Dumme politikere

  • 04.07.2012 kl.11:20 i Blogg

Hvert år på denne tiden kommer det noen oppslag i mediene som er ment å etterlate inntrykk av at stortingsrepresentantene ikke bare er griske, men også late og dumme.

De reiser på unyttige og luksuriøse turer med komiteen. De har godtgjørelser og pensjonsordninger som andre bare kan drømme om. De taler til tom stortingssal. De gidder ikke å møte i komitemøtene. Og de tar lange, lange ferier.

Og oppslagene har den virkningen de er ment å ha:  Folk syns det er urettferdig og blir forbannet. Mange mener ordningene (eller kanskje snarere oppslagene?) fører til økt politikerforakt. Og siden oppslagene kan føre til økt politikerforakt, finnes det alltids også noen politikere som er med på leken - og som f.eks. foreslår at Stortinget skal ha kortere "ferie". 

Men stortingsrepresentanter og statsråder er ikke arbeidstakere. Hverken arbeidsmiljøloven eller ferieloven gjelder for dem. De er ombud, dvs. at de har et tillitsverv. Stortingsrepresentantene er valgt, og regjeringen utgår fra det valgte storting (selv om det i Norge også er mulig å utnevne statsråder som ikke er stortingsrepresentanter).

Stortinget er heller ikke en vanlig arbeidsplass som regulerer sin virksomhet i henhold til et vanlig arbeidsår. Stortinget samles og har møter når det er nødvendig. I gamle dager var det bare noen få uker i året - men i den moderne reguleringsstaten har det (dessverre) blitt nødvendig å møtes nesten hele året.

Når Stortinget ikke er samlet, er det meningen at stortingsrepresentantene skal kunne utøve sitt sivile yrke (hvilket er blitt stadig mindre vanlig, fordi også dette er blir kritisert), gjøre arbeid for partiene de representerer, holde kontakten med velgerne som har valgt dem osv. Særlig det siste krever at Stortinget ikke hele tiden er samlet. En representant fra Finnmark kan ikke være i Finnmark hvis han hele tiden må være i Oslo.

En stortingsrepresentant kan, fordi han ikke har regulert arbeidstid, i teorien ta fri på tidspunkter da de fleste av oss andre jobber. Men prisen han må betale for det, er at han igrunnen er på "jobb" 24 timer i døgnet. En stortingsrepresentant må være i virksomhet kvelder og av og til netter, lørdag og søndag.

Jeg ønsker meg ikke politikere som begynner å oppføre seg som om de var statsansatte (?) arbeidstakere; som kanskje skal organisere seg, forhandle sine egne lønns- og arbeidsvilkår, ha streikerett (sic!), tvinges til å gå av med pensjon ved en gitt alder eller gå hjem klokken fire.

Jeg ønsker at de skal være det de er, nemlig ombud, altså mennesker som har fått vår tillit til å styre landet og ta svært viktige beslutninger på våre vegne. Det krever uavhengighet, fleksibilitet og oppofrelse - og kontakt med det virkelige arbeidsliv. Om det en gang iblant skulle gi dem en liten fordel fordi de f.eks. kan ta fri en fredag formiddag, så får det heller være.

Det aller merkeligste med denne debatten er at det også er politikere som nærmest insisterer på å oppføre seg som "alle andre" og gjøre en dyd av å fremstille seg som vanlige arbeidstakere. Det skjer når man går i bresjen for å stramme inn spesielle ordninger på Stortinget for at de skal bli like alle andres ordninger, og det skjer når man tar ut lange fødselspermisjoner mens man er statsråd. Det bør selvsagt ikke være forbudt, men det kan heller ikke være - formelt eller reelt (fordi man skal være et "forbilde") - et påbud. Personlig syns jeg statsrådsvervet er så spesielt og så krevende at det normalt ikke bør kombineres med lange permisjoner.

Det er forstemmende å se hvordan mange, særlig på sosiale medier, skriver nedsettende om dumme politikere, fordi de er blitt forledet til å tro at politikerne er arbeidstakere som oss andre og ikke vet hvordan stortingsarbeidet arter seg. Derfor er det nesten enda dummere at enkelte politikere bidrar til å bygge opp under inntrykket fremfor å holde fast ved den demokratiske tradisjonen vi har.

Stortingsrepresentantene er valg av folket, ikke ansatt i staten.

 

 

 

 

hits