Private sykehjem

  • 03.03.2011 kl.21:46 i Blogg

SV er forbilledlig klare.

SV vil forby kommersielle barnehager og sykehjem å levere tjenester til det offentlige. Det er bare ideelle organisasjoner som skal kunne motta offentlig støtte til å drive barnehager og sykehjem.

Men om talen er klar, er kanskje ikke konsekvensene like klare. La meg bare minne om noen få spørsmål som må avklares før SVs politikk kan gjennomføres:

For det første: Hvilke typer virksomheter - som mottar offentlig støtte eller betaling - skal forbys å tjene penger? Vi vet at det skal gjelde barnehager og sykehjem (i tillegg til skoler), men hva med private sykehus, privat snørydding og private asylmottak som mottar offentlig støtte eller betaling? Skal de også få et forbud mot å tjene penger? Og med hvilken begrunnelse skal man skille mellom ulike typer leverandører av tjenester til det offentlige?

For det annet: Hvor skal grensen for leveranser til det offentlige gå? Hva med private virksomheter som leverer varer og tjenester til de angjeldende barnehagene og sykehjemmene - av f.eks. tekniske hjelpemidler, sengetøy, møbler, medisiner, leker og annet utstyr? Skal de kunne tjene penger, enda de mottar betaling fra et sykehjem eller en barnehage som mottar offentlig støtte?

For det tredje: Hva skal være forbudt? Skal det bare være forbudt å ta ut utbytte - eller skal det være forbudt å gå med overskudd? Skal det f.eks. være forbudt å drive kommersielt med sikte på å tjene mest mulig penger - hvis overskuddet ikke deles ut, men pløyes tilbake i virksomheten?

Og for det tredje: Hva er en ideell virksomhet? Jeg regner med at SV ikke har tenkt å basere seg på spontan og frivillig dugnadsinnsats, men profesjonelle medarbeidere som er betalt for å gjøre et stykke arbeid. Bør også lønningene og annet forbruk i disse virksomhetene reguleres, slik at man ikke risikerer at noen tar ut et slags "utbytte" ved å sløse med penger eller tjene for mye?

Poenget mitt er ikke å ironisere over SVs klare tale, men å antyde at forslaget som fremmes, ikke akkurat er plankekjøring. SV kan hevde at vi har erfaring med å forby uttak av utbytte på skoleområdet, og det er riktig. Poenget er bare at skolen, slik jeg har skrevet om på bloggen min før, er i en helt annen situasjon enn barnehagene og sykehjemmene. SV må altså også ta i betraktning at et forbud mot å la kommersielle virksomheter få være med å løse oppgavene, selvsagt også betyr at det blir mye mindre kapasitet til å løse dem.

Som politisk retorikk er likevel SVs relativt klare tale å foretrekke fremfor Arbeiderpartiets litt utspekulerte tale.

Arbeiderpartiet sier nemlig noe og mener noe annet - og det tror jeg de vet.

Både Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, Libe Rieber-Mohn, og statsministeren taler med to tunger i kjølvannet av Adecco-saken. De prøver både å etterlate inntrykk av at de ikke vil "privatisere" og konkurranseutsette - eller at de ikke vil tilltate at noen tjener penger på "bestemor" - og at de er veldig for samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet, og at de selvsagt ikke vil forby konkurranseutsetting.

Sannheten er nok at Arbeiderpartiet i posisjon, rent prinsipielt, vil føre samme politikk som Høyre fører. De vil, etter en helt pragmatisk vurdering, bruke kommersielle virksomheter når de tror det er fornuftig for å få løst oppgaven best mulig. Samtidig vil de, i likhet med Høyre, være motstandere av at virksomhetene bryter lover, regler og inngåtte avtaler.

Hvis jeg tar feil i dette, bør Arbeiderpartiet gi klarere beskjed, og de bør gjøre det før valget.

hits