Dropp sirkuset, NRK!

I går fikk vi en forsmak på hva vi kan vente oss av NRK i valgkampen.

Det skulle være den første partilederdebatten i årets valgkamp – etter at alle partier nå har lagt landsmøtene bak seg og vedtatt sine programmer for neste periode.

I stedet ble det sirkus. Eller som en tidligere, mangeårig statsråd for Arbeiderpartiet uttrykte det på facebook: Det ble en ropedebatt.

Det er utrolig anstrengende å høre på en debatt der deltakerne hele tiden avbrytes av hysteriske og kunstige applauser og tilrop fra sine egne tilhengere i salen. Man kan selvsagt bare skru av, men det er mer alvorlig enn som så.

Når man gjør politikk til underholdning, tvinger man også politikerne inn i rollen som underholdere. Tegnet på suksess blir like mye et spørsmål om å avlevere en fengende replikk eller treffende “soundbites” – mens velgerne i mindre grad får muligheten til å bedømme partienes standpunkter og politikernes integritet, kompetanse, autoritet og evne til lederskap.

Men politikk er hverken lek eller teater – det er dypt alvor. Om vi ikke har visst det før, burde 22.julikommisjonens rapport ha lært oss det: En regjering og statsråder som tar sitt oppdrag alvorlig, må ha evnen til å gjennomføre politikk – ikke bare til å selge politikk. Det hjelper ikke å være en synlig og veltalende mediefigur, dersom man ikke greier å gjennomføre de vedtak som er truffet av regjering og storting. Jeg har skrevet mye om dette på bloggen min før, bl.a. her, for den som måtte være interessert.

Da jeg twitret om dette under Debatten i går, fikk jeg svar fra en NRK-medarbeider som åpenbart var satt til å håndtere sosiale medier. Det var ikke beroligende.

For det første svarer hun slik NRK alltid svarer: De takker for innspill, dette er slikt de vurderer, det er delte meninger, men det er dette de har valgt. Dette er det samme svaret som jeg fikk i de åtte årene jeg satt i Kringskastingsrådet på 1990-tallet. NRK var alltid takknemlige for innspill, og jeg vet at mange internt i NRK var enige med meg – men det var alltid “de andre” som vant – de som tror at alt må være kort, kjapt og underholdningspreget for at seerne skal orke å følge med.

For det andre sier man at dette er “en del av formatet” – hva nå det skal bety annet enn at det er noe NRK har valgt – og at f.eks. SvT og DR har valgt et annet format (les: ofte ganske lange, rolige og seriøse debatter med meget innsiktsfulle debattledere) og derfor visstnok også, ifølge NRK, har færre seere.

Samtidig er ikke NRK immun mot kritikk. I valgkampen i 2007 skrev jeg dette kritiske innlegget i Aftenposten, og det bidro antagelig litt til, tror jeg, en debatt internt i NRK som gjorde at de i neste valgkamp dempet sirkuset. Jeg tror også denne Civita-rapporten ,som Eirik Vatnøy skrev etter valget i 2009, og som ble diskutert i Kringkastingsrådet, fikk en viss betydning. 

Dersom NRK hadde vært en hvilken som helst privat mediekanal, hadde vi ikke hatt like gode grunner til å klage.

Men NRK er vår felles, lisensfinansierte allmennkringkaster, som bl.a. har et samfunnsoppdrag, og som skal bidra til å styrke demokratiet.

Jeg tror derfor NRK bør kikke lenger enn til sine egne og nabolandenes seertall. For det hjelper jo ikke med mange seere, hvis interessen for og tilliten til demokratiet og politikken forvitrer.

Så la oss derfor i stedet se på tall for valgdeltagelse i de tre landene, nylig publisert i OECDs såkalte Better life index. Der opplyses det følgende om valgdeltakelsen de senere i år:

I Danmark var valgdeltakelsen 88 prosent, og det er relativt liten forskjell mellom “høy” og “lav”. De 20 prosent av befolkningen som er i det øverste sosioøkonomiske skiktet, har en valgdeltakelse på 90 prosent, mens de 20 prosent som ligger lavest, har en valgdeltakelse på 86 prosent.

I Sverige var valgdeltakelsen 84 prosent, og det er relativt liten forskjell mellom de som er øverst og nederst på “rangstigen”. De 20 prosent av befolkningen som er i det øverste sosioøkonomiske skiktet, har en valgdeltakelse på 89 prosent, mens de 20 prosent som ligger lavest, har en valgdeltakelse på 83 prosent.

I Norge var valgdeltakelsen 76 prosent, og det er relativt stor forskjell mellom “høy” og “lav”. De 20 prosent av befolkningen som er i det øverste sosioøkonomiske skiktet. har en valgdeltakelse på 83 prosent, mens de 20 prosent som ligger lavest, har en valgdeltakelse på 70 prosent.

Det kan være mange årsaker til disse forskjellene mellom Norge, Sverige og Danmark.

Men det er i hvert fall ikke noe tegn på at klapping, huing, roping og fikse replikker er nødvendig for å mobilisere velgere og styrke demokratiet.

Det er de med de beste argumentene, som bør vinne valget til høsten.

Applaus kan de få etterpå, hvis de gjennomfører det de lover. 

39 kommentarer
  1. “Ropeball, rosebaball eller “okseball,” og som vi sa i Trøndelagen! Uten lenger Ap/LO eierskap i TV2,- men ble ikke Hildrum ved oppkjøp medelt han “kunne drive TV2 på gamle måten” ?
   Kanalen sender ikke til Asia, slik får du meddele om en syneli politisk vri.
   Hildrums kamplyst “synkende,”- har han ikke fått med seg rikelig av manna?
   Ingen har så langt spurt; “Vil du (Alf) danse med meg,” hans sko nr. 48 ?
   Jeg er ikke på go fot med disse Moderatorne som skal godkjenne,- og hvorfor er alle navnløse?
   Du kjenner nok flere “moderatorer” Christin, og hvor farlig er de egentlig?

  2. Clemet, som neppe kan beskyldes for å väre en politisk nöytral kommentator, er sur for at höyresiden tapte debatten i går, da de fremstod som de mest rotete og internt uenige.
   Inviterer man klovner til debatt, blir det jo sirkus. V og FRP og delvis KrF viste seg fra sine mest maktkåte og bedende sider i går.

  3. @Glenn Folkvord
   Jeg er enig med deg, hvis vi måler hvem som vant debatten ut fra hvor mye apefakter de ulike debattantene fikk fra tilskuerne. Der jeg kommer fra er det helt andre ting vi måler ut fra sånt.

  4. Helt enig selv om jeg ikke tilhører hennes parti. Det er så slitsomt å se på at jeg bare ser på andre ting selv om jeg egentlig er veldig interessert i politikk. Det er stort sett bare mas og kakling. Kunne en ikke få til debatter som både går i radioen og på NRK2 rundt klokken 18?. Astroidesaken på NRK2 var interessant i alle fall.

  5. Med det rotet som er mellom de borgelige er det ikke noe håp om borgelig regjering.
   De er nødt til å kunne samkjøre sine programmer på områder som opptar følket,så får det sprike
   på saker av mindre eller ingen betydning sett med majoritetens øyne.

  6. Clemets kom vel ikke helt godt fra debatten. Høyre var like dan. Uansett så holder ikke en opphauset tre måneders politisk interesse rett foran et valg til å vurdere politikken. Det er uansett IKKE sammenheng over hva de sier i de koselige stolene sine i SvT og DR, og den reelle politikken. Jeg er ikke full av politikerforakt, men etter noen års “hangaround” er det ikke særlig integritet igjen verken kommunalt, fylkes eller i rikspolitikken. Løgn og fanteri blandet med ymse idealister. Uansett hva Kristin Clemet prediker. De som er ny i politikken er unnskyldt, men de som stiller på valgstanden og lyver velgerene full (uansett parti) er ikke det. De vet hva de går til, og lever godt med det.

  7. Jeg så frem til en innsiktsfull og oppklarende debatt, men ble skuffet igjen. NRK mestrer ikke den oppgaven de har som allmennkringkaster. Jeg har også flere ganger sendt kommentarer og spørsmål til NRK angående ledelse og styring av politiske debatter. Jeg får “et takk for henvendelsen” i retur, men hører ikke noe mer. Nå gidder jeg snart ikke å ta kontakt med NRK flere ganger. De har nok da oppnådd det de ønsker, å pasifisere seerne.
   Angående selve debatten er det jo spesielt at det er landets statsminister som leder an i “klovneriene”, i stedet for på en saklig måte å fortelle om APs politikk. For øvrig virker det som om alle regjeringspartiene har gått i samme skole. Unngå fakta og kaste “dritt” på de andre partiene (spesielt på Fremskrittspartiet) og deres standpunkter. Neste gang bør formatet strammes opp og vi krever som seere å få høre fakta om dagens politikk, og hva det enkelte parti ønsker å stå for i de neste fire årene.

  8. Debatten blir rotete, men det som antagelig opprører Kristin Clemet mest er vel hvor avslørende dette er for de fire borgerlige partiene. Situasjonen fremstår som like rotete og uavklart som for fire år siden.

  9. På borgelig side er det en mye mer avklarende situasjon i dag enn det som var tilfelle i 2009. De rødgrønne partiene er jo også uenige i en rekke saker, derfor er de også tre ulike partier. Det forhindrer jo ikke at de stort sett kommer frem til omforente standpunkter, eller tar dissenser i regjeringen, men likevel fortsetter i regjering, SV har jo “spist flere kameler” enn noe annet parti sett på bakgrunn av partiprogrammene, men de fortsetter i regjeringen likevel, noe uforstålig kanskje. Nei, stram opp debattformen og få inn et saklighetskrav, da blir debattene også bedre.

  10. Enig i mye av det du skriver, Kristin. Men å legge lav(ere) valgdeltakelse på NRKs skuldre er kanskje litt vel mye. Jeg tror nå at NRK ville vært veldig fornøyd dersom de på egenhånd kunne sørge for 8-12 prosentpoeng høyere valgdeltakelse, men så viktige er nok ikke statskanalen.

  11. NRK burde ikke ha lov til å bruke argumenter som bygger på seertall. NRK får årlig svære summer penger fra alle eiere av fjernsynsapparat nettopp fordi de skal fenge vidt og ikke bredt.
   Norske lisensbetalere har KRAV på at NRK leverer informative valgsendinger som skal få frem de ulike partiers synspunkter og forskjeller.
   Ved å fremprovosere en underholdningsprofil så er det bare soundbites og hyling som kommer frem og seerne sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Jeg har også lagt merke til at desto mer markert underholdningsprofil som fremkommer, jo mindre kreves av kunnskap hos programleder. NRK tror kanskje at dette ikke merkes, men det er åpenbart for oss som ser på at disse programlederne kun pugger soundbites og har store svakheter på det politiske.
   Vi har betalt for å bli informert. Da har bare NRK å sørge for at så skjer.

  12. Er i utlandet, men kan heldigvis følge endel programmer på NRK, selv om det ikke er direkte, det har visstnok NRK ikke lov til.
   Hadde sett fram til denne debatten som skulle være en slags innledning til valgkampen, etter at landsmøtene i partiene er ferdig. Istedet ble det en kakling og avbrytelser uten like, med et ivrig “klakkørkorps” som gjorde sitt beste for å ødelegge med roping og klapping. Det er tydeligvis slik at de som klarer å samle flest mulig tilhengere skal “vinne” denne rope og klappekrigen.
   Kan ikke NRK sende valgkamp programmer uten tilhørere? Det er jo oss TV-seere som skal rope eller klappe. Da vil seerne også kunne få noe ut av det. Med 7 partiledere er det også for kort tid med 1 time.

  13. Mange her snakker om at politikerne lyver og det kan nok være nært sannheten i noen tilfeller. Hovedproblemet er imidlertid at det ikke diskuteres politikk i slike debatter, de gir bare inntrykk av det. Det er usakligheter og sirkus fra ende til annen der motstanderne henges ut som forferdelige mennesker med en politikk som er hentet fra helvete. Det er så usaklig at jeg slår av hele dritten. Selv om jeg stemmer AP vil det ikke være noen megakrise om høyresiden overtar, det er små forskjeller mellom partiene og forskjellene konstrueres i slike debatter til å bli megastore. Det er så dårlig at det minner om Paradise Hotel som jeg heller ikke ser på noe mere.

  14. Tak for gode og indsigtsfulde betragtninger vedr. norsk valgkampdækning i NRK. Som nordmand bosiddende i DK i over 30 år har jeg den erfaring, at der er en væsentlig kvalitetsforskel på DR valgkampdækning og NRK´s ditto. Desværre ikke i norsk favør! Når en indsigtsfuld debattør som Kristin Clement med kendt politisk observans tager til orde bliver hun som oftest ikke “hørt” for det hun faktuelt siger/skriver, men kun tillagt politiske motiver. Ikke bare er det netop kendetegnende for en stor del af norsk politisk debat, politisering på et overfladisk niveau, men i høj grad også et udtryk for at norsk selvtilstrækkelighed er ved at nå endnu nye højder! Hvordan kan man som et demokratisk samfund regne med udvikling og forbedring, hvis man ikke evner at tage den mindste kritik til sig? Og desuden gøre noget ved hovedproblemet: At norsk valgdeltagelse er pinlig lav i nordisk sammenhæng og desuden vender den tunge ende nedad socialt set! Hvordan kan man som et statsfinansieret medie, NRK, bidrage til at udvikle både sig selv og det omkring sig liggende samfund, hvis man ikke kan omsætte kritik til reel selvransagelse og ændring? Under mine mange, lange ophold i Norge har jeg opdaget, at de fleste mennesker efterhånden ikke hverken ser eller er optaget af politiske debatter på NRK. En ændring skal til og den kan kun komme ét sted fra – NRK!

  15. Uflytta fra Utposten mot Nord, men leser norske nyheter.dann å vann å får lov til se enkelte Nrk Program i opptak! Sluttet å Stemme for lenge siden enig med Clemet, og synes Valgkamp I Norge er blitt et Sirkus med Manesje og Nrk som Sirkusdirektøren. Medlem i Norges største Parti : HJEMMESITTERNE! GODT VALG! (y)

  16. Det triste er at det i Norge ikke finnes noe seriøst grunnlag for debatt, slik som en kan finne i Sverige.

  17. Du seier det er en mer avklart situasjon på borgerlig side nå enn i 2009. Begrunn det. Hva er det som er klarere nå enn da?

  18. Til Sverre, Det som er nytt med de borgerlige denne gang er at de fire står sammen om saker de er enige om Fornebu f.eks. Er sikker på at de kommer med flere saker som de står sammen om. Det må de gjøre når de har en hauk som Jens over seg. Han prøver å innbille det norske folk at det er bare sosialisme og politikk fra 50 årene som er saliggjørende. Nytenking og frihet til å velge, det er ikke farlig det.

  19. Så flott at du reagerer på dette Kristin Clemet. La oss for all del slippe dette sirkuset som vi har hatt i årevis. Vi er lei av det! En velutdannet befolkning fortjener noe bedre!

  20. Enig med Kristin. Dette “sirkuset” har lite med politikk å gjøre. Trist at NRK ikke tar seriøse innspill alvorlig. Er det da bare en løsning? Møte opp til neste politiske debatt og tydelig demonstrere der og da. Kanskje man da blir tatt alvorlig.

  21. Veldig enig med de som kritiserer nrk..hadde òg forhåpninger til at programlederen for Debatten skulle klare å gjennomføre en saklig, seriøs debatt men ble skuffet.
   Og ja, valgdeltakelsen øker neppe hvis debattnivået fortsetter på dette stadium..forhåpentligvis vil TV2 levere et annet konsept!?

  22. Jeg elsker ironien, dette kan Clemet takke sitt kjære Høyre for. Dersom NRK skal kunne fungere for kunnskapsøyemed, må de la være å tenke på seertallene. Denne seertallsfikseringen til NRK var det de borgerlige partiene som tilførte under sin New Public Management-tilnærming. Clemet kan bælje alt hun vil om NRKs oneliner-debatter, men faktum er at NRK bare følger en realitet som Clemet selv var med på å bygge.

  23. Under tittelen «Dropp sirkuset, NRK» retter Civita-leder Kristin Clemet kritikk mot måten NRK dekker den norske politiske debatten på gjennom programmet «Debatten» på NRK1.
   Vi er først og fremst glade for at våre sendinger skaper engasjement, og vi setter stor pris på alle innspill som kommer fra seerne våre, enten det kommer fra en håndverker i Finnmark eller fra lederen for en av Norges største tankesmier. Det er ikke riktig at vi ikke tar disse innspillene på alvor. Debatten-redaksjonen diskuterer kontinuerlig hvordan sendingen skal utvikles. Vi har fått mange innspill om publikums tilstedeværelse, enkelte liker det, andre mener det forstyrrer. Etter statsministerduellen mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg i Debatten i høst, evaluerte vi dette grundig, og kom fram til at vi må styre applausen bedre. Vi kommer også til å evaluere denne sendingen grundig.
   Debatten er Norges største debattprogram (som en av tre TV-seere velger å følge) og er en del av NRK Nyheters totale tilbud av aktualitetsmagasiner (Dagsnytt 18, Politisk kvarter, Aktuelt, Urix, Søndagsavisa, Ukeslutt). Debattprogrammene på NRK har gjennom alle tider utviklet og forandret seg.
   Brød og Sirkus var for eksempel et stort politisk folkemøte med underholdningsinnslag. Standpunkt og Redaksjon En hadde politiske debatter både med og uten publikum. Debatten har publikum til stede fordi vi gir vanlige folk en mulighet til å møte politikere, eksperter og kommentatorer. Under de fleste sendingene er applaus og heiarop nesten ikke til stede, men under de store partipolitiske debattene har vi altså valgt å la ungdomspartiene delta fordi det skaper engasjement og tilstedeværelse.
   Vi er nå i planleggingsfasen av valgdekningen. Vi håper at Kristin Clemet og alle andre vil følge dekningen vår, og komme med innspill, tips, ideer og ikke minst engasjement. Det blir faktisk alltid tatt på alvor, og er en del av den interne debatten i NRK.
   Vennlig hilsen Hanna Thorsen, redaksjonsleder Magasin TV, Nyhetsavdelingen NRK

  24. Takk for hyggelig svar fra NRK! Jeg kommer nok til å følge alle sendinger og gleder meg til det! Hilsen Kristin

  25. Jeg er helt enig med Kristin Clemet i kritikken av Debatten. Jeg står som leder i Hordaland SV langt fra henne politisk, men vi har et felles ønske at debattene skal reflektere de politiske forskjellene på en grundig og klar måte. Med heiagjengene i bakgrunnen gires debatt og spørsmål i retning av å få servert onelinere som får applaus. Jeg mener at NRK undervurderer sine seere når de tror de må lage show av politikken også. Tvert i mot tror jeg folks politikerskepsis øker med denne formen. Folk vil vite mer om standpunkter og ulikheter , nå etterlates et inntrykk av at topppolitikerne er enkle og tabloide. Virkeligheten på tvers av partiene er langt på vei det motsatte.
   Min oppfordring er kutt heiagjengene denne valgkampen.
   Steinar Nørstebø

  26. Enig med Kristin, når en skal ha sirkus så går en på det. Dette ble pinelig, skiftet kanal etter 15 min.

  27. Hei Hanna Thorsen,
   HVir NRK er i “planleggingsfasen av valgdekningen” er det vel ikke noe problem å bli med på kampanjen de andre mediene har om å øke valgdeltakelsen? Til de sier dere visst at dere har planlagt valgkampdekningen i to år?
   Er dette også bare prat?

  28. Først og fremst er det viktig at statskanalen er der for folket. Og det folket trenger nå før valget, er å vite hvilket parti de skal stemme på. Debatten på NRK kunne gjort dette, men da må det gjøres endringer. Jeg ble på ingen måte klokere etter den seneste sendingen. Men det er ikke bare NRK som feiler på dette området, det gjelder nesten samtlige medier, hvor oppslagene handler om samarbeid, definisjoner på ord og missforståtte utsagn. Det er desverre blitt sånn, fokuset på politikk i mediene er borte. Det er valg-resultatet som vil avgjøre de neste 4 årene og da må folk få muligheten til å vite hva de forskjellige partiene står for.

  29. En debatt krever at den ledes av en myndig programleder og at debattantene ikke tar ordet mens andre snakker. Jeg er overrasket over at erfarne politikere ikke respekterer dette.

  30. Hei Kristian – det stemmer at vi har jobbet med valgdekningen vår i lang tid. Enkelte ting som feks tekniske løsninger til studio, budsjett, kampanjer, ansettelse av prosjektleder osv krever at vi starter tidlig, mens selve det redaksjonelle arbeidet i redaksjonene selvsagt pågår helt fram til sendestart.
   Til Karsten Stenersen (og andre som tar opp det samme): Vi får ekstremt mange henvendelser fra publikum, vi leser alt og forsøker å svare på det meste, men vi har dessverre ikke alltid tid til å svare så utfyllende. Det betyr som sagt ikke at vi ikke tar innspill og henvendelser fra publikum på alvor. Det er jo for dere vi lager sendingene!
   Vi håper at den totale bredden i valgtilbudet fra NRK gjør folk bedre rustet til å ta et valg, når vi går til urnene den 9. september.
   Vennlig hilsen Hanna Thorsen, NRK

  31. Hei Kristin.
   Du har mange gode tanker her. Tanker som deles av mange, og ja, det er fra alle leire i det politiske landskapet. Brød og Sirkus er for å berolige mobben, var det noen som tenkte for noen tusen år siden. Og det virket i en ellers så ustabil verden. Men verden har forandret seg, heldigvis.
   I 2013 er den politiske interessen kanskje mindre enn noen gang frykter jeg. Jeg vet, måler vi i oppslutning i valg så finner vi kanskje målinger som sier at det er relativt stabilt, men jeg tør å hevde annerledes. Politisk interesse bør kanskje ikke måles i oppslutning i valg, så lenge svært mange ser dette som sin borger”plikt”. En plikt som ofte er nedarvet gjennom generasjoner eller som er begrunnet med et sinne mot det bestående eller som rett og slett ikke tas alvorlig.
   Jeg sier ikke at alle de som stemmer tar lett på oppgaven det er å velge ut de som skal styre skuta vår videre, men jeg er overbevist om at ikke alle går til urnene med like edle hensikter. Så hvorfor kan man ikke se på akkurat dette. Hvorfor kan ikke, for eksempel Cevita, ta på seg oppgaven med kartleging av dette? Hvordan den politiske interessen generelt henger sammen med oppslutning i valg?
   Jeg tror, og har hevdet det lenge, at en av grunnene til at Frp har hatt så stor oppslutning i de siste periodene er at de snakker et enkelt språk som mange i det sosioøkonomiske lavere skiktet forstår fordi argumentasjonen i stor grad er designet etter en mal fra VG. Store overskrifter, gjerne sinte eller med konflikter, men svært lite innhold. Men i tillegg til dette har partiet en solid tilhengerskare fra de som egentlig burde støtte partiet, av personlige grunner, de som ligger i den absolutte toppen av den sosioøkonomiske skalaen.
   Kall meg naiv, men jeg tror at den generelle manglende politiske interessen skyldes politikkens natur og politikerne selv. Når de står der på TV og skal kappes om å selge i løpet av fem sekunder (som er tiden hvor de klarer å holde på “din og min” oppmerksomhet) så blir det null innhold. Og så lenge det er så få reelle avklarte politiske plattformer (fordi alt skal avklares etter valget) så vet ikke jeg hva jeg kommer til å ende opp med uansett. De politiske prosjektene deres spriker masse, og jeg switcher heller over til Greys anatomy. Den føljetongen lover i hvert fall jevnt påfyll med underholdning og enkel hjerneføde. (strengt tatt ser jeg ikke Greys da, det var kun for å illustrere 🙂 )
   Så Kristin, “moralen” i innlegget er følgende. Skyt gjerne på NRK og andre medier. De gjør langt fra den jobben de burde gjøre. Men ta også de politiske interessene fatt. Legg politikken over kneet og gi den et godt gammeldags rapp med riset. For det er hos politikerne ansvaret til syvende og sist ligger. Ansvaret for å fenge et publikum som lider av en enorm konsentrasjonssvikt.
   Skal avslutte med å si at jeg setter pris på mange av tankene dine og ikke minst holdningene. Dessverre tilhører jeg også en helt annen fløy. Har også vært aktuell som stortingskandidat en gang i tiden. Men også min interesse forsvant. Jeg er fortsatt blant de orienterte menneskene her i landet vil jeg påstå, men jeg kommer ikke til å se en eneste partilederdebatt eller valgsending. Ikke fordi jeg ikke er interessert, men fordi jeg er langt mere interessert enn å la denne interessen bli ødelagt av noen som ikke forstår at alvorlige tema ikke kan forklares på 5 sekunder hver gang. Av og til krever det litt innsats både fra lytter og presantør… Om man skal kunne løse flere problemer enn man skaper.
   Lykke til, og om du en gang tenker at ja, vi skal se på langt mer enn oppslutning i valg som indikator på politisk interesse, så skal jeg en sjelden gang faktisk si ja til å delta på spørreundersøkelsen som Norfakta eller andre sender ut. Men du… be dem om å gjennomføre en ren undersøkelse om politikk. For kommer det ett eneste spørsmål fra samlebåndet om preferanse om farge på bil eller forventet antall flak i en cornflakes pakke… da legger jeg på igjen 🙂
   Mvh
   Rune Hegge

  32. Godt at noen forsøker å vekke NRK, den siste partilederdebatten virket som et “talkshow” og ga ikke mye konkret politikk å forholde seg til. Spesielt når det kommer kommentarer som dette: “Det er forskjell på revmatisme og Rema 1000” selvfølgeøig fra SV’s Audun Lysbakken, som er ekspert på usaklige kommentarer, det virker som han og hans likesinnede ikke helt har kommet ut av “skoledebattene”. Hvis ikke TV-debattene blir mer seriøse og informative, er jeg redd valgoppslutningen blir historisk lav. Til slutt en oppfordring til den nye regjeringen: Selg NRK!

  33. Enig!
   Jeg vet om mange reflekterte, kloke mennesker som ikke ser på TV i det hele tatt, fordi det er for mye støy og kranglete diskusjoner. Jeg holdt meg borte fra TV selv i årevis etter at TV2 la standarden for debattprogrammer, og fremdeles orker jeg ikke se på disse. Grunnen er at jeg ikke synes jeg blir noe klokere av det.
   Dette betyr selvsagt at mange slett ikke får med seg fjernsynssendt debatt, og politisk innsikt hentes fra aviser – som jo ofte er farget i utgangspunktet. Ikke at det nødvndigvis er så farlig, men skal vi ha en politisk debatt som hovedsaklig foregår på TV, må vi ha skikkelige, saklige debatter også. Og hvem andre enn NRK burde stå for nettopp disse?
   Slik som det er nå, gis et inntrykk av at vi ikke har seriøse politikere vi kan stole på. De er mer opptatte av å fortelle at de andre lyger – og hvor tillitvekkende er det? Hvis vi skal tro på dem alle, som vi jo burde, lyger alle politikere. Det er ikke rart om vi ikke har så høy valgdeltakelse som vi “burde”. (I anførselstegn, fordi vi burde vel ikke stemme på løgnere).
   Helt enig i at vi burde ha debatter hvor vi kunne settes inn i hva de ulike partiene mener – og hvorfor. Kanskje NRK ville fange opp igjen den delen av seermassen som forsvant da TV ble altfor tabloid.

  34. For ein gongs skuld er eg einig med Clemet. Det er lenge sidan eg opplevde valkamp som politisk diskusjon. Det mest frustrerande er det dominerande fokuset på meiningsmålingar. Det fører til at valkampen vert meir som ein sportskonkurranse der det først og fremst vert spurd om kven ein heiar på, medan argument og diskusjon vert sett i bakgrunnen.

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg