Kvinner og matematikk

Jeg har alltid vært motstander av lovfestet kjønnskvotering til ASA-styrene.

Mine argumenter er primært prinsipelle, og de kommer jeg ikke nærmere inn på her.

Jeg har imidlertid også enkelte andre argumenter.

Ett slikt argument er at jeg syns det er feigt av politikere å konsentrere likestillingsarbeidet om et så lettvint og, etter min mening, lite viktig tiltak – fremfor å gjøre noe med det som virkelig er vanskelig og betyr noe.

Det er lettvint bare å vedta en lov om hva som skal gjelde for andre (les: ASA-selskapene og privat sektor) – fremfor å gjøre noe med det som er vanskelig, og som gjelder politikernes “eget” domene, nemlig den skjeve kjønnsfordelingen i store deler av offentlig sektor.

Det er feigt, også fordi ASA-styrene sannsynligvis er mye mindre viktige for å fremme likestilling på lang sikt enn store deler av offentlig sektor er. Sagt på en annen måte: Det hjelper neppe så mye på likestillingen at noen “direktør-kvinner” får flere styreverv i ASA-selskapene, hvis andelen kvinner blant ansatte i barnehagene og skolene stiger mot 100 prosent. Et barn som bare ser ett kjønn i omsorg og skole i hele oppveksten, blir sannsynligvis mer påvirket av dette enn det blir – når det omsider er voksent – og oppdager at begge kjønn er godt representert i ASA-styrene.

Debatten om kjønnskvotering til ASA-styrene i Norge har vært så politisk korrekt at hverken journalister eller forskere har greid å holde seg nøytrale. Sannheten er imidlertid at resultatene så langt ikke er mye å skryte av.

Det er riktig nok – og det skulle bare mangle – kommet flere kvinner inn i ASA-styrene (men mange ASA’er er også omgjort til AS’er for å slippe unna kvoteringskravet) – men ellers er det ingen spesielle resultater å spore. Mange påsto at kvoteringsloven ville føre til at flere kvinner fikk ledende stillinger, og – ikke minst – at selskapene ville bli mer lønnsomme, fordi kvinnene ville bringe inn en annen og viktig kompetanse og erfaringsbakgrunn, som visstnok skal være veldig “i tiden”. Torger Reve skrev om dette spesielle kvinnelige konkurransefortrinnet i boken sin “Duften av kvinne”.

Men så langt, altså, er det ingen økt lønnsomhet å spore. Noen kjetterske forskere påstår at det snarere er tvert om, dvs. at lønnsomheten har gått ned, men det har fått tilhenger-forskerne til å slå tilbake: Riktignok kan det ikke spores noen økning i lønnsomheten, men det er heller ikke motsatt: Kvinner reduserer ikke lønnsomheten.

Forskningsresultatene så langt virker helt entydige: Det er ikke mulig å spore noen positive effekter av kvotering til ASA-styrene – annet enn at det er blitt flere kvinner i styrene. Likevel fortsetter politkere og andre fortalere for kvoteringsloven å hevde at de egentlig er helt sikre på at det er slik: Selskapene blir bedre og mer lønnsomme av at kvinner kvoteres inn i styrene.

Jeg skriver alt dette fordi jeg syns det er påfallende hvordan denne argumentasjonen er helt fraværende når vi – bl.a. i dag – diskuterer de begredelige resultatene i matematikk blant lærerstudenter. Nok en gang er det demonstrert at det står svært dårlig til, og diskusjonen er igang (igjen) om årsaker og mulige tiltak for å forbedre situasjonen.

Men ingen nevner dette:

Det er store kjønnsforskjeller i matematikkfaget og i realfag generelt.

Jenter er ikke nødvendigvis mindre flinke enn guttene i grunnskolen – men motivasjonen, selvoppfatningen og holdningene er langt dårligere. Jenter er simpelthen – av en eller annen grunn – mye mindre motivert for matematikk enn gutter er.

Kjønnsforskjellene manifesterer seg også i rekrutteringen til realfag lenger opp i utdanningssystemet: Det er en klar overvekt av gutter og menn som velger (krevende) matematikk og realfag, bl.a. i videregående og i høyere utdanning.

Samtidig finnes det noen andre, veldig tydelige kjønnsforskjeller, bl.a. i rekrutteringen til skolen: Det er en klar overvekt av kvinner blant lærerne i skolen, og det blir stadig skjevere. I 2006/07 var 92 prosent av lærerne i småskolen kvinner, mens det var 69 prosent på mellomtrinnet og 51 prosent på ungdomstrinnet – sistnevnte omtrent som i videregående skole. Men ser man samtidig på aldersfordelingen blant lærerne, ser man at det bare går en vei: Det kommer til å bli stadig flere kvinner på alle trinn, mens mennene – slik det ser ut nå – langsomt, men sikkert, forsvinner ut av skolen.

Til sammen blir altså mønsteret, slik det ser ut nå, som følger: Skolen befolkes, i stadig større grad, av lærere som er lite motivert for matematikk og derfor, sannsynligvis, også kan mindre matematikk – fordi de, i størst mulig grad, har valgt det bort i skolegangen.

Derfor må man spørre:

Hvis det er så viktig med kjønnsbalanse i ASA-styrene – hvorfor er det ikke like viktig i skolen?

Hvis bedre kjønnsbalanse i ASA-styrene fører til bedre beslutninger, slik mange tror – hvorfor tror de ikke at bedre kjønnsbalanse i skolen vil føre til bedre læring?

Og hvis kvinners antatte kompetanse og erfaringsbakgrunn virker positivt for ASA-styrene – hvorfor virker ikke kvinners dokumenterte lave motivasjon og dårlige holdninger til matematikkfaget negativt på elevenes læring i matematikk?

Jeg bare spør – og syns det hadde vært fint med en reaksjon og en diskusjon 🙂

 

39 kommentarer
  1. man skulle ikke tro du representerer et “borgerlig” parti. Du er verre enn sossene
   “kjønnskvotering” er noe svineri fordi det er kjønnsdiskriminering og det skal liksom være forbudt
   hvis ikke kvinnene vil drive med matte så la dem drive med andre fag. Jeg er selv et offer for kjønnsdiskrimineringen i Norge og jeg kan love deg at det er mange bitre menn der ute som har blitt forbigått av mindre kompetente kvinner bare fordi man på død og liv skal ha inn et kvinnfolk. Fy faen så jævlig dette landet har blitt

  2. hvordan går det,du snakket i så mange år til det nesyen kjedsommelige at du skulle lage verdens beste skole….???

  3. Ble overrasket over at det var så høy andel kvinnelige lærere på vgs. Det er riktignok åtte år siden jeg gikk ut av vgs, men på de tre årene jeg gikk der hadde jeg ikke en enste kvinnelig lærer! Gjennom hele barne- og ungdomsskolen vil jeg tro det var 50/50 med kvinnelige og mannlige lærere. Men dette er tydligvis ikke vanlig. I barnehagen var det riktignok bare en mann og resten kvinner.
   Vurderte selv å bli lærer, og da måtte det blitt realfaglærer. Tolkning av dikt og setningsanalyse på tre forskjellige språk var ikke helt min greie. Det verste jeg viste var prøver med åpen bok. “Hva tror du kvinnen på bilde på side 32 føler når hun titter ut av vinduet?” Tolk dette over fire sider!
   Dessuten virker det ut som at uansett hvor godt eller dårlig du gjør det, får du omtrent samme karakter hele tiden du har den samme læreren. Husker en norskstil jeg skrev på vgs som var redselsfull dårlig som jeg fikk 4+ for. Låg stort sett på 5. Hadde en som vanligvis fikk 3 i norsk levert inn samme stil er jeg redd vedkommede hadde fått mye dårligere karakter. Vurderte nesten å klage, siden jeg ikke følte jeg fortjente den karakteren, men er jo ikke dum heller.
   Mye bedre med fag som har ett riktig svar, uavhengig av hvilken lærer som retter.

  4. Mitt inntrykk er at norsk skole er lite nyskapende. Det er ganske godt dokumentert at bedre læring skjer med bedre lærere. Finland kan vise til gode erfaringer på det området. Med mindre vi i Norge har en realistisk plan for å rekruttere bedre lærere, bør vi kanskje se på andre muligheter.
   Du har sikkert hørt om Khan-academy, som er et internettbasert læringsverktøy. Her får du anledning til å løse oppgaver, vinne premier etc., med relevante, grundige leksjoner, som supplement hvis du står fast (her kunne man tenke seg at svært gode lærere filmet leksjoner). Noe slikt kunne blitt utviklet her i Norge på nasjonalt plan. Jeg påstår ikke at dette er godt nok til å ta over for vanlig undervisning (i matematikk, for eksempel), men det kunne spilt en viktig rolle. Man kunne hentet inn konsulenter fra spillindustri og psykologer som kunne hjulpet med å gjøre spillene avhengighetsskapende. Her vil vi tross alt at elevene skal bli avhengige.
   Har du hørt om noe slikt er interessant i norsk skole?

  5. Dette er et tema vi akkurat har hatt om på skolen. I lang tid har vi “pushet” jenter opp og frem i skolen, og nå scorer ofte jentene bedre enn guttene på skolen, også i realfag. Jeg tror at vi har “glemt” litt guttene, siden de nå begynner å henge etter.
   Se NRK Nett TV: Spekter om “Hvorfor sliter guttene?
   http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/465558/

  6. Vi trenger absolutt ikke å kvotere kvinner inn i realfagene. Det er godt mulig at det er flere menn som fullfører studier i realfag, men som student ser jeg flere og flere kvinner som velger både fysikk og matematikk.
   Det er mangel på ingeniører i landet. Derfor er det viktig å satse mer på matematikk i grunnskolen. Ungene må ha bedre undervisning fra starten av, slik at de ikke faller av lasset. Klassene burde bli delt opp i mindre grupper etter nivået sitt. Alle er nemlig ikke like.
   Jeg slet veldig på ungdomsskolen, men valgte å tie stille fremfor å be om hjelp. Dette gjorde at jeg lå langt bak de andre, og etter videregående endte jeg opp som taper. Tok likevel VGS som privatist i voksen alder, og går nå på universitetet. Heldigvis. Dette er ikke takket være det fordøm… kunnskapsløftet. Det blir nemlig mer rot når man tar fag midt mellom to reformer. Så vær så snill…ikke flere reformer!!

  7. Det var Høyre som innførte kjønnskvotering og venstresiden med AP og SV i spissen grep kjønnskvotering med stort begjær. I skolen har alltid gutter scoret høyt innen matte og realfag, men i den feminiserte skolen er det et overordnet mål å løfte frem jenter, mens gutter skal kues og holdes tilbake gjennom demotivering samt at de ikke tas på alvor. Dette er en fremtidig katastrofe for Norge, som står i akutt fare for å miste teknikere og ingeniører i nær fremtid.

  8. Jeg stoler ikke på maten vi fant opp i teistisk tid nok til at jeg antar det er bra for meg, hvorfor skal jeg tro skolesystemet vi fant opp i teistisk tid er noe bedre? Det var en tid hvor vi gikk rundt og trodde vi var skapt av et perfekt alt-vitende vesen i bildet av dette vesenet, premisset vi startet utdanning på var derfor grovt feil. Vi er vesener som etter millioner av år har overlevd på grunn av og på tross av våre gener, kultur og miljø. At vi kun trenger 7800 timer fordelt på ti år grunnskole og ca 3000 timer i videregående, med diverse emner som matematikk, historie, språk osv, for å leve livet, er en hypotese som ville kostet forskere jobben hvis de kom med den i dag. Det understrekes av at det kreves 18 år 9 til 4 lesing etter påbegynt College før man anses som god nok til å operere på en amerikansk hjerne. Det forundrer meg at vi gir folk så lite kunnskap om hvordan man lever, tenker, filosoferer, finner et mål i livet og resten av det, at vi ville ikke stolt på de til å leve livet sitt best mulig hvis vi hadde like høye krav til hva som er “bra” som hjernekirurgi.

  9. Nå er det faen meg nok!!!!! Hva faen er det dere statsfeminazier innbiller dere?!?! Bare forde dere har et hull mellom bena skal dere få bruke voldsmonopolet til å diskriminere og ødelegge karrierene til høyere kvalifiserte menn?! Ja i klart språk er det nøyaktig det du forfekter her frøken feminazi. Dette er kjønnsfascisme! Det beste INDIVIDET skal ha stillingen om det er en hetero/homo/bifil/aseksuel/mann/kvinne eller tvekjønnet skal IKKE spille noen rolle! Det best kvalifiserte INDIVIDET skal ha stillingen, få det inn i de tyranniske fitteskallene deres!

  10. Nyansert, godt skrevet, og gode poenger her. Som mann synes jeg det er veldig hyggelig å høre kvinner som selv påpeker skjevheten i dagens “likestilling.” Noe som stadig treffer meg som et lyn fra klar himmel, er hvordan alle mulige tullete forslag kan få gjennomslag. Ord som likestilling, rehabilitering, eller kulturellt har blitt trumpfkort for å slippe en logisk og fornuftig tilnærming til diverse forslag og problemstillinger.

  11. Vi har en negativ selvforsterkende effekt. Mangelen på realister gjør at alle med gode realfagskunnskaper får bedre betalte jobber i det private næringslivet, slik at det blir enda færre som kan og vil undervise i matematikk.
   Det er noe rørende sosialdemokratisk over en høyrepolitiker som vil kaste bort kompetanse ved å kvotere den bort. Kan ikke lærerne få en saftig realfagstillegg i stedet? Da blir det de beste hodene som studerer realfag, samtidig som det blir attraktivt å undervise i slike fag.

  12. Hei Kristin,
   I admire you! Men denne saken er litt kinky. Du skriver bl a “Hvis det er så viktig med kjønnsbalanse i ASA-styrene – hvorfor er det ikke like viktig i skolen?”
   Så spør jeg, hvorfor er det så mye KVINNER i de kommunale styrene, lederstillinger? De har dannet seg en kvinneklubb og “de godkjente” som får lov å jobbe sammen. Jeg kaller det kommunal kvinneklubb. Hvorfor kan du ikke si noe om det? Hvor er det blitt av mennene der? og hvor mange av de har minoritetsbakgrunn?
   Du ser at mange med minoritets bakgrunn har høy utdannelse, men de får ikke jobb her i landet, fordi de er “OVERKVALIFISERT”. Men de er god nok til å vaske gulv, kjøre taxi og buss osv? hvordan skal de få praksisert sitt opprinnelig yrke de er utdannet for om de ikke får seg en jobb. De går bl a å NAVer og får høre senere om invandrerne snylter.
   Hvis du er så opptatt av likestilling, så kan svare meg på overforstående spm om hvorfor er kvinner overrepresentert i bl a i Oslo kommunes lederstillinger? Du er jo en Høyre dame og dere styrer kommunen. Hvordan har du tenkt å endre på det?

  13. Hva med at menn lever langt kortere enn kvinner Kristin? Hva med avtjening av militærtjenete? Hva med at menn blir diskriminert imot og faller utfor på skolen Kristin? Hva med skjevfordelingen i fengslene? Og blandt uteliggerne? Hva med kullgruvebeiderne Kristin? Hva med rørleggerne, asfaltleggerne, murerne etc? Hva med dem Kristin det er jo ikke rettferdig at de består nesten 100% av menn? Her må det tvangskvoteres til kvinner dør like tidlig som menn, blir dømt til fengselstraff like mye som menn, blir like ofte uteliggere som menn, blir fratatt barna sine like ofte som menn og må betale barnebidrag som menn. Er du ikke enig Kristin? Vi må jo ha likestilling eller er det bare der det passer deg du vil ha det? Selvsagt er det det.

  14. Likestilling er det største tullet det moderne samfunnet har funnet på. Ikke misforstå meg nå, jeg er i mot likestilling, men for likeverd. Dvs at jobben bør gå til den med høyest utdanning og kompetanse, uavhengig av kjønn.
   Kjønnene er forskjellige, hvorfor skal vi da på død og liv prøve å fjerne disse forskjellene? Jeg våger å påstå at ingen i Norge støtter total likestilling hvis de visste hva dette egentlig var. For å dra frem noen banale (men skremmende gode) eksempler: Pliktig militærtjeneste for begge kjønn, likt karakterkrav til gym på skolen, kjønnsblandede klasser i toppidrett.
   Det tar et halvt sekund å synke inn, før man får hissig i retur at dette ikke er relevant fordi kjønnene har forskjellige fysiske forutsetninger. Og hva er nøkkelordet i dette svaret? “Forskjellige”…
   Til og med selve likestillingsloven undergraver seg selv til det absurde. Fritt gjengitt: “Formål om å fremme likestilling, med spesielt fokus på å bedre kvinnens stilling”
   Støtt heller likeverdet, men sett pris på forskjellene!
   Ha en god helg alle sammen! Nå skal dere fritt få lov å slakte hele innlegget 🙂

  15. Hvordan har det seg at det første du tenker på er kjønnskvotering til fordel for kvinner på realfagsskolene mens behovet for kjønnskvotering av mannlige lærere ikke synes å slå deg i det hele tatt?
   Tror du virkelig at kvinner som får studieplass på “krevende mattematikk og realfag”slinjer vil føre til mer inspirerte kvinnelige mattelærere? Er kvinner mer inspirerende enn menn? Hvorfor bør ikke de dyktigste få plassene uansett kjønn og innsatsen heller settes inn på å inspirere disse til å velge læreryrket? Hvis kvinner og menn er så identiske som dere feminister vil ha det til så ville det ikke vært behov for å ty til slike udemokratiske midler og det ville heller ikke vært sporbare forskjeller i resultatene for jenter og gutter i skolen. Med utgangspunkt i at jenter og gutter er identiske så må isåfall skolesystemet idag være diskrirminerende overfor gutter. Hva tror du vil skje med allerede akterutseilte gutter i grunnskolen dersom de få mennene som nå blir ansatt grunnet utdannelse i realfag i fremtiden erstattes av kvinner med (kvotert) realfagsutdannelse? Det du går inn for er vil resultere i at den siste rest av menn i skolen forsvinner (med unntak av skjeggete humanister som har blodrøde ideologi som inspirasjonskilde for å bli lærere).

  16. Det er merkelig at flere kommentatorer helt misforstår Kristin Clemets tankegods. Det eneste jeg ikke forstår, hvorfor er ikke Kristin Høyres statsministerkandidat?

  17. Diffrenser lærerlønningene etter kunnskapnivå i matematik.Men likelønnsprinsippet setter vel en stopper for det.

  18. Kvinner dominerer høyere utdannelse og jenter presterer bedre enn gutter på skolen.
   Er det virkelig kvinner som trenger hjelp nå?
   Og uansett: Hvordan skal det hjelpe å få inn mindre kvalifiserte kvinner på realfagsstudier?
   Jeg synes vi bør innse at det er skolesystemet vårt i seg selv som er fundamentalt feilkonstruert. I Finland har de ikke hatt en eneste skolereform de siste 30 årene, de har latt lærere styre skolen selv. Kanskje vi kan lære litt av dem i Norge? Vi forteller ikke leger hvordan de skal gjennomføre operasjoner, kanskje vi heller ikke skal fortelle lærere hvordan de skal gjøre jobben sin?

  19. Ser at bl.a. våre utdanningsinstitusjoner gir damene kjønnspoeng. Ved opptak på NTNU, så er damene i enkelte studier forfordelt med 2 ekstra poeng.Dette er ikke likestilling. Her lar vi ikke våre unge få like vilkår. Jobber i ungdomsskolen , og ser de samme snill pike tendensene der.

  20. Hei
   Min sønn hadde problemer i matte på vidregående. Men nå tar han andre året på videregående
   skole i England. Han har blitt mye bedere i matte. I England kan du ikke bruke hjelpemiddler. da du skal regne ut matte. Han sier at lærerne brenner mere for fagene sine. Det smitter over på elevene . Å at de gir seg ikke før alle elevene forstår det læren har lært dem i timen. Det han syntes er flott i England. Som han savner her hjemme i Norge er at det er stille i klassen. Når de har time. Det virker som alle har mere respekt for skolen. På vidregående i England så velger elevene, de fagene som de vill ha , å da blir intressen for skolen bedere også.

  21. Jeg var god i matematikk på ungdomsskolen. På VG opplevde jeg – etter min mening – lite motiverende MANNLIGE matte-lærere som kvalte enhver lyst til å jobbe med faget, og endte opp med nær strykkarakter. (Generelt gikk jeg fra å være svært skoleflink til å bli møkklei med ganske dårlige karakterer på VG.) Innfant meg at “matte er ikke noe for meg”. 10 år senere, mer moden, tok jeg forkurs i matte og fysikk for å komme inn på ingeniørutdanningen. Endte opp med meget gode mattekarakterer takket være 2 fantastiske, mannlige, engasjerte matte-lærere på Hist – som gjorde at jeg også da kom inn på elektro-studiet.Lærere som forklarte at matte er et modningsfag, og foreberedte oss på at vi ikke ville forstå alt med en gang, men at det måtte JOBBES med! Belønningen ved å forstå noe du hadde jobbet mye med var enormt tilfredstillende! Elektro har MYE matematikk, både rene mattetimer og linjefag hvor samme matte ble anvendt. Endte opp med stor glede av matematikk – og skulle ønske noe av denne entusiasmen kunne vært vist hos mine lærere på videregående… Jobber i dag som ingeniør innen telecom – og kunne godt tenkt meg å jobbe som lærer for å spre gleden og trigge nysgjerrigheten rundt matte (realfag generelt) i de laveste klassetrinnene. Kvinne, 42, ingeniør.

  22. gjennom min skolegang har det hvert 50/50 av kvinnelige og mannelige lærere. De aller fleste omsorgsykrer ol. er for det meste i dag kvinnebasert i dag som de alltid har hvert.. alikevel har jeg ikke noen tro på at mannelige lærere vil forsvinne fra skolen.

  23. Hvis vi vil ha bedre mattelærere, skal vi nettopp IKKE ha kjønnskvotering. Sett heller krav til at lærerstudentene skal være gode i matte – ellers får de finne noe annet å holde på med.
   Kjønnskvotering vil gjøre at det kommer inn flere som er kvinner – i stedet for flere som er gode i matte. Det er altså ikke noe brukbart virkemiddel for å få folk som kan matte.
   Kjønnskvotering oppnår noe helt annet – det oppnår bedre balanse mellom kjønnene, men på bekostning av alle andre kriterier. Så kjønnskvotering er bare egnet når balanse er verdifullt i seg selv. Og når er det?
   Da jeg vokste opp, het det at kvinner og menn var likeverdige på alle områder (utenom fysisk styrke). Derfor var det akkurat det samme om man ansatte en kvinne eller mann, ingen hadde noe som helst slags fortrinn på grunn av sitt kjønn. Med dette argumentet hadde kjønnskvotering lite for seg, men det ble brukt for å bryte opp datidens diskriminerende ansettelsespraksis. Den diskriminerende praksisen er det forhåpentligvis lite igjen av nå – dagens ledere vokste opp med at kvinner og menn er likeverdige.
   Uansett, kjønnskvotering kan brukes der det er vanskelig for kvinner å bli ansatt. (Muligvis i styrer i aksjeselskap.) Men det er ingen mening å bruke kvotering på stillinger hvor kvinner ikke søker! Hvis de ikke vil ha realfag, har de valgt det bort selv. Da er de ikke diskriminert!
   Videre – hvis vi godtar at kvinner og menn er fullstendig likeverdige, faller de andre argumentene som ofte brukes for kvotering. Det er greit nok å gi kvinner en sjanse der noen prøver å stenge dem ute. Men det er ikke like greit å gi dem en sjanse der de ikke er like godt kvalifisert.
   Argumenter som at “kvinnene har noe ekstra å bidra med” stemmer ikke, hvis kvinner og menn virkelig er likeverdige. På den annen side – hvis vi nå skal mene at kvinner og menn har forskjeller som betyr noe i arbeidslivet, så må det være like greit å velge bort kvinner da. Kanskje man ikke vil ha de som er anderledes?
   Selv heller jeg til at kjønn er irrelevant ved ansettelse, det interessante er bare kvalifikasjoner. Men da nytter det ikke å snakke om “myke verdier” – hvis alle er likeverdige, er det ingen som har spesielle “verdier”.

  24. Kristin Clemet, på forsiden av VG står det: “Kvinner og matematikk – På tide å kvotere kvinner til realfag for bedre skole”.
   Er dette ditt forslag eller er det noe VG har funnet på?

  25. Jeg er helt enig med Athithan Kumarasamy. De med minoritets bakgrunn og hoy utdanning har ingen jobber. De som har ingen utdanning og kjenner noen som jobber paa skole faar jobb. Det er det som skjer her. Og vi snakker hele tida om matte og naturfag og hvor elever her i landet staar.
   Det er bedre og gi folk med utdanningen en sjanse.
   Har noen her tenkt paa det? Det hjelper ikke med aa bare skrive i aviser og sitte paa kontoret sitt.

  26. Voff: Nei, jeg har ikke funnet på eller godkjent dette. Og ettersom setningen nærmest sier det motsatte av det jeg skriver om i bloggen, har jeg forsøkt å gi VG beskjed – men uten at de har endret det. Resultatet er at mange kommenterer innlegget (kanskje uten å ha lest det) på feil grunnlag.

  27. Peter: Misforståelsen skyldes antagelig at VG har introdusert bloggen på en helt meningsløs måte, og at mange kommenterer uten å lese selve bloggen. Har prøvd å gi VG beskjed…

  28. Realfaglærere bør få høyere lønn. Kvotering må ikke brukes, kun kvalitet må ha betydning. Matte bør knyttes opp mot praktisk læring, dvs bruke mer tid på skolen ute i bedriftene/byen/kraftverket/plattformen/bilen/ for å se hvor og hva som egentlig er nødvendig å ha kunnskap om.

  29. kjønnskvotering er som Kristin sier i sin blogg .. Ikke alltid bra . Folk som ikke liker et fag skal ikke føre faget videre till andre . kjønnskvotering var ment for å sikkre at den beste fikk jobben .

  30. Glem kjønnsgreiene og la folk få undervise i faget sitt uten å måtte ha klassestyreransvar! Man kan fint formidle faget sitt (selvsagt med pedagogisk utdanning) uten å samtidig ha en glødende interesse for utviklingssamtaler og foreldremøter.

  31. Det er en hån mot kvinner og skulle bli satt i stillinger bare fordi de er kvinner. Damer gjør det like bra som menn i matte så la den beste vinne

  32. Sosialistene har gjellet læreryrket. Elevene har all makt. Læreren har fått mindre og mindre respekt, og dermed har menn forsvunnet ut av yrket. Menns lederstil er fullstendig uønsket i skolen. Tilbake sitter underdanige kvinnelige lærere og uoppdragne unger. Så enkelt er jeg redd at man kan forklare det.

  33. Tankevekkende kommentar, Kristin. Det sier noe om hvor langt politiseringen (feminiseringen?!) er kommet i Norge at det du skriver her kan i det hele tatt være kontroversielt, men det er det jo.
   Jeg håper Høyre har dyktige folk bak deg og en håndfull andre som er høyt profilerte. Det ville være deprimerende om en Høyre-regjering blir like dogmatisk og middelmådig som den sittende.

  34. Jeg skjønner poenget ditt, men jeg vet ikke om en eneste videregående skole der det er flertall av gutter på realfag. Det var kanskje slik for noen få år siden, men f. eks. på skolen vår er ca 90 % av elevene som har realfag jenter, inkludert mattematikk.

  35. Her er litt høyst relevant informasjon om likestilling:
   Kvinner blir faktisk toppsjefer raskere enn menn:
   http://genusnytt.wordpress.com/2012/10/31/forskare-kvinnor-blir-snabbare-toppchefer-an-man/
   Hvis man benytter den leseopplæringsmetoden som ble brukt før 1970 så lærer guttene å lese raskere og bedre enn jentene og forspranget holder seg over år. Jenter lærer å lese litt bedre med denne metoden enn den vi bruker i dag. Forksjellen man oppnådde ved skiftet på 70 tallet var derfor å redusere jenters læring litt og gutters læring massivt.
   http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmeduski/121/5020702.htm
   Skal man vurdere hvor mange kvinner som burde sitte i styrer og topplederstillinger må man se på hvor mange som tok relevant utdannelse i de årskullene som er gamle nok til å inneha slike posisjoner. HVor mange kvinner tok en økonomi utdannelse blant de som i dag er fra 40-70 år? Blant denne aldersgruppen er det neppe 40% kvinnelige økonomer. Hvor mange av dem hoppet av karrieren for å være hjemme med barn? Antegeligvis svært mange.
   Minervas redaktør fulgte en lignende lokgikk når han så på om kvinner ble diskriminert i UD og fant at det heller var tilfelle at de hadde blitt kvotert frem i større grad enn utgangspunktet blant de nyansatte skulle tilsi:
   http://www.minervanett.no/for-fa-kvinnelige-ambassadorer/
   Lønnsforskjellene kan forklares som 100% legitime ut fra hvilke valg og prioriteringer menn og kvinner gjør:
   http://www.cbsnews.com/8301-505125_162-28246928/the-gender-pay-gap-is-a-complete-myth/
   Allerede fra fireårsalderen har gutter fått med seg at jenter sees på som bedre og mindre verdt:
   http://www.bbc.co.uk/news/education-11151143
   Kvinnelige lærere gir gutter dårligere karakterer når de vet at det er en gutts prøve de retter enn om de ikke vet kjønnet. Det forkalrer en betydelig del av forskjellen mellom gutter og jenters skoleresultater:
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102759/Why-boys-failing-grade-classroom-Lack-male-teachers-reason-according-new-study.html
   Kvinner får ekstrapoeng for å være kvinner ved inntak til noe sånt som 136 studieretninger, mens menn får det kun til 4-6. Dette selv om langt flere kvinner tar høyere utdannelse.
   De som i Sverige kaller seg Jämstäldister som en kontrast til feminister har et syn på likestilling som jeg tror folk på høyresiden lettere identifiserer seg med en dagens feminisme. De inkluderer også et sterkt fokus på menns rettigheter.
   Debattanten Pär Ström har skrevet en hel bok utelukkende fylt av dokumentasjon på rent formell og juridisk diskriminering av menn i Sverige:
   http://genusnytt.wordpress.com/
   Disse bloggene har masse oppsiktsvekkende informasjon om diskriminering av menn:
   http://www.genderratic.com/
   http://kvinnaochantifeminist.wordpress.com/
   http://www.pellebilling.se/wp-content/uploads/Manifest_Pelle_Billing.pdf
   http://owningyourshit.blogspot.no/search/label/patriarchy

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg