Sykelønnssaken: Et snedig argument om tillit

Sykelønnsdebatten ruller videre.

I dag skriver bl.a. Per Fugelli innlegg i VG, Einar Øverenget i DN og jeg i Aftenposten – mens Torbjørn Røe Isaksen har vært i Dagsnytt 18 for å forsvare og forklare Høyres og statsministerens forslag om såkalt normert sykemelding, slik man har i Sverige.

Bortsett fra Civita, enkelte forskere og DN på lederplass er det ingen som lenger snakker om økonomiske innstramninger i sykelønnsordningen. Det er heller ingen journalister som stiller kritiske spørsmål om det. Det tas nå for gitt at det hverken er aktuelt, riktig eller fornuftig å stramme inn sykelønnsordningen på vanlig måte.  Demarkasjonslinjen er flyttet, så nå betyr "innstramninger i sykelønnsordningen" noe annet enn det betød før. En "innstramning" er nå bare nye IA-tiltak og nye pålegg og ideer til hva leger og trygdemyndigheter og arbeidsgivere kan gjøre. Det dreier seg om alt fra det å "se" arbeidstagerne bedre og sende dem blomster når de er syke – til å starte med en litt kortere, eller "normert", sykemelding enn man ellers ville gjort.

Normalt er det høyresiden som er mest tilbøyelig til å ville stramme inn sykelønnsordningen, mens venstresiden er mer skeptisk. Deler av venstresiden, herunder SV og LO, har gjort bevaring av sykelønnsordningen til en kampsak. Saken er blitt svært betent, men frontene er klare, og argumentene er godt kjent.

Likevel har det sneket seg inn et nytt og snedig argument mot høyresiden i debatten. For hvorfor er det slik at høyresiden, som normalt er opptatt av å ha tillit til enkeltmennesket, ikke kan ha tillit til at folk virkelig er syke når de sier at de er det – uten å måtte kontrollere det eller "straffe" dem med trekk i lønnen?

Umiddelbart kan det være vanskelig å svare på en slik utfordring, fordi man så å si blir "tatt" på hjemmebane. Men er argumentet så godt som det høres ut som?

Det er både banalt og basalt at verdier må skapes før de kan brukes, og at mennesker påvirkes av penger. Vi påvirkes heldigvis ikke bare av penger, men vi påvirkes også av penger. Derfor er det også grunnleggende allmennkunnskap at ikke alle kan få alt uten at det stilles krav tilbake. Det finnes riktig nok situasjoner hvor vi ikke kan yte noe selv, f.eks. fordi vi er svært alvorlig syke, men heldigvis gjelder det få mennesker eller korte perioder av livet. De fleste av oss er derfor det meste av tiden i stand til å yte noe.

Fordi penger betyr noe for vår adferd, er hele velferdsstaten forsøkt "designet" slik at det skal lønne seg å jobbe. Dette har vært allment akseptert politikk i mange tiår. Alle har vært enige om at hvis det blir for lønnsomt ikke å jobbe, ja, så vil færre gjøre det. Bill Clinton ble helt i USA da han strammet inn støtteordningene til alenemødre, slik at de fikk sterkere incentiver til å jobbe. Så langt går vi ikke i Norge, men også her hviler velferdsstaten på denne grunnleggende ideen: De som trenger fellesskapets hjelp, skal få det. De som kan jobbe, skal jobbe – eller i hvert fall forsørge seg selv.

En konsekvens av dette er at vi i utformingen av alle våre trygde- og støtteordninger  forsøker å ta hensyn til denne hårfine balansen: Ordningene skal være gode nok for dem som ikke kan jobbe eller yte noe selv – men samtidig ikke så gode at flere enn nødvendig slutter å jobbe eller yte. Også dette er i prinsippet alle enige om – spørsmålet er bare hvor denne hårfine balansen går. At høyresiden mener at vi er litt nærmere denne grensen nå enn venstresiden mener, er ikke rart, og det kvalifiserer selvsagt ikke for så voldsomme argumenter om tillit som enkelte nå fremfører.

Det er også en ganske banal sannhet at mennesket ikke bare er godt. Vi har evne til å gjøre mye godt, men vi er også tilbøyelige til å gjøre ondt. Verden har fostret både Mor Theresa og Adolf Hitler, og annen verdenskrig kunne neppe vært unngått, selv om lille Adolf hadde fått barnehageplass eller en mye bedre sykelønnsordning. Derfor er det ikke et uttrykk for generell mistillit at man erkjenner at det også forekommer juks. Hvorvidt omfanget er stort eller lite vet vi ikke, men det vi vet, er at omfanget av juks også avhenger av omstendighetene.

Hvis juks ikke får konsekvenser; hvis det ikke betyr noe eller hvis "ingen" blir rammet av jukset – ja, så blir det antagelig mer av det.  Det er en grunn til at man oftere låser døren i storbyen enn på landet. Det er forskjell på små samfunn, der alle kjenner alle,  og store samfunn, der ingen kjenner noen – og på samfunn der staten tar mye eller lite ansvar. Jeg tipper at avstanden mellom fellesskapets rikdom og den enkeltes innsats har blitt såpass stor i Norge at det å "ta" fra fellesskapet ofte kan føles som å ta fra ingen. Det får man inntrykk av bl.a. når man hører unge mennesker forklare hvorfor de sniker på trikken, eller når litt mer voksne mennesker forteller at de arbeider eller kjøper "svart": Det går jo ikke utover noen.

Når avstanden mellom det å skape og det å bruke økonomiske verdier blir stor, kan det også påvirke forvaltningen av verdiene. Jeg tror at mennesker som forvalter egne penger, som de har slitt for og spart, stort sett bruker dem fornuftig og omsorgsfullt. Mennesker som forvalter andres penger – for ikke å si "ansiktsløse" penger – er ofte langt mindre omsorgsfulle. En million kroner på et offentlig budsjett kan virke utrolig lite. Men det er skatten fra en vanlig arbeidstager i ti – tyve år.

Tillit er en strålende verdi. Men den må, som alle andre verdier, veies i møte med andre, like viktige verdier. I sykelønnsaken dreier det seg bl.a. om personlig ansvar, om forvalteransvar, om hensynet til fremtidige generasjoner og om hensynet til fellesskapet, som består av medmennesker og ikke bare er et kodeord for en fjern stat. 

Alle disse verdiene er viktige for den politiske høyresiden.

Dessuten er det lite som tyder på at det er mindre tillit i andre samfunn som ligner vårt eget, selv om de har en mindre sjenerøs sykelønnsordning. Husker jeg ikke feil, er tilliten i Danmark litt høyere og sykelønnsordningen litt dårligere enn den er i Norge.

Det går altså an å mene at sykelønnsordningen bør strammes inn, selv om man tilhører den liberale og tillitsfulle høyresiden.

7 kommentarer
  1. Det er dypt deprimerende at ingen partier tør å snakke om disse åpenbare sannhetene. Her svikter Høyre. Men hvorfor? Er det ren populisme? Kan du ikke skrive et blogginnlegg om det?

  2. Jeg mener man bør velge å stramme inn sykelønnsordningen økonomisk fordi velferdssamfunnet er et spleiselag hvor også individet er med og bidrar.
   Dessuten er den ikke bærekraftig, og da må den strammes inn uansett. Da bør både arbeidstaker og arbeidsgiver betale litt mer.

  3. Bloggen reiser et høyst relevant spørsmål: Hvorfor kan vi ikke ?ha tillit til at folk virkelig er syke når de sier at de er det – uten å måtte kontrollere det eller “straffe” dem med trekk i lønnen?? Spørsmålet går til kjernen i sykelønnsordningen. Tillitt og ?kontroll og straff? henger sammen.
   ?Kontroll og straff? kommer i mange nivå og fasetter, fra indre etikk til statlig rettforfølgelse: Vi har alle en indre stemme som sier det er galt å jukse – også med sykemelding. Å skulke jobben kan gjøre det vanskelig for våre nærmeste arbeidskollegaer. De må kanskje endre planer eller jobbe mer. Normen er at slikt gjør vi ikke overfor kollegaer. ?Straffen? for å bryte denne normen kan være sladder og baksnakking. Neste nivå er regler og finansielle straffer. En vanlig type ?straff? i forsikringsordninger er egenandeler. For sykelønnsforsikringen kan det være karensdager eller mindre enn 100 prosent kompensasjon. Denne type ?straff? rammer tilsynelatende blindt. Både ?juksere? og ikke-juksere blir straffet på samme måte. Straff på et enda høyere nivå er rettsforfølgelse ved mistanke om misbruk av sykelønnsordningen.
   Tillitt formes og utfordres av straff og kontrollsystemet. Normer kan endres. For eksempel kan det blir akseptabelt å ta ut maks antall dager avsatt til sykdom hos barn selv om barna ikke er syke. Slike normendringer kan igjen endre vår tillitt til at folk virkelig er syke når de sier de er det.
   Slike sosiale systemer er selvsagt utrolige komplekse, og det er derfor vanskelig å være en ?social engineer?. Et spesielt trekk med den norske sykelønnsordningen er mangel på egenandeler. Jeg tror ikke det finnes forsikringsordninger uten egenandel. Dersom det er tilfellet er det god nok grunn til å gå inn for en eller annen form for egenandel i sykelønnsordningen.
   Sigve Tjøtta
   Institutt for økonomi, UiB.

  4. Jeg tror du tar feil Clemet. Jeg tror vi mennesker grunnleggende sett drives av andre krefter enn økonomiske. Det åpenbare, banale argumentet er selvfølgelig at penger ofte vil styre våre valg, fordi vi har et samfunn der det meste av tjenester og varer i praksis nå er styrt av pengestrømmer.
   Men vil vi ha det slik:
   “Specialistläkare slår larm: I väntan på döden tvingas kroniskt sjuka cancerpatienter ut på arbetsmarknaden.” http://tinyurl.com/yjbswje
   Er det et samfunn der “arbeid gjør deg fri” vi går mot nå?

  5. Dette handler ikke om å ha tillit eller ikke til at folk virkelig er syke når de sier at de er det. Vi må innse at det kun er et fåtall av oss som har kompetanse til å praktisere som allmennleger, stille diagnoser og beslutte arbeidsdyktighet eller ikke. I dag har vi anledning til å praktisere som slike leger alle sammen. Riktignok har vi kun én pasient ? oss selv ? men at hver og en selv skal vite om vi er for syke til å jobbe er en horribel løsning. Det kan ikke være noen tvil om at mange av avgjørelsene fra alle “kjøkkenbenk-legene” er rene feilvurderinger. Dessuten kan vi ikke stikke under en stol at egenmeldingsordningen misbrukes i stor grad. Kutt den ut! Det er kun leger som skal kunne holde folk borte fra arbeid på grunn av sykdom.

  6. Kan økt sykelønnsutbetalinger henge sammen med en aldrende befolkning generelt? AFP-“ranet” hører med under samme kategori. Det er dyrt når 68-generasjonen skal utnytte oljerikdommen. Blir framtidas generasjoner rammet av en bratt nedoverbakke pga. fagbevegelsens kortsiktige interesser?

  7. Kyrre: Det er et faktum at ingen partier på Stortinget nå går inn for innstramninger i sykelønnsordningen. Jeg føler meg likevel ganske sikker på at det finnes mange politikere i flere partier – også i Regjeringen – som mener at dette bør vurderes. Problemet er at alle partier nå har vedtatt programmer som “forbyr” dem å gjøre noe med det. Hvorfor dette har skjedd, kan man selvsagt spekulere på – men jeg tror nok bråket som særlig LO tidligere har skapt, har vært medvirkende. Om du vil kalle det populisme eller opportunisme, kan sikkert diskuteres – men det er vel i hvert fall noe som ligner 🙂 Kristin

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg