovedsak av to grunner:

Lisensen skaper avstand mellom staten og politikerne og NRK. Som jeg har vært inne på på bloggen min før: Hvis først staten bør eller må finansiere f.eks. kultur, er det ikke likegyldig hvordan det skjer. Det er om å gjøre hindre at f.eks. politikere eller embetsverket griper direkte inn i det som må være redaktørenes eller kunstnernes domene. At nettopp slike ting kan skje, vet vi – og derfor trenger vi “handlingsregler” som kan beskytte politikerne mot dem selv. Lisensen skaper en automatikk, forutsigbarhet og avstand i finansieringen av NRK som slik sett er gunstig.

Den andre grunnen er mer praktisk. NRKs budsjett er i dag på ca. 4,5 milliarder kroner eller ca. halvparten av kulturbudsjettet. At partier, som ønsker seg regjeringsmakt, frivillig tilbyr seg å finansiere dette over statsbudsjettet, virker rett og slett litt dumt. Et skattefinansiert NRK vil nemlig komme på bekostning av noe annet, som f.eks. skattelettelser, fjerning av formuesskatten eller økte bevilgninger til vei og helse.

Det kan nok være at det er sider ved lisens-systemet som kan revideres. Det kan også være at teknologien vil tvinge frem nye løsninger. Men at systemet er gammelt og prinsipielt litt vanskelig å forsvare, bør ikke hindre oss i å beholde det.

Det burde i hvert fall ikke hindre en ung mann som nettopp har skrevet en bok om konservatismen.

17 kommentarer
  1. Jeg synes lisensavgiften har lite med sivilsamfunnet å gjøre, den er jo tvangspålagt.
   Direkte skattefinansiering ville trolig føre til at NRK får mindre penger. Hva er galt i at de må konkurrere med andre samfunnsoppgaver om tvangsinndrevne midler? Du ønsker i realiteten å beskytte NRK både mot politiske prioriteringer og mot markedspress, dvs. folkets valg.
   Jeg har tidligere foreslått en radikal skattereform som virkelig støtter opp under sivilsamfunnet.
   http://www.minervanett.no/2009/10/13/dulting-heller-enn-tvang/
   La hver enkelt skattebetaler fordele en gitt del av sin skatt som en pott til de ?gode formål? de synes fortjener det, herunder kultur og NRK. Ingen slipper unna å betale til gode formål, men det er borgerne som bestemmer hvilke av dem får pengene. Da blir mottakerne stilt til ansvar ? ikke overfor politikerne, men overfor borgerne.
   Dette vil sannsynligvis gi oss et kraftig slanket NRK, som kan konsentrere seg om sin public service-nisje istedenfor å konkurrere med de kommersielle om sport og underholdning. Og dersom vi ikke kan la folkets valg utløse en slik utvikling, så for folkets representanter, dvs. Stortinget, pålegge den.

  2. Takk Kristin
   Jeg er sååå redd for å rikke ved NRK , det eneste kvalitetsmedium vi har på fjernsyn (og radio) i Norge. Jeg forstår ikke hva mitt parti vil med denne endring av lisensen. Jeg vil også gjerne betale for de små avisene over pressestøtten slik Torbjørn har vanskelig med. Jeg ser utfordringene med elktroniske medium , men de er store og har muskler. Jeg er forresten på vei til slette VG+ og Aftenposten på min iPad. Å betale så mye for en versjon av Aftenposten jeg kan allikevel lese og kose meg med på papir vil jeg ikke.
   Men det er en annen diskusjon, kanskje

  3. Jeg er også enig med Kristin Clemet og Svein-Tore Andersen i at NRK-lisensen må beholdes. Onde tunger vil nå kanskje si at det er lett for meg å innta dette standpunkt siden jeg ikke bor i Norge – og at mitt påståtte liberale livssyn ikke er mye å stole på. Ut fra det overnevnte er det kanskje på sin plass å opplyse at det faktisk er radio/tv-linsens i landet jeg bor i og at jeg også er for at denne opprettholdes.
   Nå må ikke det overnevnte tas til inntekt for at jeg samtykker i den totale finansieringsmodellen NRK har per i dag. For det første mener jeg NRK-lisensen må gjøres frivillig. Folket skal altså ha mulighet selv å bestemme om de vil ha NRK-kanalene eller ikke. Og for det andre må NRK kunne finansiere alle daglige sendinger med det de får inn i lisenspenger og sponsormidler. Eventuelle finansielle bidrag fra staten skal altså begrenses til spesielle programmer, som Melodifestivalen, Ol eller andre sendinger som engasjerer større deler av befolkningen.
   Det er vel ingen som mener at ikke NRK er det mest kvalitetssikre medium vi har innen radio og tv i dag. Jeg mener jeg ikke å si at våre riksdekkende, reklamefinansierte radiokanaler, samt TV2 har dårlig programutvalg, men de mangler mye på å nå opp til NRK-kvalitet. Og det verste er det at ingen av kanalene ser ut til å strebe etter å nærme seg NRK-kvalitet. I alle fall ikke etter 2009 da TV2 radikalt slanket nyhets- og samfunnsredaksjonen sin.
   Helt til slutt vil jeg gripe fatt i en misforståelse som tydeligvis er utbredt blant politikere, tidligere ministre som Kristin Clemet, samt dessverre også en liberal tenker som Jan Arlid Snoen. Og det er at foruten vår oljerikedom (som snart tar slutt), så har Norge i mange år gått med dundrende underskudd. Og underskuddet synes også å stige for hvert år som kommer. Det tragiske i saken er at ikke en eneste norsk politiker siden Anders Lange, har lagt to pinner i kors for å redusere det. Nei det eneste de (politikerne) kommer på, er nye skatter og avgifter som krever at de må rekruttere hundrevis av nye byråkrater og offentlige ansatte for å administrere. Og tro nå ikke at dette vil gavne norsk næringsliv som er landets eneste kilde til inntekter de kan melke penger ut av.
   Men at Norge går Hellas og Spanias vei, det driter vel dagens politikere i. For takket oljen skjer jo ikke dette på noen år enda.

  4. NRK-avgiften er det verste av alle verdener – ikke er det betal-TV slik at de av oss som ikke vil ha NRK kan få slippe, mange lurer seg unna lisensen når de flytter ut og folk som ikke betaler får fortsatt radio og nett-tv likevel. Det er en ekstremt usosial skatt, det koster meg det samme som enslig som det gjør en familie på ti. I tillegg slipper vi alle kontrollører som skal luske i buskene etter lyder fra TV-apparatet.
   Øk skatten med 4,5 mrd. og la folket slippe å betale 4,5 mrd. i lisenskostnader, det går faktisk i null. Det er staten som bestemmer NRK-avgiften i dag, da kan de like godt bevilge det direkte. Mindre byråkrati og mindre “death by a thousand needles” i det norske avgiftssamfunnet. Jeg ser ikke problemet…

  5. NRK Lisensen var hovedsakelig en midlertidig greie, som staten satte opp som fast avgift senere.
   Det er bare en grunn til at dere vil fortsette å tvangspålegge oss denne avgiften.
   Hadde NRK blitt betalings TV hadde ingen villet kjøpe produktet, og staten hadde ikke kunne håvet inn milliarder av kroner i året, kun fra NRK Lisensen.
   Det er mye enklere å ha det som en statlig avgift, og staten tjener mest på det.
   TV Lisens burde kun være et engangs beløp når man kjøper en TV.
   NRK Lisensen øker hvert bidige år og det samme gjør matvare prisene og andre avgifter.
   NRK Lisensen er gammel og skulle ha vært avviklet for flere tiår siden.
   Jeg har TV men får ikke engang inn en eneste kanal på den, men betale NRK Lisens, DET må jeg.
   Jeg har til og med forsøkt å føre en dialog med NRK uten å komme noen vei.
   Høl i huet hele suppa.
   Tror vel de fleste her i landet som faktisk har NRK er gått lei av Derek reprisene nå?

  6. Dersom NRK-lisensen skal fortsette må den over på “frivillig” basis – Denne tvangspålagte avgiften er både feil og mot demokratiske verdier, og hører ikke hjemme i et moderne teknologisk samfunn. I NRK jobber det 4000 mennesker(!) – med deres familier representerer det en middels stor by i Norge. Hvorfor skal disse være en “værnet” by, på tiltak eller på annet puteorientert innpakking?
   Nei, slipp konkurransekreftene fri – Selg sandkassa!

  7. Hva hadde du sagt, Siv Jensen, om FrP hadde eid 100 % av aksjene i NRK når valgkampen starter for fullt til neste år ?
   Slik føler Arbeiderpartiet at de har det.
   Det er AP som ?eier? NRK.
   Bare vent og se. Det kommer først og fremst til å bli de røde sine gode, politiske saker, som vil bli prioritert, når valgkampsendingene på NRK dras i gang til høsten.
   Det er på høy tid, at FrP og Høyre sine politikere begynner å si klart fra om hva de virkelig mener denne monopolistiske, lovstridige lisensen medfører, FØR valgkampen tar av igjen.
   Jeg vil gå så langt som å si, at NRK Lisensen indirekte utgjør det desidert største hinderet for en borgerlig valgseier ved kommunevalget i 2011 og Stortingsvalget i 2013.
   Den sosialistiske, konkurransevridende, urettferdige NRK Lisensen vil være den indirekte avgjørende årsaken til at TV2 sannsynligvis må stenge dørene i Norge for godt om noen år.
   Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Støttereglene skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår. Ved å kontrollere tildeling av støtte gjennom et felles regelverk unngår man også et subsidie- kappløp mellom EØS-statene.
   Dersom staten, fylkeskommunene eller kommunene yter støtte til bestemte foretak eller sektorer vil disse oppnå en konkurransemessig fordel, enten konkurrentene befinner seg innenfor landets grenser eller i andre land innenfor EØS.
   Offentlig støtte til næringsvirksomhet påvirker konkurransen mellom bedriftene og ressursbruken i økonomien. Dette påvirker igjen bedriftenes effektivitet, priser og kostnader, og har innvirkning på samlet verdiskapning samt priser og kvalitet for forbrukerne. Regelverket om offentlig støtte har som utgangspunkt at offentlig støtte til næringslivet er konkurransevridende og følgelig forbudt.
   Konkurransetilsynet kan gripe inn mot ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling ved å kreve at den ulovlige atferden opphører. Et pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.
   NRK Lisensen representerer et samrøre mellom den røde regjeringen og NRK som grenser til korrupsjon.
   Hvorfor må norske fjernsynseiere betale NRK kr. 2.200 i TV-lisens pr. år ?
   Fordi AP vil det.
   Fordi AP vet at denne monopolistiske, samrørelisensen indirekte bidrar til at AP vinner alle valgene i Norge.
   Fordi AP vet, at NRK har ansatt mange AP sosialister i sine kontorer.
   Fordi AP vet, at disse AP sosialistene vinkler programmene i NRK på en slik måte, at de nesten alltid søker å prioritere det positive med AP sin politikk og samfunnssyn.
   Fordi AP er livredde for, at NRK må konkurrere med TV2 og de andre TV-kanalene på like vilkår, dersom NRK lisensen forsvinner.
   Fordi AP vet, at de vil miste MANGE velgere, dersom NRK ikke lenger kan få tildelt sin Samrørelisens fra Arbeiderpartiet.
   Jeg vil påstå, at mange av de NRK ansatte innerst inne føler at de får sin lønn fra AP, og da må de også gi AP noe tilbake.
   NRK lisensen er en Samrørelisens, som ikke fremmer den frie konkurransen, og som virker særdeles urettferdig overfor TV2 og de andre TV-kanalene.
   Den lisensfinansierte mediebedriften NRK, representerer et samrøreskap mellom AP og NRK som grenser til korrupsjon.
   Så hva kan FrP og Høyre gjøre ????
   Sett NRK lisensen på dagsordenen NÅ !
   Bli enige med alle Høyre og FrP sine politikere om å slutte å stille opp for NRK !
   Boikott alle valgsendinger og debattprogrammer fra NRK og vis at FrP og Høyre sine politikere virkelig mener at NRK, i sin nåværende form, ikke hører hjemme i et demokratisk medie-Norge !!

  8. Hva hadde du sagt, Siv Jensen, om FrP hadde eid 100 % av aksjene i NRK når valgkampen starter for fullt til neste år ?
   Slik føler Arbeiderpartiet at de har det.
   Det er AP som ?eier? NRK.
   Bare vent og se. Det kommer først og fremst til å bli de røde sine gode, politiske saker, som vil bli prioritert, når valgkampsendingene på NRK dras i gang til høsten.
   Det er på høy tid, at FrP og Høyre sine politikere begynner å si klart fra om hva de virkelig mener denne monopolistiske, lovstridige lisensen medfører, FØR valgkampen tar av igjen.
   Jeg vil gå så langt som å si, at NRK Lisensen indirekte utgjør det desidert største hinderet for en borgerlig valgseier ved kommunevalget i 2011 og Stortingsvalget i 2013.
   Den sosialistiske, konkurransevridende, urettferdige NRK Lisensen vil være den indirekte avgjørende årsaken til at TV2 sannsynligvis må stenge dørene i Norge for godt om noen år.
   Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Støttereglene skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår. Ved å kontrollere tildeling av støtte gjennom et felles regelverk unngår man også et subsidie- kappløp mellom EØS-statene.
   Dersom staten, fylkeskommunene eller kommunene yter støtte til bestemte foretak eller sektorer vil disse oppnå en konkurransemessig fordel, enten konkurrentene befinner seg innenfor landets grenser eller i andre land innenfor EØS.
   Offentlig støtte til næringsvirksomhet påvirker konkurransen mellom bedriftene og ressursbruken i økonomien. Dette påvirker igjen bedriftenes effektivitet, priser og kostnader, og har innvirkning på samlet verdiskapning samt priser og kvalitet for forbrukerne. Regelverket om offentlig støtte har som utgangspunkt at offentlig støtte til næringslivet er konkurransevridende og følgelig forbudt.
   Konkurransetilsynet kan gripe inn mot ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling ved å kreve at den ulovlige atferden opphører. Et pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.
   NRK Lisensen representerer et samrøre mellom den røde regjeringen og NRK som grenser til korrupsjon.
   Hvorfor må norske fjernsynseiere betale NRK kr. 2.200 i TV-lisens pr. år ?
   Fordi AP vil det.
   Fordi AP vet at denne monopolistiske, samrørelisensen indirekte bidrar til at AP vinner alle valgene i Norge.
   Fordi AP vet, at NRK har ansatt mange AP sosialister i sine kontorer.
   Fordi AP vet, at disse AP sosialistene vinkler programmene i NRK på en slik måte, at de nesten alltid søker å prioritere det positive med AP sin politikk og samfunnssyn.
   Fordi AP er livredde for, at NRK må konkurrere med TV2 og de andre TV-kanalene på like vilkår, dersom NRK lisensen forsvinner.
   Fordi AP vet, at de vil miste MANGE velgere, dersom NRK ikke lenger kan få tildelt sin Samrørelisens fra Arbeiderpartiet.
   Jeg vil påstå, at mange av de NRK ansatte innerst inne føler at de får sin lønn fra AP, og da må de også gi AP noe tilbake.
   NRK lisensen er en Samrørelisens, som ikke fremmer den frie konkurransen, og som virker særdeles urettferdig overfor TV2 og de andre TV-kanalene.
   Den lisensfinansierte mediebedriften NRK, representerer et samrøreskap mellom AP og NRK som grenser til korrupsjon.
   Så hva kan FrP og Høyre gjøre ????
   Sett NRK lisensen på dagsordenen NÅ !
   Bli enige med alle Høyre og FrP sine politikere om å slutte å stille opp for NRK !
   Boikott alle valgsendinger og debattprogrammer fra NRK og vis at FrP og Høyre sine politikere virkelig mener at NRK, i sin nåværende form, ikke hører hjemme i et demokratisk medie-Norge !!

  9. Undertegnede er ikke særlig tilhenger av hjernevask. Av den grund kjøpte jeg ingen receiver da norsk fjernsyn ble digitalisert for et par år siden. Nå betaler jeg fjernsyn-skatt(NRK), for å ta inn gratis fra sivilisasjonen. Kan særlig anbefale en serie på TVP Polonia: “Słotopolski”! En perle i psykologi og skuespillerkunst!

  10. NRK2 illustrerer veldig godt i disse dager hvorfor lisensfinanisering av et sterkt NRK er så viktig. “Hurtigruten minutt for minutt” er i utgangspunktet en vanvittig ide som hadde blitt forkastet med en gang i et kommersielt selskap, og en kjempesuksess. NRK behøver ikke tenke på reklameinntekter, det å tilfredstille alle seerne og kan lage noe som en god del av markedet deres synes er helt meningsløst.
   Og resultatet er da en feiring av vår egne kultur, og en sammenhengende 5,5 døgns fest fra Bergen til Kirkenes.
   Merklig dette, at de partiene som vanligvis er så bekymret for vår kultur, ikke tviler et sekund på å skjære i en av de viktigst institusjonene for vår kultur?

  11. NRK-avgiften bør beholdes. Dermed kan hver enkelt av oss velge om vi anser NRKs produkter for å være så gode/uunnværlige at vi vil bruke våre penger, tid og oppmerksomhet til dette formålet. Selv har jeg valgt bort NRK, og betaler følgelig ikke kringkastingsavgift. Skulle skattetilhengerne få gjennomslag for sin vilje, ville også jeg og mine meningsfeller bli tvunget til å betale for produkter vi ikke ønsker.
   En bivirkning av dette, er at det ikke lovlig å ha tv-mottager – følgelig har jeg ikke det. I Norge har vi mange gode aviser og andre massemedia. Savner ikke tv i det hele tatt. Menneskene har klart seg uten tv i mange tusen år . Det går helt fint.

  12. Hovedproblemet med NRK-lisensen er rent prinsipielt: Den er et grovt inngrep i ytringsfriheten. Noe som skyldes det enkle faktum at mennesker forbys å se på andre tv-kanaler uten samtidig å støtte NRK.
   La meg ta en parallell for å illustrere poenget: Anta at det ble forbudt å abonnere på Klassekampen eller Dagens Næringsliv uten å samtidig betale et abonnement på Aftenposten. Alle ville innsett at dette var en klar krenkelse av ytringsfriheten
   Hvorfor er det ikke like åpenbart når det gjelder NRK-lisensen? Fordi den har eksistert lenge og er innarbeidet! Da det kun var en tv-kanal kunne lisensen kanskje forsvares ut fra økonomiske argumenter knyttet til økonomiske goder, men det er ikke lenger tilfelle.
   Jeg forstår frykten for mer direkte politisk kontroll over NRK, men det er ganske sosialdemokratisk å se på statlig finansiering som alternativet. Ikke-sosialistiske partier burde heller vurdere ulike alternative måter å (eventuelt dele opp og) privatisere NRK på.

  13. Jeg forstår ikke at ikke Erna Solberg er engstelig for at resultatet blir et antiklimaks når hun overtar som statsminister. Hun skal bruke noen milliarder på NRK, enda flere milliarder på skattelette,mange milliarder på utbedring av veinettet,minst like bra tilbud i helsevesenet og på skole som nå osv. Alt skal skje innenfor “handlingsregelen” når det gjelder oljefondet. Noen milliarder kan i første omgang frigjøres ved at vi selger oss ned i statsbedrifter,men dette gir kortsiktig glede. Siden fellesskapet da får redusert utbytte av dem, må skattene senere økes hvis fellesgodene skal være de samme.

  14. Utfordringen med nåværende system er flere:
   1. Selve innkrevingprosessen er kostbar med store driftsutgifter.
   2. Lisensplikt er knyttet til “gammeldags” TV, hvilket medfører at det nå er teknisk mulig å se TV gratis via PC.
   3. Som Snoen korrekt påpeker gir dagens system NRK full frihet til å bruke lisenspenger til “brede” programmer som tilbys av reklamefinansierte kanaler.
   Det er nødvendig også i Norge med en public service-kanal som kan gi sendeflate til programmer som det ikke er kommersielt marked for, på lik linje med at staten betaler det meste av operabilletene. Staten skal ikke overta redaktørstolen i NRK, men kan gi strammere retningslinjer slik at vi unngår at store deler av lisenspengene går til fotball, reality-TV, dårlige filmer og andre programmer som man i stedet kan overlate til reklamefinansierte kanaler.

  15. NRK BØR BETALES AV DE SOM ØNSKER Å SE PÅ NRK. De som syntes noe annet er ikke noe annet enn tyver, stjeler fra de som ikke vil se for å finansiere egne interesser. FOLK DRITER VEL I HELE NRK. PUBLIC SERVICE KANAL? Man kan da betale selv for en kanal som sender “public service” er det marked for det, så sender de det! Men HURTIGRUTEN? NOEN AVSKAFF MEG DENNE BELASTNINGEN! 2580 ? WTF…?…Jeg håper de får inn noe reklame snart.

  16. Folk må få velge fritt om de vil ha og betale for NRK eller ikke.. Jeg har ingen ønske om å betale for noe du vil se på.. Er det så vanskelig å forstå? Jeg har ikke behov for NRK, og vil ikke betale andres behov heller..! Synes lite om folk som ønsker at alle skal bli tvunget til å betale flere tusen i året fordi at dem selv skal få det de vil ha…:/

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg