Godt år for Civita, og godt nytt år!

  • 30.12.2010 kl.15:04 i Blogg

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle mine lesere godt nytt år! Det har vært morsomt å blogge og hyggelig med mye respons!

For Civita har det vært et spennende år. Vi er "all time high", både når det gjelder ressurser og aktiviteter. I 2010 har vi hatt syv - åtte årsverk å "rutte med", men vi har vært langt flere mennesker. I Civita er det alltid flere studenter og akademikere som jobber deltid med prosjekter, og det skaper et spennende miljø.

I løpet av 2010 har vi gjennomført nærmere 30 arrangementer, hvorav de fleste har vært frokostmøter på Café Christiania. Frokostmøtene er stort sett alltid godt besøkt - til sammen kommer over 5000 mennesker i løpet av året. I tillegg er det mange som følger frokostmøtene våre på nettet når videoopptakene legges ut der.

Vi har utgitt nærmere 25 publikasjoner i løpet av året. Vi har bl.a. utgitt en større rapport om sykelønnsordningen og utviklingen i trygdeutgiftene i Norge; vi har utgitt en viktig bok til forsvar for personvernet, og vi har produsert pamfletter om bl.a. marked og moral, om NRKs valgkampdekning og om frihet og religion. I tillegg har vi utgitt en rekke Civita-notater om bl.a. innvandring og integrering, om det norske menneskerettighetsarbeidet, om kapitalismen etter finanskrisen og om likhetsdebatten. Alt kan lastes ned fra vår hjemmeside, og det er det mange som gjør! Nyhetsbrevet vårt leses nå av nærmere 4500 mottakere.

Noe av det viktigste Civita gjør, er å skolere unge, samfunnsinteresserte mennesker i politikk, ideologi og økonomi. Til sammen har Civita skolert nærmere 600 personer så langt - for tiden ca 100 personer i året. Det skjer gjennom Oscarsborg- og Flesland-seminaret, Civita-akademiet, praktikantstillingene våre og andre kurs. Alle kan søke - og alle tidligere deltagere danner et alumni, som møtes en gang i året.

Også fagrådet og de som støtter oss økonomisk, møtes til en årlig samling - med foredrag fra norsk og internasjonal politikk og forskning.

Civita er dels en arena for debatt om alle samfunnsspørsmål som vi mener har interesse. Men der vi selv engasjerer oss med meninger og utredninger, er vi avhengig av at vi selv har kompetanse. For tiden engasjerer vi oss særlig i debatter om den nordiske modellen og velferdsstatens fremtid; om demokrati og menneskrettigheter; om enkelte globale spørsmål som migrasjon, fattigdomsbekjempelse og kapitalisme, og i debatter om ideologi og samfunnsdebatten.

Vi vet at vi har innflytelse, både når vi kommenterer, legger til rette for andre som mener noe, når vi "refser", utfordrer og stiller spørsmål. Målet vårt er å styrke liberale ideer og krefter, eller som det heter i "formålsparagrafen" vår:  Vi skal "bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar".

Alt dette ønsker vi å gjøre på en åpen og seriøs måte. Derfor er Civita ikke en lukket arena for mennesker som deler det samme politiske synet. Vi er tilhengere av dialog og debatt i "åpent lende", der det er argumentene og ideene som teller.

Vi som jobber i Civita, merker at det er en positiv stemning rundt oss nå. Derfor er det også lett å glede seg til å ta fatt på nye utfordringer - i håp om at Civita kan befeste og styrke sin rolle i norsk samfunnsliv enda mer.

Takk til alle som støttet oss i året som gikk. Og takk for at du leste bloggen min!

Godt nytt år!

hits