SVs hijab-argumentasjon

  • 02.03.2010 kl.14:27 i Blogg

Kristin Halvorsen, Heikki Holmås og Per Østvold, som skal bli ny leder i Oslo SV, vil enten innføre eller vurdere å innføre et forbud mot hijab i skolen. Ingen av dem har så langt lagt frem noen dokumentasjon som tyder på at bruken av hijab i skolen er et problem.

Det vil være noe helt nytt, dersom vi i Norge skal forby visse klesplagg eller religiøse symboler i skolen, og derfor nytter det selvsagt heller ikke å vurdere hijab'en isolert. Også andre klesplagg og religiøse symboler må i så fall underlegges den samme prinsipielle tenkning og vurdering. Problemet med SV-representantene er imidlertid at det ikke tenkes prinsipielt.

Per Østvold fremførte i morges en obskur begrunnelse for hvorfor han nå vil forby hijab i skolen. SV vil nemlig nå alliere seg med de liberale muslimene og ikke med de "mørkeblå".

Hva mente han med det? Snakker han om politikk eller religion, eller sauser han sammen politikk og religion? Er "liberale muslimer" det samme som "sosialistiske muslimer", og er det de som ønsker å forby hijab - mens de "mørkeblå" muslimene er Frp-muslimer, som ikke vil forby hijab?

I så fall stemmer ikke kartet helt med terrenget, for såvidt jeg har oppfattet, er Fremskrittspartiet absolutt interessert i å  forby hijab i skolen. Dessuten er det vel ikke gitt at en liberal muslim er sosialist - snarere tvert imot. Mange av dem som omtaler seg som politisk liberale, er - naturlig nok, vil jeg si - aktive på høyresiden i norsk politikk.

Så kanskje er det de religiøse holdningene Østvold er opptatt av, altså en slags "mørkeblå" religion. Men dermed er jo sammensausingen perfekt, og Østvold har demonstrert at han ikke skjønner poenget med det liberale samfunn.

I et liberalt demokrati er det religionsfrihet. I et liberalt demokrati er det ikke opp til staten eller de politiske partiene å bestemme hvor religiøse vi skal være, eller om vi skal være religiøse på den ene eller andre måten. Så lenge vi respekterer demokratiet, kan vi nemlig tro på det vi vil. Det er det som er religionsfrihet. Eller mener Østvold at jentenes bruk av hijab truer det norske demokratiet eller hans og SVs verdier?

Jeg lurer på om ikke Kristin Halvorsen slipper katta ut av sekken i et innlegg i Dagbladet i dag. Der skriver hun nemlig, for å forsvare sitt syn på bruk av hijab, at det  kan "være slik at hijab på småjenter i vestlige land handler om foreldrenes ønske om å ha sterk kontroll over deres oppvekst".

Ja, tenk det. Tenk om foreldrene skal ha kontroll over barnas oppvekst.

Jeg er enig i at det kanskje ikke passer inn i en sosialistisk samfunnsmodell, men i et liberalt demokrati pleier det faktisk å være slik: Det er foreldrene som har ansvaret for å oppdra barna sine.

Men akkurat dette er toner vi har hørt fra SV før. I SV er de litt redde for at barn skal bli påvirket av sine foreldre. Det var også slik partiet begrunnet behovet for full barnehagedekning: Det er når barna er små at de "formes" aller mest, sa Halvorsen, som brukte det som begrunnelse for at barna bør gå i barnehage og altså være mer borte fra sine foreldre. Hos foreldrene sine risikerer jo barna å bli oppdratt "feil", få "feil" verdier eller bli forskjellig fra andre barn. Da er det er bedre at alle er like og har det likt.

Det skal bli veldig spennende å følge debatten i SV. Jeg venter fortsatt på en god begrunnelse, praktisk eller prinsipiell, som kan forsvare et forbud mot hijab.

hits