Gledelig moderasjon i SV

  • 03.03.2010 kl.11:47 i Blogg
Det kan se ut til at SVs motstand mot hijab i skolen er i ferd med å svekkes. Det er i hvert fall en tydelig spakere Kristin Halvorsen som uttaler seg til Dagsavisen i dag. Nå mener hun at "forbud ikke er veien å gå, verken lokalt eller sentralt". Hun vil bare "vite hva (hun) skal svare om en skole eller kommune spør om de kan innføre et forbud" mot hijab. Det er kun derfor hun har bedt om en juridisk vurdering fra lovavdelingen.

Det høres veldig proaktivt ut, siden det ikke er noen i skole-Norge som så langt har tatt til orde for å forby hijab. Men la gå. Det kan ikke være forbudt å være godt forberedt på spørsmål som kan komme.

Viktigere er det da å lese hva Halvorsen selv mener. Nå heter det nemlig at det eneste hun har "påpekt", er "at barn i barneskolen skal slippe å gå med voksne religiøse plagg uavhengig av religion".  Jeg antar det betyr at hun er like opptatt av at barn skal slippe å bære et kors i halsen, og at også kristne foreldre som på en eller annen måte oppmuntrer sine barn til det, fortjener å høre at kunnskapsministeren er like bekymret for deres barn?

Uansett er det gledelig at SV-lederen nå demper den voldsomme kritikken mot hijab som hun og andre SV'ere har gjort seg til talspersoner for i det siste. For fortsatt gjenstår det å få vite hvilke problemer bruken av hijab egentlig fører til.

Integrering handler først og fremst om inkludering i utdanning og arbeid, som, i de aller  fleste tilfeller, også forutsetter at man kan eller lærer seg norsk. Men i så måte er ikke innvandrerjenter spesielt dårlig integrert - snarere tvert om.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 2009 viser at 79 prosent av alle jenter med innvandrerbakgrunn i Oslo, som er født i Norge, fullfører videregående skole. Det er 10 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet for alle elever, og det er bedre enn for etnisk norske jenter.

Mange av disse innvandrerjentene går videre til høyere utdanning, hvilket fører til en høy andel jenter med minoritetsbakgrunn mellom 20 og 24 år på universitetene: 64 prosent av jentene med indiske foreldre tar høyere utdanning. 50 prosent av jentene med vietnamesiske foreldre tar høyere utdanning. Men også jenter med pakistanske foreldre tar i større grad høyere utdanning enn gjennomsnittet i befolkningen, som er 36 prosent.

Alle disse godt integrerte jentene er ikke muslimer, og alle har ikke gått med hijab da de var barn.

Men mange har nok gjort det. Og likevel har det altså gått bra.
hits