Likestillings- og diskrimineringsombudet - igjen

  • 06.08.2010 kl.09:55 i Blogg
Det er ubegripelig at ikke norske politikere interesserer seg mer for likestillings- og diskrimineringsombudets virksomhet og virkningen av likestillingsloven og ombudets mandat. Ombudet går stadig oftere inn i roller og tiltar seg makt som det overhodet ikke burde ha i et demokrati med en fri økonomi og et fritt arbeidsliv.  For bare å ta noen eksempler:

Ombudet er klart politisk og tar stilling i politiske og ideologiske spørsmål, der det ikke finnes noe objektivt fasitsvar eller svar som er gitt i loven. Dette skjer bl.a. i debatten om deling av foreldrenes fødselspermisjon.

Ombudet blander seg inn på nær sagt alle sektorer og forlanger kvotering av bl.a. kjønn og innvandrere - f.eks. i kulturlivet (som skal være fritt og nettopp ikke være underlagt instrumentelle hensyn som likestillings- eller distriktspolitikk) eller blant ledere. Samtidig er ombudet helt ute av stand til å reflektere nærmere over de betenkelige sidene ved kvotering (som pr definisjon er diskriminering) eller hvilke konsekvenser et slikt "kvoteringshysteri" kan få.

Ombudet blander seg inn i lønnsdannelsen, nå sist ved å få gjennomslag for at en kvinnelig SFO-leder i Fredrikstad skal tjene det samme som lederne i teknisk sektor i samme kommune, fordi ombudet mener at dette er arbeid av "lik verdi". Lønnsdannelsen, som hittil har vært overlatt til partene i arbeidslivet, slik det pleier å være i et fritt samfunn uten planøkonomi, skal nå altså avgjøres på et statlig kontor i Oslo. Ombudet oppfordrer nå "alle kvinner som mener de får for lav lønn sammenlignet med mannlige kolleger om å ta kontakt"!

Det statlige likestillings- og diskrimineringsombudet synes tydeligvis det er høyt hevet over både politikken, markedet og det sivile samfunn. Og dette er ikke lenger en kritikk som kan avfeies fordi den (kun) kommer fra høyresiden. Også fra venstresiden, og fra akademisk hold, er den prinsipielle kritikken av likestillings- og diskrimineringsombudet nå den samme. Den som er interessert, bør lese Cathrine Holsts artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift, som hun for øvrig nå også er blitt redaktør for.

Om det er loven, mandatet og/eller ombudet selv det er noe galt med, vet jeg ikke sikkert.

Men det er på tide at noen med politisk ansvar begynner å interessere seg.

Måten ombudet fungerer på nå, er vanvittig.
hits