En Høyre-mann i Søndagsavisa

I dag var stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup, gjest i NRKs magasin Søndagsavisa. Det er en hendelse som antagelig kvalifiserer til å være en nyhet. Innslag med borgerlige politikere er nemlig ikke så vanlig i dette programmet.

Søndagsavisa er et av nyhetsavdelingens flaggskip, der det, ifølge NRK, er “rom for utdyping og ettertanke i intervjuer, debatter og reportasjer”, og der man ofte berører spørsmål av litt mer vidtrekkende og prinsipiell betydning.

Selv liker jeg programmet godt, men jeg har lenge hatt en følelse av at programmet er politisk skjevt, at det er en påfallende overvekt av rødgrønne gjester i programmet og en tilsvarende mangel på borgerlige perpektiver.

Om det er riktig hvis man vurderer programmet over lang tid, vet jeg ikke – men jeg har gjort en liten test:

Siden nyttår har Søndagsavisa vært sendt seks ganger og hatt et femtitalls gjester i studio. De fleste av dem er ikke politikere, men de som er det – i alt ca. 15 – har alle vært fra Ap (særlig Ap), SV eller Sp unntatt, altså, Nikolai Astrup. Jonas Gahr Støre er nærmest fast inventar; han har deltatt tre ganger.

Blant de øvrige gjestene er det enkelte som har en fortid som politikere og/eller har en allment kjent politisk tilhørighet. Blant disse har jeg greid å spore én, kanskje to, med en fortid i Venstre og en med en fjern fortid i Høyre. Ellers er det også her en overvekt av folk med rødgrønn bakgrunn eller tilhørighet.

Å telle innslag og deltakere på denne måten, er selvsagt ikke nok for å konkludere at programmet er politisk skjevt. Det er jo ikke sikkert at temaet eller foranledningen er positiv for de som deltar. Sist jeg var i Søndagsavisa, f.eks., var det ikke fordi NRK ville belyse noe Civita hadde gjort, men for å markere etableringen av en sosialdemokratisk tenketank. Og det skal sies: Grete Faremo møtte en kritisk reporter i Søndagsavisa i forrige uke, mens Nikolai Astrup hadde en relativt hyggelig “setting” i dag.

Likevel: Det kunne være interessant å vite hva som foregår på redaksjonsmøtene i Søndagsavisa. NRK har et helt særlig samfunnsoppdrag og må  greie å være politisk balansert. Så hvorfor er NRKs reportere så lite nysgjerrige på borgerlig “utdypning og ettertanke”, og så nesegrus interessert i hele tiden å høre hva bl.a. Støre og Barth Eide har å si? Riktig nok sitter de i viktige posisjoner, men det gjør også lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomite – en kvinne fra Høyre – som ikke har vært i Søndagsavisa en eneste gang i år, enda temaene svært ofte har vært utenriks- eller forsvarspolitikk.

Jeg tror ikke, som de mest konspiratoriske, at NRK gjør dette bevisst. Men jeg syns det er slett journalistisk arbeid at NRK, i dette tilfellet Søndagsavisa, ikke greier å få frem flere borgerlige stemmer – politikere og andre – som kan bidra til å belyse de mange viktige og interessante spørsmålene som tas opp i programmet.

Det er dessuten ganske dumt, fordi det svekker tilliten til NRK.

1 kommentar
  1. Les programmet til Frp om NRK lisensen Kristin. Der finner du løsningen på “NRK-Problemet”.
   Hva hadde dere i Høyre sagt dersom Høyre hadde eid 100 % av aksjene i NRK når valgkampen starter for fullt i 2013 ?
   Slik føler ledelsen i Arbeiderpartiet at de har det.
   Det er AP som ?eier? NRK.
   Lisensinntektene tilfaller i sin helhet NRK. Rundt 95 prosent av NRKs inntekter kommer fra lisensen. I 2010 utgjorde lisensinntektene 4,5 milliarder kroner.
   For 2012 har Stortinget sine ?NRK-partier? fastsatt ?NRK-avgiften? til kroner 2.580,12 inkludert åtte prosent merverdiavgift.
   Bare vent og se. Det kommer først og fremst til å bli de røde sine gode, politiske saker, som vil bli prioritert, når valgkampsendingene på NRK dras i gang i 2013.
   Det er på høy tid, at Høyre sine politikere begynner å si klart fra om hva de virkelig mener denne monopolistiske, lovstridige lisensen medfører, FØR valgkampen tar av igjen.
   Jeg vil gå så langt som å si, at NRK Lisensen indirekte utgjør det desidert største hinderet for en borgerlig valgseier ved stortingsvalget i 2013.
   Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Støttereglene skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår. Ved å kontrollere tildeling av støtte gjennom et felles regelverk unngår man også et subsidie- kappløp mellom EØS-statene.
   Dersom staten, fylkeskommunene eller kommunene yter støtte til bestemte foretak eller sektorer vil disse oppnå en konkurransemessig fordel, enten konkurrentene befinner seg innenfor landets grenser eller i andre land innenfor EØS.
   Offentlig støtte til næringsvirksomhet påvirker konkurransen mellom bedriftene og ressursbruken i økonomien. Dette påvirker igjen bedriftenes effektivitet, priser og kostnader, og har innvirkning på samlet verdiskapning samt priser og kvalitet for forbrukerne. Regelverket om offentlig støtte har som utgangspunkt at offentlig støtte til næringslivet er konkurransevridende og følgelig forbudt.
   Konkurransetilsynet kan gripe inn mot ulovlig samarbeid, eller misbruk av dominerende stilling, ved å kreve at den ulovlige atferden opphører. Et pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.
   NRK Lisensen representerer et samrøre mellom den røde regjeringen og NRK som grenser til korrupsjon.
   Hvorfor må norske fjernsynseiere betale NRK kr. 2.477,- i TV-lisens pr. år ?
   Fordi AP ledelsen vil det.
   Fordi AP ledelsen vet at denne monopolistiske, samrørelisensen indirekte bidrar til at AP vinner alle valgene i Norge.
   Fordi AP ledelsen vet, at NRK har ansatt mange AP sosialister i sine kontorer.
   Fordi AP ledelsen vet, at disse AP sosialistene vinkler programmene i NRK på en slik måte, at de nesten alltid søker å prioritere det positive med AP sin politikk og samfunnssyn.
   Fordi AP ledelsen er livredde for, at NRK må konkurrere med TV2 og de andre TV-kanalene på like vilkår, dersom NRK lisensen forsvinner.
   Fordi AP ledelsen vet, at de vil miste MANGE velgere, dersom NRK ikke lenger kan få tildelt sin Samrørelisens fra Arbeiderpartiet.
   Jeg vil påstå, at mange av de NRK ansatte innerst inne føler at de får sin lønn fra AP, og da må de også gi AP noe tilbake.
   NRK lisensen er en Samrørelisens, som ikke fremmer den frie konkurransen, og som virker særdeles urettferdig overfor TV2 og de andre TV-kanalene.
   Den lisensfinansierte mediebedriften NRK, representerer et samrøreskap mellom AP og NRK som grenser til korrupsjon.
   Så hva kan Høyre gjøre ??
   Sett NRK lisensen på dagsordenen NÅ !
   Bli enige med alle Høyre sine politikere om å slutte å stille opp for NRK !
   Boikott alle valgsendinger og debattprogrammer fra NRK og vis at Høyre sine politikere virkelig mener at NRK, i sin nåværende form, ikke hører hjemme i et demokratisk medie-Norge !

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg