Nøytrale journalister

  • 07.05.2010 kl.15:06 i Blogg
Lederen for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, har i et innlegg i Dagbladet skrevet at avisen har vist en mangel på nøytralitet og balanse i sin dekning av Oslo Freedom Forum. Også jeg har kritisert Dagbladets dekning.

Dagbladets journalist, Thomas Ergo, svarer på kritikken i Dagbladet i dag. Han mener at han har vært nøytral, bl.a. fordi han har gitt Halvorssen og meg "rikelig" med muligheter til å svare på kritikk fra Magnus Marsdal, Mark Weisbrot og Wenche Hauge.

Problemet er bare at nøytralitet i journalistikken ikke kun er noe som kan måles i antall tegn eller spaltemetre. Journalistisk nøytralitet handler også om ordbruk, om hva man skriver om og om hva man ikke skriver.

La meg bare nevne noen få eksempler:

Thomas Ergo har vært flink til å bruke anerkjennende og legitimerende titler og omtaler av sine "sannhetsvitner" Hauge og Weisbrot. Han skriver lite eller ingenting om hvor politiske de er eller hva de ellers står for. Weisbrot er muligens en "internasjonalt anerkjent Venezuela-kjenner", men han er også en erklært Chavez-tilhenger og neppe en større kjenner av Venezuela enn Thor Halvorssen er, som - i motsetning til Weisbrot - er fra Venezuela. Hauge er riktig nok "seniorforsker og Venezuela-kjenner", men hun er også svært politisk og bl.a. preget av en motvilje mot USA som er så sterk at hun anklaget amerikanerne for imperalisme da de hjalp til med katastrofehjelp etter jordskjelvet på Haiti. 

Thomas Ergo er veldig opptatt av å fremheve at Hauge er PRIO-forsker, men han nevner ikke at PRIOs ledelse over lang tid har samarbeidet med Oslo Freedom Forum for å kunne lage et eget arrangement med deltagere fra Forumet. PRIO har derfor hele tiden visst hvem som skulle komme til Norge.

Thomas Ergo er nøye med å få med at Civita ledes av en som er tidligere Høyre-politiker og, underforstått, dermed ikke er helt nøytral, men til og med ganske høyrevridd. Men han "glemmer" å nevne at Marsdal har bakgrunn fra partiet Rødt.

Thomas Ergo skriver at Marsdal "dels" har underbygget sine påstander, og at Hauge mener at Marsdals påstander "i hovedsak" var korrekte. Men han skriver ingenting om at Amnesty International har undersøkt påstandene uten å finne noe bevis for at de er sanne.

Thomas Ergo har stilt mange kritiske spørsmål til Thor Halvorssen og Oslo Freedom Forum. Men hvilke kritiske spørsmål har han stilt til Marsdal og hans rapport? Et av "sannhetsvitnene" i denne rapporten er f.eks. Andrés Izarra, som omtales som "RCTVs nyhetssjef" og "tidligere journalist i CNN". I en liten fotnote fremkommer det at han siden 2005 har vært medieminister i Chavez' regjering. Siden Ergo syns det var så "riktig å lage en nyhetssak på rapporten", ville det ikke også vært nokså "riktig" å stille noen kritiske spørsmål til rapporten?

Slik kunne jeg fortsette, men jeg tror ikke det er nødvendig.

Jeg tror de som har fulgt Thomas Ergos dekning, kan gjøre seg opp sin egen mening.
hits